Cursus Inspectie van woningen volgens NEN 8025 (woning APK)

Opleiding NEN 8025 inspecteren van installatietechniek in Woningen

Zoekt u een cursus Inspectie van woningen volgens NEN 8025? Erkend en praktisch ingevuld? De Inspectie van woningen volgens NEN 8025 cursus van Ingenium dé opleider is precies wat u zoekt! De NEN 8025 wordt ook wel de woning APK genoemd). Door ons opgeleide inspecteurs zijn praktisch ingesteld. Ze keuren goed daar waar het kan en keuren af daar waar het moet. Als Ingenium dé opleider vinden wij het inspecteren geen doel op zich, maar een middel om de elektrische, gastechnische en watertechnische installatie veilig te krijgen en te houden. Ons motto is: Veiligheid is een werkwoord! Schrijf u nu in en wordt inspecteur woningen volgens NEN 8025!

Na afloop bent u bevoegd voor het NEN 8025 inspecteren van de

 • Elektrische installatie
 • Gas installatie
 • Leidingwater installatie
 • Telecom installatie
 • CAI installatie
 • Etc

Een cursus Inspectie NEN 8025 volgt u bij Ingenium de Opleider van inspecterend Nederland!

Na afloop van de cursus Inspectie van woningen volgens NEN 8025 kunt u zelfstandig inspecties aan woninginstallaties uitvoeren. Met installaties in woningen is vaak veel mis. Brand, elektrocutie, waterschade en koolmonoxide vergiftiging liggen op de loer. Een periodieke inspectie volgens de NEN 8025, ook wel een woning-APK genoemd verkleind de kans op ongevallen aanzienlijk.

Een elektrotechnische vooropleiding dan wel elektrotechnische voorkennis is gewenst.

Duur training: 2 dagen

Op het certificaat inspectie van woningen volgens NEN 8025 staat geen geldigheidsduur, dit is niet wettelijk verplicht. Artikel 7.4a lid 5 spreekt over dat de keuring moet worden uitgevoerd door een “deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling”. Een herhalingscursus is ook niet wettelijk verplicht, een keurmeester/inspecteur mag zelf zijn/haar deskundigheid op peil te houden. Dat kan deze zelf regelen b.v. door het volgen van de site www.nen.nl of www.arboportaal.nl (Site van het ministerie) of onze keurmeesters blog (via onze website). Een herhalingscursus kan worden gezien als 1 van de (niet verplichte) mogelijkheden om het kennisniveau op peil te houden. Door het volgen van de Inspectie van woningen volgens NTA 8025 opleiding voldoen zowel de werkgever als de inspecteur aan de in de Arbowet, NEN 1010 en NEN 3140 gestelde eisen van voldoende instructie en aantoonbare deskundigheid.

De cursussen van Ingenium dé opleider blinken uit in de praktijk. Theorie is echter noodzakelijk om te kunnen keuren. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Theorie opleiding Inspectie van woningen volgens NEN 8025

 • Wetgeving en op woning van toepassing zijnde normen
 • Opbouw van waterleiding installaties en voorzieningen in woningen
 • Opbouw van elektrische installaties en voorzieningen in woningen
 • Opbouw van gasinstallaties en voorzieningen in woningen
 • Veiligheid tijdens het uitvoeren van NEN 8025 inspecties
 • Visuele inspectie van de leidingwaterinstallatie, gasinstallatie en elektrische installatie volgens NEN8025
 • Bepalen van de inspectiefrequentie volgens NEN 8025
 • Het uitvoeren van elektrische metingen circuitweerstand, isolatieweerstand, weerstand beschermingsleiding, aardverspreidingsweerstand en het meten van aardlekschakelaars op aanspreekstroom en aanspreektijd
 • Het uitvoeren van metingen aan gasinstallaties, zoals: dichtheidsmeting, CO-meting, corrosie, etc
 • Rapporteren van de gegevens inclusief het geven van adviezen volgens NEN 8025
 • Terugkoppeling aan de verantwoordelijke binnen het bedrijf/klant

Praktijkdeel cursus Inspectie van woningen volgens NEN 8025 Uitvoeren van cases, keuringen en metingen aan (deels) geprepareerde woninginstallaties (elektra, water en gas) onder begeleiding van de docent. Vlot en humorvol. U staat als cursist centraal. Alvast vooraf kennis opdoen? Lees artikelen on onze uitgebreide kennisbank.

€ 695,- Genoemde prijzen zijn per cursist, exclusief BTW, incl. cursusboek, lunch en certificaat.

Wilt u een in-company cursus Inspectie van woningen volgens NEN 8025 organiseren?  Dit kan snel en praktisch in gang worden gezet. Bel ons gerust voor een voorstel op maat.

Onder specifieke omstandigheden kan deze cursus onder een OOM, ESF of Wij-techniek subsidie vallen.

Geen veelgestelde vragen gevonden

Duur training: 2 dagen

Investering van de training: € 695

01-07-2024
Lexmond

02-07-2024
Lexmond

15-10-2024
Lexmond

16-10-2024
Lexmond

09-12-2024
Lexmond

10-12-2024
Lexmond

Referenties van klanten

Geplaatst in .