Cursus Keuren elektrische arbeidsmiddelen volgens NEN 3140

Cursus keuren elektrische arbeidsmiddelen volgens NEN 3140

Deze cursus kunt u ook als volwaardige E-learning volgen! Klik hier… Zoekt u een cursus elektrische arbeidsmiddelen keuren volgens NEN 3140? Erkend en praktisch ingevuld? De NEN 3140 keurmeester cursus van Ingenium dé opleider is precies wat u zoekt! Door ons opgeleide keurmeesters zijn praktisch ingesteld. Ze keuren goed daar waar het kan en keuren af daar waar het moet. Als Ingenium dé opleider vinden wij het keuren geen doel op zich, maar een middel om elektrische arbeidsmiddelen veilig te krijgen en te houden. Ons motto is: Veiligheid is een werkwoord! Schrijf u nu in en wordt keurmeester elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140!

Na afloop bent u bevoegd voor NEN 3140 keuren van

 • Elektrische arbeidsmiddelen
 • Elektrische handgereedschappen
 • Elektrische driefasenmachines (zowel voor de eigen organisatie als keuringen voor derden).

Een cursus keuren elektrische arbeidsmiddelen volgt u bij Ingenium de Opleider voor keurend Nederland!

Na afloop van de NEN 3140 keurmeester cursus kunt u zelfstandig keuringen aan elektrisch gereedschappen en elektrisch vast opgestelde (400V) machines uitvoeren. Het NEN 3140 keuren van elektrische arbeidsmiddelen en handgereedschappen is wettelijk verplicht sinds 1998. NEN 3140 keuringen kunnen in eigen beheer maar ook uitbesteed worden. Ook in de VCA checklijst is de jaarlijkse keuringsplicht van elektrische arbeidsmiddelen, handgereedschappen en machines opgenomen. Na afloop ontvangt u naast het uitgebreide papieren cursusboek de noodzakelijke checklijsten in Microsoft Word formaat welke u van uw eigen bedrijfsgegevens en logo kunt voorzien. Zo ondersteunt Ingenium u ook bij het keuren in de praktijk!

Een technische of elektrotechnische vooropleiding is niet noodzakelijk. Er is een opleider die er mee schermt dat je voor de keurmeestercursus een VOP of VP opleiding dient te volgen. Dit is pertinent onjuist en heeft puur een commerciële achtergrond.

Het arbobesluit artikel 7.4a vijfde lid spreekt er over dat de keuring wordt uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling. Ook de website Arboportaal van het Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid is er duidelijk over:
De werkgever bepaalt zelf door wie hij zijn arbeidsmiddelen laat keuren. Voorwaarde daarbij is dat dit door een deskundig persoon of instelling (artikel 7.4a, vijfde lid) wordt gedaan. Dit kan bijvoorbeeld een onafhankelijke keuringsinstantie zijn, een onderhoudsdienst van een leverancier of de technische dienst van het bedrijf zelf.  
 
De VOP en VP cursussen zijn elektrische veiligheidsopleidingen die wij ook verzorgen in een dagcursus en als volwaardige E-learning. Tijdens de dagcursus keuren elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 komt ook het veilig uitvoeren van de keuringen aan bod. Een extra cursus is dus onnodig.

Duur training: 1 dag

Geldigheidsduur certificaat

Op het certificaat keuren elektrische arbeidsmiddelen, gereedschappen en machines volgens NEN 3140 staat geen geldigheidsduur, dit is niet wettelijk verplicht. Artikel 7.4a lid 5 spreekt over dat de keuring moet worden uitgevoerd door een “deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling”. Een herhalingscursus is ook niet wettelijk verplicht, een keurmeester/inspecteur mag zelf zijn/haar deskundigheid op peil te houden. Dat kan deze zelf regelen b.v. door het volgen van de site www.nen.nl of www.arboportaal.nl (Site van het ministerie) of onze keurmeesters blog (via onze website). Een herhalingscursus kan worden gezien als 1 van de (niet verplichte) mogelijkheden om het kennisniveau op peil te houden. Door het volgen van de NEN 3140 keurmeester cursus voldoen zowel de werkgever als de keurmeester aan de in de Arbowet gestelde eisen van voldoende instructie en aantoonbare deskundigheid van de keurmeester.

