Cursus Keuren elektrische arbeidsmiddelen volgens NEN 3140

Cursus keuren elektrische arbeidsmiddelen volgens NEN 3140

Deze cursus kunt u ook als volwaardige E-learning volgen! Klik hier… Zoekt u een cursus elektrische arbeidsmiddelen keuren volgens NEN 3140? Erkend en praktisch ingevuld? De NEN 3140 keurmeester cursus van Ingenium dé opleider is precies wat u zoekt! Door ons opgeleide keurmeesters zijn praktisch ingesteld. Ze keuren goed daar waar het kan en keuren af daar waar het moet. Als Ingenium dé opleider vinden wij het keuren geen doel op zich, maar een middel om elektrische arbeidsmiddelen veilig te krijgen en te houden. Ons motto is: Veiligheid is een werkwoord! Schrijf u nu in en wordt keurmeester elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140!

Na afloop bent u bevoegd voor NEN 3140 keuren van

 • Elektrische arbeidsmiddelen
 • Elektrische handgereedschappen
 • Elektrische driefasenmachines (zowel voor de eigen organisatie als keuringen voor derden).

Een cursus keuren elektrische arbeidsmiddelen volgt u bij Ingenium de Opleider voor keurend Nederland!

Na afloop van de NEN 3140 keurmeester cursus kunt u zelfstandig keuringen aan elektrisch gereedschappen en elektrisch vast opgestelde (400V) machines uitvoeren. Het NEN 3140 keuren van elektrische arbeidsmiddelen en handgereedschappen is wettelijk verplicht sinds 1998. NEN 3140 keuringen kunnen in eigen beheer maar ook uitbesteed worden. Ook in de VCA checklijst is de jaarlijkse keuringsplicht van elektrische arbeidsmiddelen, handgereedschappen en machines opgenomen. Na afloop ontvangt u naast het uitgebreide cursusboek de noodzakelijke checklijsten in Microsoft Word formaat welke u van uw eigen bedrijfsgegevens en logo kunt voorzien. Zo ondersteunt Ingenium u ook bij het keuren in de praktijk!

Een technische of elektrotechnische vooropleiding is niet noodzakelijk. Er is een opleider die er mee schermt dat je voor de keurmeestercursus een VOP of VP opleiding dient te volgen. Dit is pertinent onjuist en heeft puur een commerciële achtergrond.

Het arbobesluit artikel 7.4a vijfde lid spreekt er over dat de keuring wordt uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling. Ook de website Arboportaal van het Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid is er duidelijk over:
 
 
De werkgever bepaalt zelf door wie hij zijn arbeidsmiddelen laat keuren. Voorwaarde daarbij is dat dit door een deskundig persoon of instelling (artikel 7.4a, vijfde lid) wordt gedaan. Dit kan bijvoorbeeld een onafhankelijke keuringsinstantie zijn, een onderhoudsdienst van een leverancier of de technische dienst van het bedrijf zelf.  
 
De VOP en VP cursussen zijn elektrische veiligheidsopleidingen die wij ook verzorgen in een dagcursus en als volwaardige E-learning. Tijdens de dagcursus keuren elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 komt ook het veilig uitvoeren van de keuringen aan bod. Een extra cursus is dus onnodig.

Duur training: 1 dag

Geldigheidsduur certificaat

Op het certificaat keuren elektrische arbeidsmiddelen, gereedschappen en machines volgens NEN 3140 staat geen geldigheidsduur, dit is niet wettelijk verplicht. Artikel 7.4a lid 5 spreekt over dat de keuring moet worden uitgevoerd door een “deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling”. Een herhalingscursus is ook niet wettelijk verplicht, een keurmeester/inspecteur mag zelf zijn/haar deskundigheid op peil te houden. Dat kan deze zelf regelen b.v. door het volgen van de site www.nen.nl of www.arboportaal.nl (Site van het ministerie) of onze keurmeesters blog (via onze website). Een herhalingscursus kan worden gezien als 1 van de (niet verplichte) mogelijkheden om het kennisniveau op peil te houden. Door het volgen van de NEN 3140 keurmeester cursus voldoen zowel de werkgever als de keurmeester aan de in de Arbowet gestelde eisen van voldoende instructie en aantoonbare deskundigheid van de keurmeester.

