Cursus Inspectie van elektrische installaties volgens NEN 1010 en NEN 3140

Opleiding NEN 3140 en NEN 1010 inspecteren elektrische installaties Ingenium de opleider

Zoekt u een cursus Inspectie elektrische installaties volgens NEN 1010 en NEN 3140? Erkend en praktisch ingevuld? De Inspectie elektrische installaties volgens NEN 1010 en NEN 3140 cursus van Ingenium dé opleider is precies wat u zoekt! Door ons opgeleide inspecteurs zijn praktisch ingesteld. Ze keuren goed daar waar het kan en keuren af daar waar het moet. Als Ingenium dé opleider vinden wij het inspecteren geen doel op zich, maar een middel om elektrische installaties veilig te krijgen en te houden. Ons motto is: Veiligheid is een werkwoord! Een cursus inspecteren elektrische installaties NEN 1010 en NEN 3140 volgt u bij Ingenium de Opleider van inspecterend Nederland!

Na afloop bent u bevoegd voor NEN 3140 en NEN 1010 inspecteren van

 • Elektrische installaties bij oplevering
 • De herhalingsinspectie van elektrische installaties volgens NEN 3140

Na afloop van de Inspectie elektrische installaties volgens NEN 1010 en NEN 3140 training kunt u zelfstandig inspecties aan elektrische installaties uitvoeren. Deze cursus omvat niet het SCIOS traject. Verzekeringsmaatschappijen kunnen bij bedrijfsinstallaties aanvullende eisen stellen aan inspecteurs in de vorm van een verplichte een SCIOS certificering. Check te allen tijde of de inspectie volgens NEN 1010/NEN 3140 voldoende is. Na afloop ontvangt u naast het uitgebreide cursusboek de noodzakelijke checklijsten, voorbeeld rapportages in Microsoft Word formaat welke u van uw eigen bedrijfsgegevens en logo kunt voorzien. Zo ondersteunt Ingenium u ook bij het keuren in de praktijk! Veel checklijsten en ondersteunende documenten kunt u al vinden via onze downloadpagina.

Een Elektrotechnische vooropleiding op niveau 2 of hoger (of een ervaring die je daaraan vergelijkbaar kan stellen) is nodig om deel te kunnen nemen aan de inspectie opleiding. Daarnaast is basiskennis van de actuele NEN 1010 belangrijk.

Duur training: 1 dag

Op het certificaat inspectie elektrische installaties volgens NEN 1010 en NEN 3140 staat geen geldigheidsduur, dit is niet wettelijk verplicht. Artikel 7.4a lid 5 spreekt over dat de keuring moet worden uitgevoerd door een “deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling”. Een herhalingscursus is ook niet wettelijk verplicht, een keurmeester/inspecteur mag zelf zijn/haar deskundigheid op peil te houden. Dat kan deze zelf regelen b.v. door het volgen van de site www.nen.nl of www.arboportaal.nl (Site van het ministerie) of onze keurmeesters blog (via onze website). Een herhalingscursus kan worden gezien als 1 van de (niet verplichte) mogelijkheden om het kennisniveau op peil te houden. Door het volgen van de NEN 3140 inspectie training voldoen zowel de werkgever als de inspecteur aan de in de Arbowet, NEN 1010 en NEN 3140 gestelde eisen van voldoende instructie en aantoonbare deskundigheid.

De cursussen van Ingenium dé opleider blinken uit in de praktijk. Theorie is echter noodzakelijk om te kunnen keuren. De volgende onderwerpen worden behandeld.

Theorie opleiding Inspectie van elektrische installaties volgens NEN 1010 en NEN 3140

 • Wat is inspecteren?
 • Deskundigheid en positie van de inspecteur
 • Inspectie elektrische installaties en de Arbowet
 • Opbouw wet- en regelgeving
 • NEN 3140
 • NEN 1010
 • Veiligheid bij inspecties
 • Meetapparatuur en meetfouten
 • Stroomstelsels en beschermingsmaatregelen (TT-, TN-, IT-stelsels)
 • Voorbereiden van inspectie (inspectiecontract, inspectieplan en inspectiefrequentie)
 • Visuele inspectie van elektrische installaties
 • Metingen aan elektrische installaties
 • Controle op onderbroken zijn van stroomgeleiders
 • Het meten van de Isolatieweerstand van de installatie
 • Bescherming door scheiding van stroomketens door SELV-, PELV-ketens of elektrische scheiding
 • Het meten van de Isolatieweerstand van vloeren en wanden
 • Het controleren van de Automatische uitschakeling van de voeding / Het meten van de circuitimpedantie
 • Het meten van de aardverspreidingsweerstand
 • Het meten van aardlekschakelaars / Aanvullende bescherming
 • Het bepalen van de polariteit
 • Het controleren van de fasevolgorde
 • Functionele en operationele beproevingen
 • Rapportage van inspecties