De cursussen van Ingenium dé opleider blinken uit in de praktijk. Theorie is echter noodzakelijk om te kunnen keuren. De volgende onderwerpen worden behandeld.

Theorie NEN 3140 Keurmeester cursus

 • Theorie keuringen NEN 3140 (wat is keuren en de basisprincipes van het keuren van arbeidsmiddelen)
 • De wettelijke achtergrond van het keuren; de relatie tussen de NEN 3140 en de Arbowet
 • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB) en aanwijzingen van de keurmeester
 • Risico’s van elektriciteit in het kader van de NEN 3140
 • Klasse-indeling elektrische arbeidsmiddelen en handgereedschappen volgens NEN 3140
 • De visuele inspectie van elektrische handgereedschappen en vast opgestelde machines
 • Op een praktische manier worden de verschillende metingen uitgelegd zoals weerstand beschermingsleiding, isolatieweerstand, vervangende lekstroom, verschilstroom en aanraaklekstroom. Zodanig dat dit ook voor niet elektrotechnisch opgeleide personen duidelijk is
 • Het opzetten van een praktische keuringsadministratie. waarmee u voldoet aan de Arbeidsomstandighedenwet en de NEN 3140

Praktijkdeel NEN 3140 Keurmeester cursus

Uitvoeren van cases, keuringen en metingen aan (deels) geprepareerde arbeidsmiddelen onder begeleiding van de docent. Vlot en humorvol. U staat als cursist centraal. Tijdens het praktijkdeel kunt u gebruik maken van uw eigen NEN 3140 apparatentester. Heeft u zelf geen meetapparaat? Geen probleem, wij hebben meerdere merken en typen apparatentesters van onder andere Nieaf-Smitt, Metrel, Gossen Metrawatt en Fluke bij ons. Deze kunt u gebruiken voor het interactieve praktijkdeel. Mocht u een NEN 3140 apparatentester willen aanschaffen dan bestaan daarvoor kortingsmogelijkheden bij Meetwinkel.nl de marktleider in NEN 3140 meetapparatuur. Alvast vooraf kennis opdoen? Lees artikelen on onze uitgebreide kennisbank.

 • 1 cursist: € 275,-
 • Vanaf 2 cursisten: € 265,-

Genoemde prijzen zijn per cursist, exclusief BTW, inclusief cursusboek, lunch en certificaat.

Wilt u een in-company cursus keuren elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 organiseren? Dit kan snel en praktisch in gang worden gezet. Bel ons gerust voor een voorstel op maat.

Onder specifieke omstandigheden kan deze cursus onder een OOM ESF of Wij-Techniek subsidie vallen. Het opleidingsfonds van UNETO-VNI, Wij-Techniek (voorheen: OTIB), heeft het trainingsaanbod opengesteld. Een installatiebedrijf is niet langer gebonden aan de trainingen in de gidsen.

Mag ik mijn eigen NEN 3140 apparatentester meenemen naar de cursus?
Natuurlijk! Als u een NEN 3140 apparatentester heeft, neem 'm dan mee voor het praktijkdeel. Wel is het belangrijk dat u zich van te voren even in de tester verdiept. Onze docenten zien nogal eens dat cursisten de tester tijdens de cursus uit de verpakking halen, de display folie eraf halen en de bindbandjes van de kabels halen... Neem van ons aan, u kunt veel meer kennis halen als u al wat met uw apparatentester gewerkt heeft. Belangrijk om te weten is wel: een NEN 3140 keurmeestercursus is gericht op de visuele inspectie, de metingen, goed- en afkeurcriteria. Het is géén meteruitleg. De docent heeft geen kans als er 10 personen met 10 verschillende merken en typen testers naar de cursus komen. Natuurlijk doen we onze uiterste best om u goed op weg te helpen en blijven we ook de vraagbaak na afloop van de cursus!