De cursussen van Ingenium dé opleider blinken uit in de praktijk. Theorie is echter noodzakelijk om te kunnen keuren. De volgende onderwerpen worden behandeld.

Theorie NEN 3140 Keurmeester cursus

 • Theorie keuringen NEN 3140 (wat is keuren en de basisprincipes van het keuren van arbeidsmiddelen)
 • De wettelijke achtergrond van het keuren; de relatie tussen de NEN 3140 en de Arbowet
 • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB) en aanwijzingen van de keurmeester
 • Risico’s van elektriciteit in het kader van de NEN 3140
 • Klasse-indeling elektrische arbeidsmiddelen en handgereedschappen volgens NEN 3140
 • De visuele inspectie van elektrische handgereedschappen en vast opgestelde machines
 • Op een praktische manier worden de verschillende metingen uitgelegd zoals weerstand beschermingsleiding, isolatieweerstand, vervangende lekstroom, verschilstroom en aanraaklekstroom. Zodanig dat dit ook voor niet elektrotechnisch opgeleide personen duidelijk is
 • Het opzetten van een praktische keuringsadministratie. waarmee u voldoet aan de Arbeidsomstandighedenwet en de NEN 3140

Praktijkdeel NEN 3140 Keurmeester cursus

Uitvoeren van cases, keuringen en metingen aan (deels) geprepareerde arbeidsmiddelen onder begeleiding van de docent. Vlot en humorvol. U staat als cursist centraal. Tijdens het praktijkdeel kunt u gebruik maken van uw eigen NEN 3140 apparatentester. Heeft u zelf geen meetapparaat? Geen probleem, wij hebben meerdere merken en typen apparatentesters van onder andere Nieaf-Smitt, Metrel, Gossen Metrawatt en Fluke bij ons. Deze kunt u gebruiken voor het interactieve praktijkdeel. Mocht u een NEN 3140 apparatentester willen aanschaffen dan bestaan daarvoor kortingsmogelijkheden bij Meetwinkel.nl de marktleider in NEN 3140 meetapparatuur. Alvast vooraf kennis opdoen? Lees artikelen on onze uitgebreide kennisbank.

 • 1 cursist: € 249,-
 • Vanaf 2 cursisten: € 239,-

Genoemde prijzen zijn per cursist, exclusief BTW, inclusief cursusboek, lunch en certificaat.

Wilt u een in-company cursus keuren elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 organiseren? Dit kan snel en praktisch in gang worden gezet. Bel ons gerust voor een voorstel op maat.

Onder specifieke omstandigheden kan deze cursus onder een OOM ESF of Wij-Techniek subsidie vallen. Het opleidingsfonds van UNETO-VNI, Wij-Techniek (voorheen: OTIB), heeft het trainingsaanbod opengesteld. Een installatiebedrijf is niet langer gebonden aan de trainingen in de gidsen.

Hoe lang is mijn NEN 3140 keurmeestercertificaat geldig?
De opleidingsadviseurs van Ingenium krijgen regelmatig de volgende vraag:
 • Wat is de geldigheid van mijn certificaat keurmeester nen 3140?
 • Hoe lang is mijn keurmeester certificaat geldig?
 • Moet ik verplicht een herhalingscursus volgen?
 • Op mijn keurmeester certificaat van een andere opleider staat wel een einddatum, geldt dit?
Onze mening hierover is eenduidig. Er is geen vaste geldigheidsduur!

Herhaling Keurmeester certificaten

Wij voorzien onze keurmeester certificaten en diploma’s niet van een einddatum, ook wel geldigheidsduur genoemd. Dit geldt voor alle keurmeester cursussen, zoals keuren elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140, keuren landbouwmachines, inspecteren elektrische installaties, etc.

