Cursus SCIOS Scope 10 Inspecteur brandrisico-inspecties volgens NTA 8220

Zoekt u een cursus SCIOS Scope 10 inspecteur Brand risico inspecties volgens NTA 8220?

Erkend en praktisch ingevuld? De SCIOS Scope 10 Inspectie risicovol materieel cursus van Ingenium dé opleider is precies wat u zoekt! Door ons opgeleide inspecteurs zijn praktisch ingesteld. Ze keuren goed daar waar het kan en keuren af daar waar het moet. Als Ingenium dé opleider vinden wij het inspecteren geen doel op zich, maar een middel om elektrische installaties veilig te krijgen en te houden. Ons motto is: Veiligheid is een werkwoord!

Een driedaagse cursus SCIOS Scope 10 inspecteren volgens NTA 8220 volgt u bij Ingenium de Opleider van inspecterend Nederland!

Na behalen van het optionele SCIOS Scope 10 examen en de SCIOS bedrijfscertificering bent u bevoegd voor het uitvoeren van een brandrisico inspectie van de elektrische installatie en de daarop aangesloten elektrische materieel volgens de door enkele verzekeraars geëiste SCIOS Scope 10 inspectie.

Aanvullende eisen SCIOS Erkenning van de organisatie

Een SCIOS Scope 10 inspecteur mag brandrisisco inspecties volgens NTA 8220 uitvoeren . Na certificering van het inspectiebedrijf mag u een Scope 10 inspectie uitvoeren. Het inspectiebedrijf dient een kwaliteitszorgsysteem op te (laten) zetten en deze laten certificeren door een certificerende instantie zoals bijvoorbeeld Dekra (voorheen Kema). De norm en alle ondersteunende documenten zijn beschikbaar op de SCIOS site. Wilt u de SCIOS eisen inzien? Dan dient u zich gratis te registreren bij SCIOS, via de volgende link.

Opbouw SCIOS Scope 10 cursus

De contactmomenten van de SCIOS Scope 10 cursus bestaat uit 6 dagdelen (4 dagen) van elk 3 uur. De aspirant Scope 10 inspecteur is circa 14 uur aan zelfstudie kwijt. De lestijden zijn van 9 tot 16.00 uur. Op de vierde dag vindt het optionele SCIOS Scope 10 examen plaats. Mocht u geen examen willen doen of niet zijn geslaagd voor het examen dan ontvangt u een certificaat van deelname.

Na het slagen voor het SCIOS Scope 10 examen welke wordt afgenomen door Parkstad Opleidingen, een SCIOS erkend examenbureau, kunt u zelfstandig Scope 10 inspecties aan elektrisch materieel uitvoeren.

De aspirant SCIOS Scope 10 inspecteur dient te beschikken over een elektrotechnische vooropleiding op niveau WEB 4 (MBO) en kennis van de NEN 1010. De aspirant Scope 10 inspecteur dient ook over een SCIOS Scope 8 diploma of erkenning te beschikken alvorens u het SCIOS Scope 10 examen kunt afleggen. Bij aanmelding dient u een bewijs hiervan mee te sturen.

Duur training: 3 dagen
Optioneel examen vierde dag: 2 uur en 15 minuten

Door het volgen van de SCIOS Scope 10 cursus voldoet de inspecteur aan de in de SCIOS Scope 10 gestelde eisen van voldoende instructie en aantoonbare deskundigheid voor certificering.

De cursussen van Ingenium dé opleider blinken uit in de praktijk. Theorie is echter noodzakelijk om te kunnen keuren. De volgende onderwerpen worden behandeld.

Theorie cursus SCIOS Scope 10 Inspecteur Brandrisico-inspecties van elektrische installaties en elektrisch materieel volgens NTA 8220

  • Wet- en regelgeving omtrent elektrische installaties en elektrisch materieel
  • Deskundigheid en positie van de inspecteur
  • NTA 8220, NPOR 8014-1
  • Veiligheid bij inspecties
  • Beoordeling brandrisico’s
  • Het uitvoeren van steekproeven
  • Metingen en beproevingen aan elektrisch materieel volgens NTA 8220
  • Thermografie van elektrische installaties volgens NPR 8040-1
  • Rapportage van Scope 10 inspecties
  • Eisen vanuit SCIOS Scope 10

Praktijkdeel van de SCIOS Scope 10 cursus

Het praktijkdeel vindt plaats in een practicum ruimte waarin zich  waarheidsgetrouwe schakel- en verdeelinrichtingen bevinden.

Tijdens het praktijkdeel kunt u gebruik maken van uw eigen thermografische camera. Heeft u zelf geen meetapparaat? Geen probleem, wij hebben meerdere merken en typen installatietesters van onder andere Nieaf-Smitt, Metrel, Gossen Metrawatt en Fluke beschikbaar in onze webshop MEETWINKEL.nl. Deze kunt u gebruiken voor het interactieve praktijkdeel.

Alvast vooraf kennis opdoen? Lees artikelen on onze uitgebreide kennisbank.

SCIOS Scope 10 examen

Het optionele SCIOS Scope 10 examen vindt plaats in de regio Geleen en wordt afgenomen door Parkstad Opleidingen. De examentijd bedraagt 2 uur en 15 minuten en het betreft een individueel examen. Het examen wordt individueel met de kandidaat gepland.

De kosten voor de driedaagse cursus bedragen: € 1090,-  per persoon, exclusief btw, inclusief cursusmaterialen en lunches.

De kosten voor het OPTIONELE examen (vierde dag) bedragen € 295,- exclusief btw.

Voor de SCIOS cursussen geldt dat de factuur voor aanvang van de opleiding dient te zijn voldaan.

Momenteel zijn de volgende cursusdata in de Regio Geleen gepland:

Lesdag 1Lesdag 2Lesdag 3Examen
03-07-1905-07-1910-07-1915-07-19
16-09-1923-09-1930-09-1908-10-19
01-11-1908-11-1915-11-1919-11-19
06-12-1909-12-1913-12-1919-12-19

Een in-company cursus is niet mogelijk bij SCIOS trainingen.

Onder specifieke omstandigheden kan deze cursus onder een OOM, ESF of OTIB subsidie vallen. Het opleidingsfonds van UNETO-VNI, OTIB, heeft het trainingsaanbod opengesteld. Een installatiebedrijf is niet langer gebonden aan de trainingen in de gidsen.

Duur training: 3 dagen
Optioneel examen vierde dag: 2 uur en 15 minuten

Investering van de training: € 1090 en (optioneel) examen € 295,-

Neem contact met ons op voor de cursusdata

Referenties van klanten

Geplaatst in .