Ik heb nog geen NEN 3140 apparatentester. Mag ik deelnemen aan de cursus?
Jazeker! Onze docenten hebben meerdere merken en typen apparatentesters bij zich voor het praktijkdeel. Deze kunt u uitproberen tijdens het praktijkdeel van de cursus. Sterker nog: wij raden af om snel van tevoren een NEN 3140 apparatentester aan te schaffen. Wij horen wel eens van cursisten dat ze het praktijkdeel willen gebruiken voor uitleg van de tester. Het komt namelijk te vaak voor dat iemand dan tijdens het praktijkdeel tot de conclusie komt dat een ander type tester juist veel handiger zou zijn... Dat is dan echt zonde. Het bedienen van een NEN 3140 apparatentester is met de handleidingen, praktische snelstarthandleidingen en instructiefilms echt een peulenschil te noemen. Ons advies is: volg eerst de cursus en maak daarna een keuze.

Combinatiekorting

Schaft u een NEN 3140 apparatentester aan bij onze collega's van Meetwinkel.nl? Dan profiteert u van een combinatiekorting. Een deel van de cursusprijs wordt in mindering gebracht bij aanschaf van een apparatentester.

Wat is een NEN 3140 apparatentester?

Een NEN 3140 apparatentester, vaak ook wel PAT-tester genoemd is een draagbaar meetapparaat waarmee je op een eenvoudige manier alle metingen aan elektrische arbeidsmiddelen kan uitvoeren.

Eigenlijk is een NEN 3140 apparatentester een soort combinatiemeter van een laagohmige meter voor het meten van de aardingsweerstand, een hoogohmige meter (megger) voor het meten van de isolatieweerstand, een milliamperemeter voor het meten van lekstromen. Bij de vroegere generatie NEN 3140 apparatentesters diende u met een draaischakelaar de metingen in de juiste volgorde te selecteren en diende u zelf de gemeten waarde te interpreteren. De keuringsresultaten werden overgenomen op een papieren checklijst.

Nieuwe generatie NEN 3140 apparatentesters

De nieuwe generatie apparatentesters zijn eenvoudiger in gebruik. Ze hebben vaak een eenknopsbediening of worden vanuit een menu of touch-screen bestuurd.

Alle metingen worden in een “lus” achter elkaar uitgevoerd. De meetwaarden worden op het display weergegeven en per meting wordt er een Vinkje of een Kruis voorgezet of de waarde aan de gestelde eisen voldoet of niet.

Daarnaast geven de meetinstrumenten ook nog een eindoordeel: Goedkeur of Afkeur… Gemakkelijker kan niet..

Apparatentesters in 3 segmenten

De huidige generatie apparatentesters zijn er in 3 segmenten:

 • Het instapsegment. Dit zijn apparatentesters die de metingen in een lus uitvoeren en de resultaten netjes weergeven op het display inclusief het eindoordeel. De keurmeester dient de waarden over te nemen op een papieren checklijst om de rapportage te kunnen verzorgen. Een voorbeeld hiervan is de Nieaf-Smitt Eazypat.
 • Het middensegment. Dit zijn apparatentesters die alle metingen doen, het resultaat weergeven en waarbij je de metingen kunt opslaan in het interne geheugen van de tester. Afhankelijk van het type en merk tester kan je de basisgegevens van de uitgevoerde keuringen op de tester zelf of later achter de computer invullen. Voorbeelden hiervan zijn de Metrel DeltaGT en de Nieaf-Smitt Eazypat 3140 usb.
 • Het hogere segment. Deze testers doen hetzelfde als de testers uit het middensegment. Alleen de administratieve afhandeling van de keuringen gaat veel gemakkelijker en sneller dan bij de testers uit het middensegment. De testers uit het hogere segment zijn voorzien van een QWERTY toetsenbord of een touch-schreen. Ook zijn deze testers vaak voorzien van uitgebreide(re) rapportagesoftware. Voorbeelden van testers uit het hogere segment zijn de Nieaf-Smitt Safetypat en de Metrel MI3360 (OmegaGT).

Hoe keur je krachtstroom machines / 400V machines?

Voor het keuren van krachtstroomapparatuur is er een keur van adapters verkrijgbaar. Zowel voor het actief meten als passief meten van 400 voly machines.

