Cursus Keuren landbouw-, tuin-, park- en bouwmachines

Opleiding tot keurmeester landbouw- tuin- park en bouwmachines

Zoekt u een cursus keuren landbouw-, tuin-, park- en bouwmachines? Erkend en praktisch ingevuld? De keurmeester landbouwmachines cursus van Ingenium dé opleider is precies wat u zoekt! Door ons opgeleide keurmeesters zijn praktisch ingesteld. Ze keuren goed daar waar het kan en keuren af daar waar het moet. Als Ingenium dé opleider vinden wij het keuren geen doel op zich, maar een middel om landbouw-, tuin-, park- en bouwmachines veilig te krijgen en te houden. Ons motto is: Veiligheid is een werkwoord! Schrijf u nu in en wordt keurmeester landbouw-, tuin-, park- en bouwmachines!

Na afloop heeft u kennis over het keuren van de volgende landbouw-, tuin-, park- en bouwmachines (de lijst is verre van compleet):

 • Tractoren
 • Aanbouwwerktuigen
 • Aanhangwagens (achter motorrijtuigen met beperkte snelheid)
 • Grasmaaiers
 • Kooimaaiers
 • Zitmaaiers
 • Tuinfrezen
 • Motorkettingzagen
 • Bosmaaiers
 • Minigravers
 • Triplaten
 • Stampers
 • Kortom: alle gangbare motorische materieel in de landbouw-, tuin-, park- en GWW aannemerij
 • Etc

Let op, sinds 1 januari 2021 geldt alleen voor snelle tractoren (constructiesnelheid > 40Km/U) een verplichte APK. Deze cursus gaat over de Arbowettelijke keuring. De APK valt hier buiten. Een cursus keuren landbouw- en bouwmachines volgt u bij Ingenium de Opleider van keurend Nederland!

Door Ingenium dé opleider getrainde keurmeesters mogen zowel voor de interne organisatie keuren als voor externe organisaties. Het keuren van landbouw-, tuin-, park- en bouwmachines is wettelijk verplicht sinds 1998. De keuringen aan landbouw-, tuin-, park- en bouwmachines kan in eigen beheer worden uitgevoerd maar ook uitbesteed worden. Ook in de VCA checklijst is de jaarlijkse keuringsplicht van landbouwmachines, tuinmachines, parkmachines en bouwmachines opgenomen. Let op: landbouwvoertuigen zoals tractoren welke  harder dan 40 km per uur rijden moeten vanaf het najaar 2020 een APK ondergaan. De Ingenium cursus heeft betrekking op de Arbowettelijk verplichte keuring en is geen APK. Na afloop ontvangt u naast het uitgebreide cursusboek de noodzakelijke checklijsten in Microsoft Word formaat welke u van uw eigen bedrijfsgegevens en logo kunt voorzien. Zo ondersteunt Ingenium u ook bij het keuren in de praktijk! Veel checklijsten en ondersteunende documenten kunt u al vinden via onze downloadpagina.

Een technische vooropleiding evenals enige technische kennis van landbouw-, tuin-, park- en bouwmachines is noodzakelijk.

Duur training: 1 dag

Op het certificaat keuren landbouw-, tuin-, park- en bouwmachines staat geen geldigheidsduur, dit is niet wettelijk verplicht. Artikel 7.4a lid 5 spreekt over dat de keuring moet worden uitgevoerd door een “deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling”. Een herhalingscursus is ook niet wettelijk verplicht, een keurmeester/inspecteur mag zelf zijn/haar deskundigheid op peil te houden. Dat kan deze zelf regelen b.v. door het volgen van de site www.nen.nl of www.arboportaal.nl (Site van het ministerie) of onze keurmeesters blog (via onze website). Een herhalingscursus kan worden gezien als 1 van de (niet verplichte) mogelijkheden om het kennisniveau op peil te houden. Door het volgen van de opleiding keuren landbouw-, tuin-, park- en bouwmachines voldoen zowel de werkgever als de keurmeester aan de in de Arbowet gestelde eisen van voldoende instructie en aantoonbare deskundigheid van de keurmeester.

De cursussen van Ingenium dé opleider blinken uit in de praktijk. Theorie is echter noodzakelijk om te kunnen keuren. De volgende onderwerpen worden behandeld.

Theorie training keuren landbouw-, tuin-, park- en bouwmachines

 • Achtergronden van de Machinerichtlijn (CE-markering) voor landbouw-, tuin-, park- en bouwmachines
 • Richtlijn Arbeidsmiddelen (Arbobesluit, hoofdstuk 7)
 • Wegenverkeerswet (regeling voertuigen)
 • Arbowet en productaansprakelijkheid,
 • Onafhankelijkheid van de keurmeester landbouwmachines
 • Materieelbeheersysteem
 • Noodzakelijke aanpassingen aan landbouw-, tuin-, park- en bouwmachines
 • Noodvoorzieningen, aanbrengen van waarschuwingsvoorschriften,
 • Testen van landbouwmachines, parkmachines, tuinmachines en bouwmachines
 • Rapportage van uitgevoerde keuringen aan landbouwmachines
 • De rol van de externe keurmeester arbeidsmiddelen

Praktijkdeel cursus Keurmeester landbouw-, tuin-, park- en bouwmachines

Uitvoeren van cases, keuringen en metingen aan (deels) geprepareerde motorische machines, etc. Deze praktijksessie vindt plaats onder begeleiding van de docent. Vlot en humorvol. U staat als cursist centraal. Alvast vooraf kennis opdoen? Lees artikelen on onze uitgebreide kennisbank.

