Cursus SCIOS Scope 8 inspecteur elektrische installaties (NEN 3140)

Zoekt u een cursus SCIOS Scope 8 inspecteur elektrische installaties volgens NEN 3140?

Erkend en praktisch ingevuld? De SCIOS Scope 8 Inspectie elektrische installaties volgens NEN 3140 cursus van Ingenium dé opleider is precies wat u zoekt! Door ons opgeleide inspecteurs zijn praktisch ingesteld. Ze keuren goed daar waar het kan en keuren af daar waar het moet. Als Ingenium dé opleider vinden wij het inspecteren geen doel op zich, maar een middel om elektrische installaties veilig te krijgen en te houden. Ons motto is: Veiligheid is een werkwoord!

Een vierdaagse cursus SCIOS Scope 8 inspecteren elektrische installaties volgt u bij Ingenium de Opleider van inspecterend Nederland!

Na behalen van het SCIOS Scope 8 examen bent u bevoegd voor NEN 3140 inspecteren van elektrische installaties.

Aanvullende eisen SCIOS Erkenning van de organisatie

Een SCIOS Scope 8 inspecteur mag installaties inspecteren bij certificering van het inspectiebedrijf. Het inspectiebedrijf dient een kwaliteitszorgsysteem op te (laten) zetten en deze laten certificeren door een certificerende instantie zoals bijvoorbeeld Dekra (voorheen Kema). De norm en alle ondersteunende documenten zijn beschikbaar op de SCIOS site. Wilt u de SCIOS eisen inzien? Dan dient u zich gratis te registreren bij SCIOS, via de volgende link.

Opbouw SCIOS Scope 8 cursus

De contactmomenten van de SCIOS Scope 8 opleiding bestaan uit 8 dagdelen (4 dagen) van elk 3 uur. De aspirant SCIOS Scope 8 inspecteur is circa 24 uur aan zelfstudie kwijt. De lestijden zijn van 9 tot 16.00 uur. Op de vijfde dag vindt het SCIOS Scope 8 examen plaats. Mocht u geen examen willen doen of niet zijn geslaagd voor het examen dan ontvangt u een certificaat van deelname.

Na het slagen voor het SCIOS Scope 8 examen welke wordt afgenomen door Parkstad Opleidingen, een SCIOS erkend examenbureau, kunt u erkend worden door SCIOS als onderdeel van de certificering van uw bedrijf. Daarna kunt u zelfstandig Scope 8 inspecties aan elektrische installaties uitvoeren.

De aspirant SCIOS Scope 8 inspecteur dient te beschikken over een elektrotechnische vooropleiding op niveau WEB 4 (MBO) en kennis van de NEN 1010.

Duur training: 4 dagen
Zelfstudie circa 24 uur
Optioneel examen: 4 uur

Door het volgen van de SCIOS Scope 8 training voldoet de inspecteur aan de in de SCIOS Scope 8 gestelde eisen van voldoende instructie en aantoonbare deskundigheid voor certificering. Let op: verzekeraars eisen vaak een SCIOS Scope 10 inspectie. Hiertoe dient u ook het Scope 10 diploma te behalen.

De cursussen van Ingenium dé opleider blinken uit in de praktijk. Theorie is echter noodzakelijk om te kunnen keuren. De volgende onderwerpen worden behandeld.

Theorie cursus SCIOS Scope 8 Inspecteren van elektrische installaties volgens NEN 3140

 • Wat is inspecteren?
 • Deskundigheid en positie van de inspecteur
 • Inspectie elektrische installaties en de Arbowet
 • Opbouw wet- en regelgeving
 • NEN 3140
 • Veiligheid bij inspecties
 • Meetapparatuur en meetfouten
 • Stroomstelsels en beschermingsmaatregelen (TT-, TN-, IT-stelsels)
 • Voorbereiden van inspectie (inspectiecontract, inspectieplan en inspectiefrequentie)
 • Visuele inspectie van elektrische installaties
 • Metingen aan elektrische installaties
 • Controle op onderbroken zijn van stroomgeleiders
 • Het meten van de Isolatieweerstand van de installatie
 • Bescherming door scheiding van stroomketens door SELV-, PELV-ketens of elektrische scheiding
 • Het controleren van de Automatische uitschakeling van de voeding / Het meten van de circuitimpedantie
 • Het meten van de aardverspreidingsweerstand
 • Het beproeven van aardlekschakelaars / Aanvullende bescherming
 • Het bepalen van de polariteit
 • Het controleren van de fasevolgorde
 • Functionele en operationele beproevingen
 • Rapportage van inspecties
 • Eisen vanuit SCIOS Scope 8

Praktijkdeel van de SCIOS Scope 8 cursus

Het praktijkdeel vindt plaats in een practicum ruimte waarin zich  waarheidsgetrouwe schakel- en verdeelinrichtingen bevinden. Dit is overigens ook het practicum waar u later examen gaat doen (als u hiervoor kiest).

Tijdens het praktijkdeel kunt u gebruik maken van uw eigen NEN 3140/NEN 1010 installatietester. Heeft u zelf geen meetapparaat? Geen probleem, wij hebben meerdere merken en typen installatietesters van onder andere Nieaf-Smitt, Metrel, Gossen Metrawatt en Fluke beschikbaar in onze webshop MEETWINKEL.nl. Deze kunt u gebruiken voor het interactieve praktijkdeel.

Alvast vooraf kennis opdoen? Lees artikelen on onze uitgebreide kennisbank.

SCIOS Scope 8 examen

Het optionele SCIOS Scope 8 examen vindt plaats in de regio Geleen en wordt afgenomen door Parkstad Opleidingen. De examentijd bedraagt 3 uur en het betreft een individueel examen. Het examen wordt individueel met de kandidaat gepland.

De kosten voor de vierdaagse cursus bedragen: € 1.830,-  per persoon, exclusief btw, inclusief cursusmaterialen en lunches.

De kosten voor het OPTIONELE examen bedragen € 584,- exclusief btw.

Voor de SCIOS cursussen geldt dat de factuur voor aanvang van de opleiding dient te zijn voldaan.

Momenteel zijn de volgende cursusdata in de Regio Geleen  gepland:

Lesdag 1Lesdag 2Lesdag 3Lesdag 4Examen
12-09-1919-09-1924-09-1903-10-1908-10-19
06-11-1913-11-1920-11-1927-11-1903-12-19

 

Een in-company cursus is niet mogelijk bij SCIOS trainingen.

Onder specifieke omstandigheden kan deze cursus onder een OOM, ESF of OTIB subsidie vallen. Het opleidingsfonds van UNETO-VNI, OTIB, heeft het trainingsaanbod opengesteld. Een installatiebedrijf is niet langer gebonden aan de trainingen in de gidsen.

Duur training: 4 dagen
Zelfstudie circa 24 uur
Optioneel examen: 4 uur

Investering van de training: € 1830 en (optioneel) examen € 584,-

Neem contact met ons op voor de cursusdata

Referenties van klanten

Geplaatst in .