Meer informatie over apparatentesters hebben?

Als u alle ins-en-outs over apparatentesters wilt weten, laat u dan bijpraten door de meetspecialisten van ons zusterbedrijf Meetwinkel.nl 

Zij zijn te bereiken op info@meetwinkel.nl of 088 – 2450050.


Wat is een NEN 3140 keuring van elektrische arbeidsmiddelen?
NEN 3140 keuring van elektrische arbeidsmiddelen is het beoordelen of het arbeidsmiddel voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Arbeidsomstandighedenbesluit en de eisen uit de NEN 3140.

Doel van de NEN 3140 keuring van elektrische arbeidsmiddelen

Het doel van de NEN 3140 is keuring dat periodiek bepaald wordt of het elektrische arbeidsmiddel nog veilig is en of het gebruikt mag worden.

Waar bestaat die NEN 3140 keuring van elektrische arbeidsmiddelen dan uit?

De keuring bestaat uit een visuele keuring waarbij onder andere de kabel, de behuizing, de stekker, de verbinding tussen de kabel en de behuizing worden beoordeeld. Daarnaast worden er een aantal metingen uitvoert aan de hand van de klasse van het elektrische arbeidsmiddel.

Welke klassen elektrische arbeidsmiddelen zijn er?

Bij de keuring van elektrische arbeidsmiddelen beoordelen we met name de klasse I (of wel geaarde) arbeidsmiddelen en de klasse II (of wel dubbel geïsoleerde) arbeidsmiddelen. Bij klasse I arbeidsmiddelen meten we de beschermingsleiding (aarde) en de isolatieweerstand of de reële lekstroom. Bij klasse II arbeidsmiddelen meten we de isolatieweerstand of de reële lekstroom. De grenswaarden van deze metingen zijn vastgelegd in de NEN 3140.

Hoe lang is mijn NEN 3140 keurmeestercertificaat geldig?
De opleidingsadviseurs van Ingenium krijgen regelmatig de volgende vraag:
 • Wat is de geldigheid van mijn certificaat keurmeester nen 3140?
 • Hoe lang is mijn keurmeester certificaat geldig?
 • Moet ik verplicht een herhalingscursus volgen?
 • Op mijn keurmeester certificaat van een andere opleider staat wel een einddatum, geldt dit?
Onze mening hierover is eenduidig. Er is geen vaste geldigheidsduur!

Herhaling Keurmeester certificaten

Wij voorzien onze keurmeester certificaten en diploma’s niet van een einddatum, ook wel geldigheidsduur genoemd. Dit geldt voor alle keurmeester cursussen, zoals keuren elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140, keuren landbouwmachines, inspecteren elektrische installaties, etc.

Eisen bekwaamheid keurmeester(s)

In het Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 7.4a 5e lid staat dat de keuring van arbeidsmiddelen moet worden uitgevoerd door een: “Deskundige natuurlijke persoon of rechtspersoon”. De website Arboportaal.nl van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid geeft een nadere toelichting over wie de arbeidsmiddelen dient te keuren. De werkgever mag dat zelf bepalen, dit kan een onafhankelijk keuringsbedrijf zijn, een onderhoudsdienst van een leverancier of een technische medewerker van het bedrijf zelf. Voor enkele arbeidsmiddelen geldt wel een afwijking, dat zij door en aangewezen onafhankelijke instantie moeten worden gekeurd:
 • hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen aan boord van schepenen Arboregeling artikel 7.4 en 7.5;
 • duik- en caissonsystemen;
 • drukapparatuur (Warenwetbesluit drukapparatuur artikel 21 en artikel 22);
 • containers (Warenwetbesluit containers artikel 5);
 • mobiele hijskranen en torenkranen met capaciteit van 10 tonmeter of meer (Warenwetbesluit machines artikel 6d);
 • liften voor personenvervoer (Warenwetbesluit liften artikel 17, eerste t/m het derde lid);
 • hijs- en hefwerktuigen voor beroepsmatig personenvervoer (Warenwetbesluit machines, artikel 6fa, eerste en tweede lid).
Kennis over de keuringen en deskundigheid kan worden opgedaan door het volgen van een keurmeester cursus of opleiding. In het artikel wordt niet gesproken over een periodieke herhaling van de cursus.  Een herhalingscursus is dus ook niet wettelijk verplicht, een keurmeester/inspecteur mag zelf zijn/haar deskundigheid op peil te houden. Hiervoor kan een keurmeester gebruik maken verschillende bronnen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief van het Nederlands normalisatie instituut.  Via de site van het Ministerie van SWW www.arboportaal.nl of onze keurmeesters  kennisbank of onze nieuwsbrief van Ingenium, de opleider van keurend Nederland. Een herhalingscursus kan worden gezien als één van de (niet verplichte) mogelijkheden om het kennisniveau op peil te houden.