€ 329,-. Genoemde prijzen zijn per cursist, exclusief BTW, incl. cursusboek, lunch en certificaat.

Wilt u een in-company opleiding keuren landbouw-, tuin-, park- en bouwmachines? Dit kan snel en praktisch in gang worden gezet. Bel ons gerust voor een voorstel op maat.

Onder specifieke omstandigheden kan deze cursus onder een OOM, ESF of OTIB subsidie vallen. Het opleidingsfonds van UNETO-VNI, OTIB, heeft het trainingsaanbod opengesteld. Een installatiebedrijf is niet langer gebonden aan de trainingen in de gidsen.

Hoe lang is mijn NEN 3140 keurmeestercertificaat geldig?
De opleidingsadviseurs van Ingenium krijgen regelmatig de volgende vraag:
 • Wat is de geldigheid van mijn certificaat keurmeester nen 3140?
 • Hoe lang is mijn keurmeester certificaat geldig?
 • Moet ik verplicht een herhalingscursus volgen?
 • Op mijn keurmeester certificaat van een andere opleider staat wel een einddatum, geldt dit?
Onze mening hierover is eenduidig. Er is geen vaste geldigheidsduur!

Herhaling Keurmeester certificaten

Wij voorzien onze keurmeester certificaten en diploma’s niet van een einddatum, ook wel geldigheidsduur genoemd. Dit geldt voor alle keurmeester cursussen, zoals keuren elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140, keuren landbouwmachines, inspecteren elektrische installaties, etc.

Eisen bekwaamheid keurmeester(s)

In het Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 7.4a 5e lid staat dat de keuring van arbeidsmiddelen moet worden uitgevoerd door een: “Deskundige natuurlijke persoon of rechtspersoon”. De website Arboportaal.nl van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid geeft een nadere toelichting over wie de arbeidsmiddelen dient te keuren. De werkgever mag dat zelf bepalen, dit kan een onafhankelijk keuringsbedrijf zijn, een onderhoudsdienst van een leverancier of een technische medewerker van het bedrijf zelf. Voor enkele arbeidsmiddelen geldt wel een afwijking, dat zij door en aangewezen onafhankelijke instantie moeten worden gekeurd:
 • hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen aan boord van schepenen Arboregeling artikel 7.4 en 7.5;
 • duik- en caissonsystemen;
 • drukapparatuur (Warenwetbesluit drukapparatuur artikel 21 en artikel 22);
 • containers (Warenwetbesluit containers artikel 5);
 • mobiele hijskranen en torenkranen met capaciteit van 10 tonmeter of meer (Warenwetbesluit machines artikel 6d);
 • liften voor personenvervoer (Warenwetbesluit liften artikel 17, eerste t/m het derde lid);
 • hijs- en hefwerktuigen voor beroepsmatig personenvervoer (Warenwetbesluit machines, artikel 6fa, eerste en tweede lid).
Kennis over de keuringen en deskundigheid kan worden opgedaan door het volgen van een keurmeester cursus of opleiding. In het artikel wordt niet gesproken over een periodieke herhaling van de cursus.  Een herhalingscursus is dus ook niet wettelijk verplicht, een keurmeester/inspecteur mag zelf zijn/haar deskundigheid op peil te houden. Hiervoor kan een keurmeester gebruik maken verschillende bronnen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief van het Nederlands normalisatie instituut.  Via de site van het Ministerie van SWW www.arboportaal.nl of onze keurmeesters  kennisbank of onze nieuwsbrief van Ingenium, de opleider van keurend Nederland. Een herhalingscursus kan worden gezien als één van de (niet verplichte) mogelijkheden om het kennisniveau op peil te houden.

De praktijk

Ook wij komen af en toe cursisten tegen die tijdens een NEN 3140 keuring van een handboormachine de opmerking maken: “moet ik die meetpen aansluiten dan? Dat heb ik in al die jaren nooit gedaan…”. Voor zo iemand zou een herhalingscursus echt wel handig zijn… Als advies herhalingsfrequentie raden wij voor keurmeesters een vijfjarige interval aan. In vijf jaren wil er nog wel eens een wets- of normwijziging zijn. Staat er toch een einddatum op het certificaat van een andere opleider? In dat geval kennen wij de verhalen dat VCA- / ISO-aditoren hier een opmerking over plaatsen. Het is mogelijk om hier tegen in bezwaar te gaan. Een alternatief is wellicht het volgen van een cursus zonder einddatum. Dit kan natuurlijk als een reguliere cursus, maar tegenwoordig ook als E-learning.

E-learning als alternatief

Tegenwoordig zijn ook e-learning cursussen een uitstekend alternatief om als herhalingscursus te dienen: E-learning keuren elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 herhaling E-learning keuren ladders, trappen en rolsteigers herhaling E-learning keuren valbeveiliging herhaling E-learning keuren hijs- en hefmiddelen herhaling E-learning combicursus keuren klimmateriaal, hijs- en valmiddelen herhaling

Verdiepen in plaats van herhalen

In plaats van het volgen van een herhalingscursus kunt u ook uw kennis verdiepen. Bijvoorbeeld met de eendaagse cursus keuren elektrische arbeidsmiddelen voor gevorderden. Meer informatie? Neem contact met ons op via 088-2450000 of via info@de-opleider.nl.

Duur training: 1 dag

Investering van de training: € 329

03-10-2023
Lexmond

01-11-2023
Lexmond

23-11-2023
Lexmond

14-12-2023
Hengelo

18-12-2023
Lexmond

Referenties van klanten

Geplaatst in .