Eisen bekwaamheid keurmeester(s)

In het Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 7.4a 5e lid staat dat de keuring van arbeidsmiddelen moet worden uitgevoerd door een: “Deskundige natuurlijke persoon of rechtspersoon”. De website Arboportaal.nl van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid geeft een nadere toelichting over wie de arbeidsmiddelen dient te keuren. De werkgever mag dat zelf bepalen, dit kan een onafhankelijk keuringsbedrijf zijn, een onderhoudsdienst van een leverancier of een technische medewerker van het bedrijf zelf. Voor enkele arbeidsmiddelen geldt wel een afwijking, dat zij door en aangewezen onafhankelijke instantie moeten worden gekeurd:
 • hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen aan boord van schepenen Arboregeling artikel 7.4 en 7.5;
 • duik- en caissonsystemen;
 • drukapparatuur (Warenwetbesluit drukapparatuur artikel 21 en artikel 22);
 • containers (Warenwetbesluit containers artikel 5);
 • mobiele hijskranen en torenkranen met capaciteit van 10 tonmeter of meer (Warenwetbesluit machines artikel 6d);
 • liften voor personenvervoer (Warenwetbesluit liften artikel 17, eerste t/m het derde lid);
 • hijs- en hefwerktuigen voor beroepsmatig personenvervoer (Warenwetbesluit machines, artikel 6fa, eerste en tweede lid).
Kennis over de keuringen en deskundigheid kan worden opgedaan door het volgen van een keurmeester cursus of opleiding. In het artikel wordt niet gesproken over een periodieke herhaling van de cursus.  Een herhalingscursus is dus ook niet wettelijk verplicht, een keurmeester/inspecteur mag zelf zijn/haar deskundigheid op peil te houden. Hiervoor kan een keurmeester gebruik maken verschillende bronnen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief van het Nederlands normalisatie instituut.  Via de site van het Ministerie van SWW www.arboportaal.nl of onze keurmeesters  kennisbank of onze nieuwsbrief van Ingenium, de opleider van keurend Nederland. Een herhalingscursus kan worden gezien als één van de (niet verplichte) mogelijkheden om het kennisniveau op peil te houden.

De praktijk

Ook wij komen af en toe cursisten tegen die tijdens een NEN 3140 keuring van een handboormachine de opmerking maken: “moet ik die meetpen aansluiten dan? Dat heb ik in al die jaren nooit gedaan…”. Voor zo iemand zou een herhalingscursus echt wel handig zijn… Als advies herhalingsfrequentie raden wij voor keurmeesters een vijfjarige interval aan. In vijf jaren wil er nog wel eens een wets- of normwijziging zijn. Staat er toch een einddatum op het certificaat van een andere opleider? In dat geval kennen wij de verhalen dat VCA- / ISO-aditoren hier een opmerking over plaatsen. Het is mogelijk om hier tegen in bezwaar te gaan. Een alternatief is wellicht het volgen van een cursus zonder einddatum. Dit kan natuurlijk als een reguliere cursus, maar tegenwoordig ook als E-learning.

E-learning als alternatief

Tegenwoordig zijn ook e-learning cursussen een uitstekend alternatief om als herhalingscursus te dienen: E-learning keuren elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 herhaling E-learning keuren ladders, trappen en rolsteigers herhaling E-learning keuren valbeveiliging herhaling E-learning keuren hijs- en hefmiddelen herhaling E-learning combicursus keuren klimmateriaal, hijs- en valmiddelen herhaling

Verdiepen in plaats van herhalen

In plaats van het volgen van een herhalingscursus kunt u ook uw kennis verdiepen. Bijvoorbeeld met de eendaagse cursus keuren elektrische arbeidsmiddelen voor gevorderden. Meer informatie? Neem contact met ons op via 088-2450000 of via info@de-opleider.nl.

Ben ik als keurmeester elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 verplicht om eerst een Voldoende Onderricht Persoon NEN 3140 of een Vakbekwaam Persoon NEN 3140 cursus te volgen?
Deze vraag bereikt ons de laatste weken regelmatig. Er is een opleider die er mee schermt dat je vóór de keurmeestercursus een Voldoende Onderricht Persoon NEN 3140 of een Vakbekwaam Persoon NEN 3140 cursus dient te volgen. Dit is juridisch onjuist en heeft puur een commerciële achtergrond. Ons arbobesluit artikel 7.4a vijfde lid spreekt erover dat de keuring wordt uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling. Ook de website Arboportaal van het Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid is er duidelijk over: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbeidsmiddelen/keuring-van-arbeidsmiddelen De werkgever bepaalt zelf door wie hij zijn arbeidsmiddelen laat keuren. Voorwaarde daarbij is dat dit door een deskundig persoon of instelling (artikel 7.4a, vijfde lid) wordt gedaan. Dit kan bijvoorbeeld een onafhankelijke keuringsinstantie zijn, een onderhoudsdienst van een leverancier of de technische dienst van het bedrijf zelf.