De praktijk

Ook wij komen af en toe cursisten tegen die tijdens een NEN 3140 keuring van een handboormachine de opmerking maken: “moet ik die meetpen aansluiten dan? Dat heb ik in al die jaren nooit gedaan…”. Voor zo iemand zou een herhalingscursus echt wel handig zijn… Als advies herhalingsfrequentie raden wij voor keurmeesters een vijfjarige interval aan. In vijf jaren wil er nog wel eens een wets- of normwijziging zijn. Staat er toch een einddatum op het certificaat van een andere opleider? In dat geval kennen wij de verhalen dat VCA- / ISO-aditoren hier een opmerking over plaatsen. Het is mogelijk om hier tegen in bezwaar te gaan. Een alternatief is wellicht het volgen van een cursus zonder einddatum. Dit kan natuurlijk als een reguliere cursus, maar tegenwoordig ook als E-learning.

E-learning als alternatief

Tegenwoordig zijn ook e-learning cursussen een uitstekend alternatief om als herhalingscursus te dienen: E-learning keuren elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 herhaling E-learning keuren ladders, trappen en rolsteigers herhaling E-learning keuren valbeveiliging herhaling E-learning keuren hijs- en hefmiddelen herhaling E-learning combicursus keuren klimmateriaal, hijs- en valmiddelen herhaling

Verdiepen in plaats van herhalen

In plaats van het volgen van een herhalingscursus kunt u ook uw kennis verdiepen. Bijvoorbeeld met de eendaagse cursus keuren elektrische arbeidsmiddelen voor gevorderden. Meer informatie? Neem contact met ons op via 088-2450000 of via info@de-opleider.nl.

Ben ik als keurmeester elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 verplicht om eerst een Voldoende Onderricht Persoon NEN 3140 of een Vakbekwaam Persoon NEN 3140 cursus te volgen?
Deze vraag bereikt ons de laatste weken regelmatig. Er is een opleider die er mee schermt dat je vóór de keurmeestercursus een Voldoende Onderricht Persoon NEN 3140 of een Vakbekwaam Persoon NEN 3140 cursus dient te volgen. Dit is juridisch onjuist en heeft puur een commerciële achtergrond. Ons arbobesluit artikel 7.4a vijfde lid spreekt erover dat de keuring wordt uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling. Ook de website Arboportaal van het Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid is er duidelijk over: De werkgever bepaalt zelf door wie hij zijn arbeidsmiddelen laat keuren. Voorwaarde daarbij is dat dit door een deskundig persoon of instelling (artikel 7.4a, vijfde lid) wordt gedaan. Dit kan bijvoorbeeld een onafhankelijke keuringsinstantie zijn, een onderhoudsdienst van een leverancier of de technische dienst van het bedrijf zelf.

Wat zijn dan de Vakbekwaam Persoon NEN 3140 en Voldoende Onderricht Persoon NEN 3140 opleidingen?

De Voldoende Onderricht Persoon NEN 3140 of een Vakbekwaam Persoon NEN 3140 cursus zijn elektrische veiligheidsopleidingen. Deze opleidingen behandelen met name de risico’s en maatregelen voor het veilig werken aan en nabij elektrische installaties. Zo is de VOP NEN 3140 de cursus voor niet elektrotechnici en de VP NEN 3140 de cursus voor elektrotechnici. tijdens deze cursussen worden met name de elektrische risico’s, maatregelen om veilig te werken, eisen aan installaties, persoonlijke beschermingsmiddelen, etc. behandeld.