Praktijkdeel NEN 3140 en NEN 1010 inspectie cursus

Uitvoeren van cases, keuringen en metingen aan (deels) geprepareerde installaties in de vorm van meetkoffers en praktijkborden onder begeleiding van de docent. Vlot en humorvol. U staat als cursist centraal. Tijdens het praktijkdeel kunt u gebruik maken van uw eigen NEN 3140/NEN 1010 installatietester. Heeft u zelf geen meetapparaat? Geen probleem, wij hebben meerdere merken en typen installatietesters van onder andere Nieaf-Smitt, Metrel, Gossen Metrawatt en Fluke bij ons. Deze kunt u gebruiken voor het interactieve praktijkdeel. Alvast vooraf kennis opdoen? Lees artikelen on onze uitgebreide kennisbank.

 • Per cursist: € 395,-

Genoemde prijzen zijn per cursist, exclusief BTW, incl. cursusboek, lunch en certificaat.

Wilt u een in-company cursus Inspectie van elektrische installaties volgens NEN 1010 en NEN 3140organiseren?  Dit kan snel en praktisch in gang worden gezet. Bel ons gerust voor een voorstel op maat.

Onder specifieke omstandigheden kan deze training onder een OOM, ESF of OTIB subsidie vallen. Het opleidingsfonds van UNETO-VNI, OTIB, heeft het trainingsaanbod opengesteld. Een installatiebedrijf is niet langer gebonden aan de trainingen in de gidsen.

Wie mag NEN 1010 keuring uitvoeren?
Een NEN 1010 keuring of inspectie is een deskundigenonderzoek naar de veiligheid en betrouwbaarheid van elektrische installaties. Het is belangrijk dat deze keuring wordt uitgevoerd door een deskundige vakbekwame inspecteur. In de praktijk is dat vaak een elektrotechnisch opgeleide persoon MBO Niveau 2 of 3. Een inspectiecursus NEN 1010 is geen verplichting, maar een certificaat maakt het aantonen van inspectiekennis gemakkelijker.

Hoe vaak moet een NEN 1010 keuring?
Volgens de Nederlandse wetgeving is het niet wettelijk verplicht om een periodieke NEN 1010 keuring uit te voeren voor elektrische installaties in woningen. Echter, in bepaalde situaties kan het wel verstandig zijn om een NEN 1010 keuring uit te laten voeren. Bijvoorbeeld bij een nieuwe installatie, na een verbouwing of uitbreiding, of wanneer er vermoedens zijn van een defect of storing. Ook kunnen verzekeraars of opdrachtgevers in sommige gevallen een NEN 1010 keuring eisen om te voldoen aan bepaalde veiligheidseisen. In de praktijk kan het daarom raadzaam zijn om een NEN 1010 keuring te laten uitvoeren als er sprake is van veranderingen of onzekerheid over de veiligheid van de elektrische installatie. Hoe vaak deze keuringen nodig zijn, hangt dus af van de specifieke situatie en risico's die er spelen.

Is de NEN 1010 verplicht?
De NEN 1010 is een Nederlandse norm die gaat over elektrische installaties voor laagspanning in woningen, gebouwen en infrastructuur. Het is niet wettelijk verplicht om de NEN 1010 toe te passen, maar het is wel zo dat deze norm als de standaard wordt beschouwd voor veilige elektrische installaties in Nederland. In de praktijk betekent dit dat de NEN 1010 vaak als basis wordt gebruikt voor wet- en regelgeving op het gebied van elektrische installaties. Bijvoorbeeld, het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften voor de veiligheid van elektrische installaties in gebouwen die gebaseerd zijn op de NEN 1010. Daarnaast wordt de NEN 1010 veelvuldig toegepast in de praktijk door professionals, zoals elektrotechnici en installateurs, die verantwoordelijk zijn voor de aanleg en onderhoud van elektrische installaties. Het is dus sterk aanbevolen om de NEN 1010 toe te passen om te voldoen aan de veiligheidseisen en om ervoor te zorgen dat elektrische installaties voldoen aan de geldende normen en standaarden.

Wat is een NEN 1010 keuring of inspectie?
In de deel 6 van de NEN 1010 staat vermeld hoe een opleveringsinspectie moet worden uitgevoerd om te bepalen of de installatie aan de NEN 1010, dus aan de geldende normen voldoet. Deze keuring / inspectie bestaat uit een visuele controle en een aantal metingen. Visueel wordt onder andere de staat van de aansluitleidingen, de verdeelinrichting (meterkast) en de wandcontactdozen beoordeeld. Voor wat betreft de metingen wordt de beschermingsleiding, circuitimpedantie, de isolatieweerstand en de aanspreektijd van de aardlekschakelaar gemeten. De resultaten van de NEN 1010 inspectie wordt vastgelegd in de vorm van een opleveringsrapport.