Wat zijn dan de Vakbekwaam Persoon NEN 3140 en Voldoende Onderricht Persoon NEN 3140 opleidingen?

De Voldoende Onderricht Persoon NEN 3140 of een Vakbekwaam Persoon NEN 3140 cursus zijn elektrische veiligheidsopleidingen. Deze opleidingen behandelen met name de risico’s en maatregelen voor het veilig werken aan en nabij elektrische installaties. Zo is de VOP NEN 3140 de cursus voor niet elektrotechnici en de VP NEN 3140 de cursus voor elektrotechnici. tijdens deze cursussen worden met name de elektrische risico’s, maatregelen om veilig te werken, eisen aan installaties, persoonlijke beschermingsmiddelen, etc. behandeld.

Conclusie: moet ik als vooropleiding nu een VOP of VP NEN 3140 cursus volgen?

Nee. Tijdens de dagcursus keuren elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 komt ook het veilig uitvoeren van de keuringen aan bod. Een extra cursus is dus niet noodzakelijk. Mocht u nog vragen hebben dan staan wij u graag te woord op: info@de-opleider.nl of via 088 – 2450000

Is een NEN 3140 keuring verplicht?
Een bedrijf is strikt verplicht om zijn machines en apparaten volgens de NEN 3140 te keuren. De basis hiervan is artikel 7.4a derde lid.. Daarnaast zijn volgens de Arbowet werkgevers verplicht om voor een veilige en gezonde werkplek te zorgen. Er wordt daarbij dan ook verwezen naar de NEN 3140.