Conclusie: moet ik als vooropleiding nu een VOP of VP NEN 3140 cursus volgen?

Nee. Tijdens de dagcursus keuren elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 komt ook het veilig uitvoeren van de keuringen aan bod. Een extra cursus is dus niet noodzakelijk. Mocht u nog vragen hebben dan staan wij u graag te woord op: info@de-opleider.nl of via 088 – 2450000

Is een NEN 3140 keuring verplicht?
Een bedrijf is strikt verplicht om zijn machines en apparaten volgens de te keuren. De basis hiervan is artikel 7.4a derde lid.. Daarnaast zijn volgens de Arbowet werkgevers verplicht om voor een veilige en gezonde werkplek te zorgen. De NEN 3140 is te zien als de stand der techniek als het gaat om elektrische veiligheid. Het ligt dus voor de hand om deze norm als basis te gebruiken. In de NEN 3140 staan de metingen en de bijbehorende grenswaarden vermeld. Volgens de Arbowet is de werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn werknemers bij het gebruik van arbeidsmiddelen en dus ook verantwoordelijk voor het periodiek laten keuren van elektrische arbeidsmiddelen volgens de NEN 3140 norm. Het doel van de keuring is om te waarborgen dat elektrische arbeidsmiddelen veilig zijn voor gebruik en dat ze aan de technische eisen voldoen.

Duur training: 1 dag

Investering van de training: € 275,-

14-06-2024
Lexmond

17-06-2024
Groningen/Stadskanaal

19-06-2024
Hengelo

27-06-2024
Zutphen / Almen

27-06-2024
Amsterdam

01-07-2024
Rotterdam

02-07-2024
Alkmaar / Heerhugowaard

02-07-2024
Nijmegen/Elst

03-07-2024
Ede/Wageningen

04-07-2024
Eindhoven

05-07-2024
Zwolle

16-07-2024
Drachten

19-07-2024
Hengelo

26-07-2024
Lexmond

15-08-2024
Lexmond

06-09-2024
Lexmond

09-09-2024
Goes

09-09-2024
Assen

10-09-2024
Ede/Wageningen

12-09-2024
Amsterdam

13-09-2024
Hengelo

13-09-2024
Breda

17-09-2024
Rotterdam

18-09-2024
Eindhoven

19-09-2024
Alkmaar / Heerhugowaard

20-09-2024
Zwolle

25-09-2024
Lexmond

26-09-2024
Den Haag / Leiden

26-09-2024
Nijmegen/Elst

27-09-2024
Geleen

30-09-2024
Drachten

01-10-2024
Heerenveen

02-10-2024
Lelystad

11-10-2024
Hengelo

11-10-2024
Alkmaar / Heerhugowaard

15-10-2024
Rotterdam

16-10-2024
Amsterdam

22-10-2024
Zwolle

30-10-2024
Lexmond

30-10-2024
Eindhoven

04-11-2024
Den Haag / Leiden

06-11-2024
Ede/Wageningen

12-11-2024
Nijmegen/Elst

13-11-2024
Amsterdam

13-11-2024
Lexmond

15-11-2024
Drachten

15-11-2024
Hengelo

18-11-2024
Zwolle

19-11-2024
Alkmaar / Heerhugowaard

20-11-2024
Rotterdam

22-11-2024
Eindhoven

28-11-2024
Zutphen / Almen

02-12-2024
Assen

02-12-2024
Breda

04-12-2024
Goes

06-12-2024
Hengelo

06-12-2024
Geleen

09-12-2024
Nijmegen/Elst

11-12-2024
Amsterdam

12-12-2024
Den Haag / Leiden

13-12-2024
Zwolle

13-12-2024
Lexmond

16-12-2024
Groningen/Stadskanaal

18-12-2024
Heerenveen

19-12-2024
Rotterdam

20-12-2024
Alkmaar / Heerhugowaard

20-12-2024
Ede/Wageningen

20-12-2024
Eindhoven

Referenties van klanten

Geplaatst in .