Cursus Voldoende onderricht persoon NEN 3140 (VOP NEN 3140)

Cursus NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon - VOP NEN 3140 van Ingenium de opleider

Zoekt u een cursus Voldoende onderricht persoon NEN 3140 (VOP NEN 3140)? Erkend en praktisch ingevuld? De VOP NEN 3140 cursus van Ingenium dé opleider is precies wat u zoekt! Door ons opgeleide medewerkers zijn praktisch ingesteld. Ons motto is: Veiligheid is een werkwoord! De Cursus VOP NEN 3140 wordt onder andere gevolgd door technische dienst medewerkers, beheerders van gebouwen, conciërges, etc. Kortom: de cursus VOP NEN 3140 is geschikt voor eenieder die “figuurlijk gesproken” in aanraking komt met elektriciteit. Schrijf u nu voor de cursus Voldoende Onderricht Persoon NEN 3140 van Ingenium dé opleider!

Na afloop bent u op de hoogte van

 • De risico’s van elektriciteit
 • De noodzakelijke maatregelen voor het veilige verloop van de werkzaamheden

Een cursus VOP NEN 3140 volgt u bij Ingenium de Opleider van elektrisch veilig werkend Nederland!

Na afloop van de cursus Voldoende onderricht persoon NEN 3140 (VOP NEN 3140) bent u op de hoogte van de risico’s van het werken aan en in de nabijheid van elektrische installaties. Tevens kunt u de noodzakelijke maatregelen nemen om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. U kunt tevens door uw werkgever worden aangewezen als Voldoende Onderricht Persoon in het kader van de NEN 3140.

Een elektrotechnische vooropleiding is niet noodzakelijk, enige elektrotechnische voorkennis is wenselijk.

Duur training: 1 dagdeel

Op het certificaat Voldoende Onderricht Persoon NEN 3140 geen geldigheidsduur, dit is niet wettelijk verplicht. De Artikel 8 van de Arbowet spreekt over dat de werkgever voldoende voorlichting en onderricht dient te verzorgen. Een herhalingscursus is ook niet wettelijk verplicht, een werkgever mag zelf de frequentie van voorlichting en instructie verzorgen. Door het volgen van de cursus Voldoende onderricht persoon NEN 3140 (VOP NEN 3140)? voldoen zowel de werkgever als de werknemer aan de in de Arbowet gestelde eisen van voldoende instructie en aantoonbare deskundigheid.

De cursussen van Ingenium dé opleider blinken uit in de praktijk. Theorie is echter noodzakelijk om veilig te kunnen werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties. Gevaren en risico’s kunnen inschatten bij eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden en eenvoudige elektrotechnische handelingen op een veilige manier kunnen uit voeren. De volgende onderwerpen worden onder andere behandeld:

Elektrotechnische gevaren en ongelukken 

 • Elektrotechnische gevaren
 • Elektrocutie
 • Kortsluiting
 • Voorkomen van kortsluiting

Elektrotechnische bedrijfsvoering en wetgeving 

 • Wetgeving en historie
 • Arbowetgeving
 • De NEN 3140

Veilig werken door deskundig personeel, procedures en PBM’s 

 • Inleiding
 • Personeel
 • Periodieke instructie
 • Werk- en onderhoudsprocedures
 • Spanningsloos werken volgens NEN 3140
 • Toestemming om met de werkzaamheden te mogen beginnen
 • Werken in de nabijheid van actieve delen

Werken met een werkvergunning en schakelbericht 

 • Veiligheidsprocedures volgens NEN 3140
 • Werkvergunningen en werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties
 • Schakelbrief, schakelbericht of bijlage schakelhandleidingen
 • Het vervangen van een defecte wanddontactdoos
 • Werkzaamheden aan een verdeler

Alvast vooraf kennis opdoen? Lees artikelen on onze uitgebreide kennisbank.

 • 1 cursist: € 195,-
 • Vanaf 4 cursisten: € 185,-

Genoemde prijzen zijn per cursist, exclusief BTW, incl. cursusboek en certificaat.

Wilt u een in-company cursus Voldoende onderricht persoon NEN 3140 (VOP NEN 3140) organiseren? Dit kan snel en praktisch in gang worden gezet. Bel ons gerust voor een voorstel op maat.

Onder specifieke omstandigheden kan deze cursus onder een OOM, ESF of OTIB subsidie vallen. Het opleidingsfonds van UNETO-VNI, OTIB, heeft het trainingsaanbod opengesteld. Een installatiebedrijf is niet langer gebonden aan de trainingen in de gidsen.

