Cursus NEN 4010 Basiskennis

Zoekt u een cursus NEN 4010 basiskennis? Erkend en praktisch ingevuld? De NEN 4010 basiskennis cursus van Ingenium dé opleider is precies wat u zoekt!

De NEN 4010 is een vereenvoudigde versie van de NEN 1010, die sinds 1962 aanzienlijk is uitgebreid en complexer is geworden. Met de voortschrijdende technologie zijn er nieuwe technieken beschikbaar die vroeger niet bestonden en die van invloed kunnen zijn op de veiligheid van elektrische installaties. Vroeger had een elektrische installatie meestal slechts één stroombron, maar tegenwoordig kan de stroom ook afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen zoals wind- en zonne-energie. De actuele versie van de NEN 4010 is NEN 4010:2020+C1:2022.

Dit maakte de NEN 1010 minder toegankelijk voor de praktisch ingestelde monteur of technicus, omdat men vaak moest bladeren naar bijlagen met tabellen. Bovendien moest de taal voldoen aan internationale normen, wat soms verwarrend kon zijn voor vakmensen op de werkvloer.

Gelukkig is er nu de NEN 4010, waarvan de meest recente versie in 2020 is gepubliceerd. Deze norm maakt gebruik van begrijpelijker taal voor vakmensen en minimaliseert de noodzaak om door lange teksten te bladeren. In plaats daarvan bevat het regelmatig tabellen met duidelijke “Als … Dan …” instructies, wat resulteert in een snellere, duidelijkere, en overzichtelijkere norm.

Belangrijk om te benadrukken is dat de NEN 4010, volgens het Bouwbesluit, dezelfde juridische status heeft als de NEN 1010.

Bovendien is er een hoofdstuk in het cursusboek gewijd aan rookmelders in woningen, dat voldoet aan de voorschriften van NEN 2555:2023, aangezien rookmelders nu verplicht zijn in woningen.

Veiligheid staat voorop in de elektrotechniek. De overheid, de werkgever en de werknemer dragen hiervoor de verantwoordelijkheid. De cursus “NEN 4010 basiskennis” is zeer geschikt voor iedereen die met elektrische installaties werkt. U kunt daarmee een waardevolle bijdrage leveren aan de handhaving en verbetering van het veiligheidsniveau van elektrische installaties, zowel tijdens als na de werkzaamheden. In deze cursus leert u in de eerste instantie de uitgangspunten van de NEN 4010. Uiteraard maken wij een vertaalslag naar de toepassing van de norm in de dagelijkse praktijk.

Na afloop heeft u kennis over:

Basisonderwerpen en inhoud van de NEN 4010

Een cursus NEN 4010 Basiskennis volgt u bij Ingenium de Opleider van installerend Nederland!

De cursus NEN 4010 basiskennis heeft als doel om technici over voldoende kennis van de installatievoorschriften NEN 4010 te laten beschikken om basiswerkzaamheden aan elektrische installaties te laten uitvoeren.

Een elektrotechnische vooropleiding is wenselijk.

Duur training: 1 dag

Niet van toepassing voor de NEN 4010 Basiskennis cursus.

Allereerst wordt gestart met het toepassingsgebied en de uitgangspunten van de NEN 4010.

De volgende onderwerpen worden onder andere behandeld:

 • Introductie: informatiebronnen, schema’s en tekeningen, NEN 4010:2020, bestaande elektrische installaties en NEN 1010, NPR 5310, NEN 8025
 • Een veilige elektrische installatie
 • Beschermingsgraden: IP-aanduidingen, beschermingsklassen
 • Termen en definities: termen en definities, bekwaamheden van personen, personen in contact met aardpotentiaal
 • Bescherming tegen elektrische schok: basisbescherming, foutbescherming, dubbele isolatie, galvanische scheiding, extra lage spanning, aanvullende bescherming
 • Beveiliging tegen overstroom: beveiliging tegen overstroom, beveiliging tegen overbelastingsstroom en kortsluitstroom, maximale lengte van een afgetakte leiding, smeltpatronen, vermogensschakelaars en installatieautomaten
 • Bescherming tegen overspanning en onderspanning
 • Aardingsvoorzieningen: waarom is een goede aardingsvoorziening van belang?, tijdig afschakelen bij een fout, Beschermingsmaatregelen, keuze en installatie van elektrisch materieel, Meting van de circuitimpedanties, praktijkvoorbeelden, sneltabel
 • Aardlekschakelaars: toestellen voor aardlekbeveiliging (RCD), bescherming tegen elektrische schok, keuze en installatie van elektrisch materieel, faalkans van aardlekschakelaars, inspectie en meetwaarden
 • Elektrisch materieel
 • Elektrische verbindingen: termen en definities, schakelaars, bedieningsschakelaars, werkschakelaars, noodschakelaars, scheiders
 • Schakel- en verdeelinrichtingen
 • Minimum kerndoorsnede van leidingen: fase, nul, aardleiding, beschermingsleiding, vereffeningsleidingen
 • Aanleggen van elektrische installaties: omvang, documentatie, leidingsystemen, bedrijfstemperaturen, buigzame leidingen, soorten leidingen
 • Ruimten met een bad of een douche: zone-indeling, personen in contact met aardpotentiaal, grenswaarden van de aanraakspanning, aardlekschakelaar, beschermingsgraden, aanvullende beschermende potentiaalvereffening, kerndoorsnede aanvullende vereffeningsleidingen, elektrisch materieel
 • Laadinrichtingen voor elektrische voertuigen: algemene praktische informatie, laadmethoden/laadmodi, EVSE, verschillende stekkers, bepalingen NEN 4010
 • Rookmelders voor woonfuncties volgens NEN 2555: inleiding, brandveilige woonomgeving, soorten rookmelders, gekoppelde rookmelders, wat zegt de NEN 2555?

Gelet op de omvangrijkheid van de norm wordt tijdens de introductieronde bepaald welke specifieke onderwerpen voor de cursisten van toepassing zijn.

Per cursist: € 395,-. Genoemde prijzen is per cursist, exclusief BTW, incl. cursusboek, lunch en certificaat.

Wilt u een in-company cursus NEN 4010 basiskennis? Dit kan snel en praktisch in gang worden gezet. Bel ons gerust voor een voorstel op maat.

Onder specifieke omstandigheden kan deze cursus onder een OOM, ESF of OTIB subsidie vallen. Het opleidingsfonds van UNETO-VNI, OTIB, heeft het trainingsaanbod opengesteld. Een installatiebedrijf is niet langer gebonden aan de trainingen in de gidsen.

Geen veelgestelde vragen gevonden

Duur training: 1 dag

Investering van de training: € 395,-

09-07-2024
Lexmond

17-10-2024
Lexmond

Referenties van klanten

Geplaatst in .