Duur training: 1 dag

Investering van de training: € 249,-

30-01-2023
Alkmaar / Heerhugowaard

06-02-2023
Geleen

07-02-2023
Heerenveen

07-02-2023
Ede/Wageningen

09-02-2023
Den Haag / Leiden

10-02-2023
Hengelo

13-02-2023
Zwolle

14-02-2023
Nijmegen

14-02-2023
Rotterdam

16-02-2023
Amsterdam

16-02-2023
Drachten

17-02-2023
Lexmond

06-03-2023
Eindhoven

08-03-2023
Assen

14-03-2023
Lexmond

15-03-2023
Goes

16-03-2023
Amsterdam

20-03-2023
Drachten

20-03-2023
Lexmond

22-03-2023
Zwolle

23-03-2023
Alkmaar / Heerhugowaard

23-03-2023
Rotterdam

24-03-2023
Hengelo

31-03-2023
Nijmegen

05-04-2023
Lelystad

05-04-2023
Groningen/Stadskanaal

11-04-2023
Eindhoven

13-04-2023
Den Haag / Leiden

14-04-2023
Ede/Wageningen

17-04-2023
Lexmond

18-04-2023
Rotterdam

19-04-2023
Amsterdam

21-04-2023
Hengelo

26-04-2023
Zwolle

09-05-2023
Lexmond

09-05-2023
Eindhoven

11-05-2023
Nijmegen

16-05-2023
Geleen

22-05-2023
Breda

23-05-2023
Ede/Wageningen

23-05-2023
Lexmond

25-05-2023
Drachten

25-05-2023
Amsterdam

26-05-2023
Alkmaar / Heerhugowaard

26-05-2023
Rotterdam

30-05-2023
Zwolle

02-06-2023
Hengelo

06-06-2023
Rotterdam

08-06-2023
Assen

09-06-2023
Heerenveen

13-06-2023
Goes

13-06-2023
Eindhoven

14-06-2023
Lexmond

15-06-2023
Den Haag / Leiden

29-06-2023
Drachten

29-06-2023
Zutphen / Almen

29-06-2023
Amsterdam

03-07-2023
Ede/Wageningen

03-07-2023
Alkmaar / Heerhugowaard

05-07-2023
Zwolle

06-07-2023
Nijmegen

06-07-2023
Lexmond

06-07-2023
Rotterdam

13-07-2023
Eindhoven

14-07-2023
Hengelo

28-07-2023
Lexmond

15-08-2023
Lexmond

04-09-2023
Lexmond

13-09-2023
Ede/Wageningen

14-09-2023
Heerenveen

14-09-2023
Amsterdam

15-09-2023
Hengelo

15-09-2023
Breda

18-09-2023
Eindhoven

19-09-2023
Alkmaar / Heerhugowaard

20-09-2023
Zwolle

21-09-2023
Rotterdam

25-09-2023
Goes

25-09-2023
Lexmond

25-09-2023
Den Haag / Leiden

26-09-2023
Nijmegen

28-09-2023
Geleen

29-09-2023
Drachten

02-10-2023
Lelystad

09-10-2023
Assen

11-10-2023
Alkmaar / Heerhugowaard

12-10-2023
Rotterdam

12-10-2023
Amsterdam

13-10-2023
Hengelo

30-10-2023
Lexmond

30-10-2023
Eindhoven

31-10-2023
Zwolle

02-11-2023
Den Haag / Leiden

06-11-2023
Ede/Wageningen

09-11-2023
Nijmegen

13-11-2023
Amsterdam

13-11-2023
Lexmond

15-11-2023
Drachten

16-11-2023
Zwolle

17-11-2023
Alkmaar / Heerhugowaard

17-11-2023
Rotterdam

17-11-2023
Hengelo

22-11-2023
Eindhoven

28-11-2023
Zutphen / Almen

01-12-2023
Assen

01-12-2023
Breda

08-12-2023
Geleen

08-12-2023
Nijmegen

11-12-2023
Amsterdam

13-12-2023
Den Haag / Leiden

13-12-2023
Zwolle

13-12-2023
Lexmond

14-12-2023
Groningen/Stadskanaal

15-12-2023
Hengelo

18-12-2023
Heerenveen

19-12-2023
Goes

19-12-2023
Rotterdam

20-12-2023
Eindhoven

20-12-2023
Alkmaar / Heerhugowaard

21-12-2023
Ede/Wageningen

Referenties van klanten

In 2010 volgden we de eerste opleidingen bij Ingenium. NEN 3140, klimmaterieel en Landbouw Tuin en Parkmachines waren de basis voor ons eigen keurbedrijf. Deze opleidingen waren goed van opzet en werden door mensen uit de praktijk gegeven. Het jaar erop volgden weer 3 opleidingen: NEN 3140 voor gevorderden, hijs en hef materieel en valbeveiligingen en Magazijnstellingen. Deze werden in company bij ons verzorgd. Het pakket werd op de reeds aanwezige ervaringen en meettoestellen toegesneden, en werd vakkundig gepresenteerd. In de afgelopen 3 jaar volgden nog de opleiding keurmeester speelgelegenheden en speeltoestellen en een van onze medewerkers heeft zich gespecialiseerd als keurmeester elektrische installaties NEN 1010. Ook hier waren de ervaringen goed. We hebben in de afgelopen jaren dus altijd mogen rekenen op goede begeleiding en konden als dat nodig was ook telefonisch aanvullende informatie inwinnen. Wij raden Ingenium dan ook van harte aan. M. Strikkeling – Gras | Stok Didam   Heb de cursus in Maart 2016 bij Ingenium in Lexmond gedaan. Ik heb deze als zeer positief en informatief ervaren. Ben naar aanleiding van de cursus als zelfstandig keurmeester begonnen. Dhr. Kroot   Al diverse cursussen gevolgd tot zeer tevredenheid . Goede uitleg leuke docenten ook het praktijkgedeelte is zeer leerzaam en alles is tot in de puntje verzorgd. Kortom een echte aanrader! Met Vriendelijke groet Arend van der Vegt www.vdvinspectie.nl A. van der Vegt | VDV Inspectie

Geplaatst in .