Wat is een VOP cursus?
Een VOP NEN 3140 cursus is een praktische halfdaagse cursus of E-learning waar u kennis opdoet over de elektrische risico's en hoe u daar op een verantwoordelijke en veilige manier mee kunt omgaan.

Wat mag je met NEN 3140?
De NEN 3140 is een Nederlandse norm die gaat over de veiligheid van elektrische installaties en apparatuur in de werkomgeving. De norm beschrijft de minimale veiligheidseisen voor het werken met en aan elektrische installaties en apparatuur en is van toepassing op alle elektrische installaties en apparatuur met een netspanning tot 1000 Volt wisselstroom of 1500 Volt gelijkstroom. Met de NEN 3140 norm kunt u als werkgever of eigenaar van elektrische installaties en apparatuur voldoen aan de wettelijke eisen en zorgdragen voor een veilige werkomgeving voor uw medewerkers. De norm geeft richtlijnen voor de inspectie, het onderhoud en het veilig gebruik van elektrische installaties en apparatuur en beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van werkgevers en werknemers op het gebied van elektrische veiligheid. Wanneer u de NEN 3140 norm toepast in uw werkomgeving, kunt u erop vertrouwen dat u de veiligheid van uw medewerkers waarborgt en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van elektrische veiligheid. Als werknemer kan je met een NEN 3140 cursus worden aangewezen als VOP of VP NEN 3140. Daarmee kan je de bevoegdheid krijgen om bepaalde werkzaamheden aan of in de nabijheid van elektrische installaties te verrichten.

Wat is het verschil tussen NEN 1010 en NEN 3140?
NEN 1010 en NEN 3140 zijn beide normen die betrekking hebben op elektrotechniek, maar ze hebben verschillende scopes. NEN 1010 is de Nederlandse norm voor laagspanningsinstallaties en geeft richtlijnen voor de ontwerp, aanleg, inspectie en onderhoud van laagspanningsinstallaties. De norm beschrijft bijvoorbeeld de vereisten voor het aanleggen van elektrische installaties in gebouwen, de afscherming van elektrische installaties tegen elektromagnetische storingen en de aarding van elektrische installaties. NEN 3140 is de Nederlandse norm voor elektrische installaties in werkomgevingen en geeft richtlijnen voor het verantwoord uitvoeren van elektrische werkzaamheden op locaties waar personen en goederen in gevaar kunnen komen door elektrische installaties. De norm beschrijft bijvoorbeeld de verantwoordelijkheden van de betrokkenen, de veiligheidseisen voor elektrische installaties en de vereisten voor het uitvoeren van elektrische werkzaamheden. In het kort, NEN 1010 richt zich op laagspanningsinstallaties in gebouwen in de ontwerpfase, terwijl NEN 3140 richt zich op elektrische installaties in werkomgevingen, dus in de gebruiksfase. De NEN 3140 is niet van toepassing op particulieren.

Voor wie is de NEN 3140 cursus bedoeld?
De NEN 3140 cursus is bedoeld voor personen die werkzaam zijn in de elektrotechniek en die verantwoordelijk zijn voor het aanleggen, inspecteren en onderhouden van elektrische installaties. Dit kan bijvoorbeeld zijn:
 • Elektromonteurs;
 • Installateurs;
 • Technische dienstmedewerkers;
 • Installatieverantwoordelijken;
 • Projectleiders.
De cursus is specifiek gericht op personen die elektrische installaties willen uitvoeren volgens de vereisten van NEN 3140 en die zich willen certificeren als Voldoende Onderricht Persoon NEN 3140 (VOP NEN 3140) of Vakbekwaam Persoon NEN 3140 (VP NEN 3140). De NEN 3140 cursus is geschikt voor zowel beginners als ervaren elektromonteurs die zich willen specialiseren in elektrische installaties volgens NEN 3140.

