Aanbod inspectie opleidingen

Wat is het verschil tussen keuren en inspecteren?

Over of het keuren is of inspecteren bestaan verschillende lezingen. Bij elektrische en motorische arbeidsmiddelen zoals elektrisch gereedschap, vast opgestelde machines, bosmaaiers, grondverzetmachines, heftrucks, etc, praten we over keuren. In de wereld van de elektrische installaties praten we over het inspecteren van de elektrische installatie. Dit geldt ook voorspeeltoestellen.

Wie mag elektrische installaties volgens NEN 1010 en NEN 3140 inspecteren?

Wie mag een elektrische installatie inspecteren? De NEN 3140 spreekt over dat de inspectie van de elektrische installatie moet worden uitgevoerd door minimaal een Vakbekwaam Persoon in het kader van de NEN 3140. Een Vakbekwaam persoon in het kader van de NEN 3140 dient te beschikken over tenminste een opleiding op het niveau van VMBO elektrotechniek (L.T.S. elektrotechniek).

De Vakbekwaam Persoon (VP-er) dient te zijn aangewezen door de werkgever.

Welke eisen worden er aan de de inspecteur van elektrische installaties gesteld?

  • Een grondige kennis van de veiligheidsbepalingen;
  • Kennis van de werking en toepassing van de beschermingsmaatregelen en de meest voorkomende beveiligingstoestellen;
  • Kennis en ervaringen in het gebruik van meetapparatuur (installatietesters);
  • Kennis en ervaring om de meetresultaten te beoordelen en te verwerken;
  • Een juiste attitude met betrekking tot veiligheid.

In de norm NEN 1010 zijn met name de eisen aan de elektrische installatie opgenomen. Deel 6 van de NEN 1010 gaat in op een opleveringsinspectie. Tijdens deze inspectie wordt visueel en op basis van metingen bepaald of de installatie voldoet aan de NEN 1010 eisen.

Deze norm in van toepassing op zowel woningen als op bedrijfsinstallaties. Bij woningen geldt als nog geen verplichte inspectieplicht. Bij bedrijfsinstallaties is dat wel het geval. Deze inspectie vindt dan plaats op basis van de NEN 3140. In deze norm staan voor installaties eisen voor zowel een visuele inspectie als voor de metingen. Deze komen deels overeen met de NEN 1010 inspectie. Bij de cursus inspectie elektrische installaties volgens NEN 1010 en NEN 3140 leert u zowel de NEN 1010- als de NEN 3140 inspectie uitvoeren in theorie en praktijk.

Wat zijn SCIOS Scope 8 en SCIOS Scope 10  inspecties?

SCIOS is een keurmerk waaronder u elektrische installaties (Scope 8) kunt inspecteren en brandveiligheidsinspecties kunt uitvoeren volgens de NEN 8220 (Scope 10). Enkele zakelijke verzekeraars eisen een periodieke inspectie van de brandveiligheid volgens Scope 10. Om deze inspecties te kunnen uitvoeren dient u naast de Scope 8 en Scope 10 opleiding, een Scope 8 en een Scope 10 examen met goed gevolg te hebben afgerond. Daarnaast dient u een kwaliteitzorgsysteem voor het uitvoeren van inspecties op te zetten en deze te laten certificeren door een certificerende instantie als Dekra. Als u aan deze voorwaarden heeft voldaan dan worden de inspecties door deze verzekeraars geaccepteerd.

Als de verzekeraar een NEN 3140 inspectie eist dan kunt u volstaan met de cursus inspectie elektrische installaties volgens NEN 1010 en NEN 3140. Als Ingenium verzorgen wij eveneens een vierdaagse Scios Scope 8 opleiding en een driedaagse Scios Scope 10 opleiding.

Wat is de inspectie van woningen volgens NEN 8025?

Een eigen woning is particulier bezit en de eigenaar is daarom zelf juridisch verantwoordelijk voor de staat van de installatie. Een eigenaar mag zelf wijzingen aan laten brengen aan de gas-, water- en elektrische installatie, kortom de installatietechniek in de woning. Dit levert vaak gevaarlijke situaties en ongevallen op.

Om dit te ondervangen is enkele jaren geleden een zogenaamde woning APK opgezet in de vorm van een NTA 8025. Men heeft getracht deze periodieke inspectie wettelijk verplicht te krijgen of af te dwingen via verzekeringsvoorwaarden. Dit is niet gelukt. Wel is de norm inmiddels omgezet naar een formele NEN nor, de NEN 8025. Deze NEN 8025 beschrijft de visuele inspectie en de metingen om de veiligheid van de installatietechniek in woningen te bepalen. Veel installateurs en woningbouwverenigingen voeren deze vrijwillige inspectie regelmatig uit. Tijdens de praktijkgericht cursus inspectie van woningen volgens NEN 8025 leert u hoe u de inspectie kunt uitvoeren en rapporteren.

Wie mag speeltoestellen en speelgelegenheden inspecteren?

Als een fabrikant een nieuw speeltoestel ontwerpt dan dient deze voor dat deze op de Nederlandse markt kan worden uitgebracht een typekeuring te ondergaan. Zo’n typekeuring dient plaats te vinden door een certificerende instantie zoals TuV. Deze controleert of het speeltoestel voldoet aan de op het toestel van toepassing zijnde normen.

Een eigenaar van een speeltoestel is verantwoordelijk dat een toestel in de gebruiksfase in een goede staat is en blijft. Jaarlijks dient een inspectie plaats te vinden. Deze inspectie vindt plaats aan de hand van het WAS (Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen). Deze inspectie mag door een interne deskundige inspecteur worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er vele externe inspectiebureaus actief. Tijdens onze praktische eendaagse cursus inspectie van speeltoestellen en speelgelegenheden leren wij u de kneepjes van het inspecteren.