Is deze cursus een combinatie tussen VP NEN 3140 en NEN 1010 basiskennis?
Nee. Veel mensen denken dat als je de inspectie NEN 1010 / NEN 3140 cursus volgt, dat dan de Vakbekwaam Persoon NEN 3140 met NEN 1010 basiskennis gecombineerd wordt. Het betreft in dit geval puur een inspectiecursus voor elektrische gebouwgebonden installaties met als onderwerpen: de opleveringsinspectie volgens NEN 1010 en de periodieke inspectie volgens NEN 3140.

Is het inspecteren van elektrische installaties volgens NEN 1010 en NEN 3140 verplicht?

Inspectie volgens NEN 1010

Als onderdeel voor het opleveren van een elektrische installatie dient een opleveringsinspectie volgens deel 6 van de NEN 1010 plaats te vinden. Er vindt in dat geval een visuele controle plaats of de installatie aan de eisen voldoet. Daarnaast wordt door middel van metingen van de aarding, isolatie en impedantie bepaald of de installatie aan de eisen voldoet. Daarnaast wordt uiteraard ook de (werking van de) aardlekschakelaar gemeten. Deze inspectie dient te worden vastgelegd in de vorm van een opleveringsrapport. Bij woningen van particulieren geldt geen verplichting voor een periodieke inspectie.

Inspectie volgens NEN 3140

Installaties van werkgevers dienen afhankelijk van de complexiteit van de installatie periodiek geïnspecteerd te worden volgens NEN 3140. De inspectiefrequentie wordt bepaald op basis van een berekening. Doorgaans vindt deze eens in de 4 'a 5 jaar plaats. Net als bij de NEN 1010 opleveringsinspectie vindt ook hier een visuele controle plaats of de installatie aan de eisen voldoet. Ook bij de NEN  wordt door middel van metingen van de aarding, isolatie en impedantie bepaald of de installatie aan de eisen voldoet. Daarnaast wordt uiteraard ook de (werking van de) aardlekschakelaar gemeten.

Inspectie als verzekeringseis

Ook verzekeringsmaatschappijen kunnen een periodieke inspectie als eis stellen. Deze eis kan betrekking hebben op een NEN 1010, NEN 3140, een SCIOS Scope 8 of een Scios Scope 10 inspectie. Bepaal goed welke eis de verzekeringsmaatschappij stelt. Ook wordt in de verzekeringsvoorwaarden vaak een vaste herinspecietermijn geeist.

Wat is het verschil tussen NEN 1010 en NEN 3140?
NEN 1010 en NEN 3140 zijn beide normen die betrekking hebben op elektrotechniek, maar ze hebben verschillende scopes. NEN 1010 is de Nederlandse norm voor laagspanningsinstallaties en geeft richtlijnen voor de ontwerp, aanleg, inspectie en onderhoud van laagspanningsinstallaties. De norm beschrijft bijvoorbeeld de vereisten voor het aanleggen van elektrische installaties in gebouwen, de afscherming van elektrische installaties tegen elektromagnetische storingen en de aarding van elektrische installaties. NEN 3140 is de Nederlandse norm voor elektrische installaties in werkomgevingen en geeft richtlijnen voor het verantwoord uitvoeren van elektrische werkzaamheden op locaties waar personen en goederen in gevaar kunnen komen door elektrische installaties. De norm beschrijft bijvoorbeeld de verantwoordelijkheden van de betrokkenen, de veiligheidseisen voor elektrische installaties en de vereisten voor het uitvoeren van elektrische werkzaamheden. In het kort, NEN 1010 richt zich op laagspanningsinstallaties in gebouwen in de ontwerpfase, terwijl NEN 3140 richt zich op elektrische installaties in werkomgevingen, dus in de gebruiksfase. De NEN 3140 is niet van toepassing op particulieren.

Duur training: 1 dag

Investering van de training: € 395,-

18-06-2024
Lexmond

28-06-2024
Zwolle

03-07-2024
Rotterdam

18-07-2024
Hengelo

22-08-2024
Rotterdam

16-09-2024
Eindhoven

17-09-2024
Lexmond

20-09-2024
Zwolle

07-10-2024
Rotterdam

08-10-2024
Amsterdam

14-10-2024
Hengelo

30-10-2024
Drachten

31-10-2024
Lexmond

01-11-2024
Rotterdam

13-11-2024
Rotterdam

20-11-2024
Lexmond

13-12-2024
Drachten

16-12-2024
Zwolle

18-12-2024
Amsterdam

19-12-2024
Eindhoven

Referenties van klanten

Geplaatst in .