Wanneer kies ik VOP NEN 3140 en wanneer kies ik VP NEN 3140?
De keuze tussen een Voldoende Onderricht Persoon NEN 3140 (VOP NEN 3140) en een Vakbekwaam Persoon NEN 3140 (VP NEN 3140) hangt af van de scope van het project en de verantwoordelijkheid van de persoon. Een VOP NEN 3140 is verantwoordelijk voor het uitvoeren van werkzaamheden onder toezicht van een VP NEN 3140. Een VOP NEN 3140 mag geen ontwerpen maken, maar mag wel installaties aanleggen en onderhouden onder toezicht van een VP NEN 3140. Een VP NEN 3140 is verantwoordelijk voor het ontwerpen, aanleggen, inspecteren en onderhouden van elektrische installaties volgens de vereisten van NEN 3140. Zij zijn bevoegd om zelfstandig te werken en kunnen ook VOP NEN 3140 aansturen. In het algemeen wordt gekozen voor een VP NEN 3140 wanneer er een groter project wordt uitgevoerd met een hogere verantwoordelijkheid, terwijl een VOP NEN 3140 gekozen wordt voor kleinere projecten of als ondersteuning van een VP NEN 3140.

Wat is een Voldoende Onderricht Persoon NEN 3140 (VOP NEN 3140)?
Een "Voldoende Onderricht Persoon NEN 3140" (VOP NEN 3140) is een persoon die is opgeleid en gecertificeerd volgens NEN 3140. Het certificaat bewijst dat deze persoon bekwaam is in de kennis en toepassing van de Nederlandse norm voor elektrische installaties, NEN 3140. Een VOP NEN 3140 moet verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van elektrische installaties en het toezicht daarop, volgens de vereisten van NEN 3140. Zij moeten zorgen voor de juiste uitvoering van de installatie en het naleven van de veiligheidsvoorschriften. Het certificaat VOP NEN 3140 is niet wettelijk verplicht, maar het is aan te bevelen om te werken met een VOP NEN 3140 als u wilt zorgen voor een veilige en conforme elektrische installatie.

Is een NEN 3140 certificaat voor medewerkers wettelijk verplicht?
Nee, een NEN 3140 certificaat voor medewerkers is niet wettelijk verplicht in Nederland. Het is echter aan te bevelen dat medewerkers die werkzaam zijn met elektrische installaties, zoals installateurs, een opleiding en certificering hebben volgens NEN 3140. Dit zorgt ervoor dat zij bekend zijn met de juiste methoden en technieken voor het installeren en onderhouden van elektrische installaties en de bijbehorende veiligheidsvoorschriften. Bovendien kan een certificaat aantonen dat ze bekwaam en gekwalificeerd zijn voor hun werk en kan het vertrouwen van de gebruiker vergroten.

Wat is het verschil tussen VP en VOP?
Binnen de NEN 3140 zijn er vier niveaus te onderkennen:
 • De Voldoende Onderricht Persoon, ook wel VOP NEN 3140 genoemd. Dit is een medewerker die geen elektrotechnische vooropleiding hoeft te hebben, maar die wel werkzaamheden verricht waarbij er elektrische risico's worden gelopen;
 • De Vakbekwaam Persoon NEN 3140, ook wel VP NEN 3140 genoemd. Dit is een medewerker die wel een elektrotechnische vooropleiding heeft of een ervaring die je daaraan vergelijkbaar kunt stellen, die de volwaardige elektrische werkzaamheden verricht;
 • De Werkverantwoordelijke NEN 3140, ook wel WV NEN 3140 genoemd. Dit is de leidinggevende monteur die de Voldoende Onderrichte Personen en Vakbekwame Personen aanstuurt;
 • De Installatieverantwoordelijke NEN 3140, ook wel IV NEN 3140 genoemd. Dit is de eindverantwoordelijke voor de elektrische installatie, arbeidsmiddelen en werkzaamheden.

Duur training: 1 dagdeel

Investering van de training: € 195,-

05-03-2024
Assen

14-03-2024
Den Haag / Leiden

27-03-2024
Zwolle

28-03-2024
Hengelo

17-04-2024
Eindhoven

03-05-2024
Rotterdam

08-05-2024
Amsterdam

13-05-2024
Lexmond

17-06-2024
Hengelo

25-06-2024
Assen

05-07-2024
Lexmond

11-09-2024
Assen

18-09-2024
Amsterdam

23-09-2024
Lexmond

24-09-2024
Hengelo

25-09-2024
Zwolle

09-10-2024
Rotterdam

11-10-2024
Den Haag / Leiden

16-10-2024
Eindhoven

05-11-2024
Lexmond

03-12-2024
Assen

04-12-2024
Lexmond

06-12-2024
Rotterdam

17-12-2024
Amsterdam

20-12-2024
Hengelo

Referenties van klanten

Geplaatst in .