Cursus NEN 1010 Basiskennis

Opleiding NEN 1010 basiskennis van Ingenium de opleider

Zoekt u een cursus NEN 1010 basiskennis? Erkend en praktisch ingevuld? De NEN 1010 basiskennis cursus van Ingenium dé opleider is precies wat u zoekt!

Veiligheid staat voorop in de elektrotechniek. De overheid, de werkgever en de werknemer dragen hiervoor de verantwoordelijkheid. De cursus “NEN 1010 voor monteurs” is zeer geschikt voor iedereen die met elektrische installaties werkt. U kunt daarmee een waardevolle bijdrage leveren aan de handhaving en verbetering van het veiligheidsniveau van elektrische installaties, zowel tijdens als na de werkzaamheden. In deze cursus leert u in de eerste instantie de uitgangspunten van de NEN 1010. Uiteraard maken wij een vertaalslag naar de toepassing van de norm in de dagelijkse praktijk.

Na afloop heeft u kennis over:

 • Basisonderwerpen NEN 1010
 • Basisonderwerpen NPR5310
 • Etc

Een cursus NEN 1010 Basiskennis volgt u bij Ingenium de Opleider van installerend Nederland!

De cursus NEN 1010 basiskennis heeft als doel om technici over voldoende kennis van de installatievoorschriften NEN 1010 te laten beschikken om basiswerkzaamheden aan elektrische installaties te laten uitvoeren.

Een elektrotechnische vooropleiding is wenselijk.

Duur training: 1 dag

Niet van toepassing voor de NEN 1010 Basiskennis cursus.

Allereerst wordt gestart met het toepassingsgebied en de uitgangspunten van de NEN 1010 en de NPR 5310.

De volgende onderwerpen worden onder andere behandeld:

 • Introductie: historie NEN 1010, NPR 5310, geldende editie, Bouwbesluit, indeling van de NEN 1010
 • Wijzigingen ten opzichte van de vorige editie
 • Fundamentele uitgangspunten van de NEN 1010
 • Waardoor is een elektrische installatie veilig?
 • Stroomstelsels: TT, TN-S, TN-C, TN-CS, PEN‑leidingen
 • Stroomketens: SELV, PELV, FELV, S‑ketens
 • Bescherming tegen elektrische schok: tijdig uitschakelen bij een fout
 • Aardingsvoorzieningen: impedanties, aardelektrode, invloed van beveiligingen
 • Toepassen van aardlekbeveiliging: typen aardlekbeveiligingen, wanneer aardlekbeveiliging?
 • Schakelen en scheiden: lastscheider, werkschakelaar, bedieningsschakelaar, noodstop
 • Schakel- en verdeelinrichtingen: groepenkasten en schakelkasten
 • Minimum kerndoorsneden van leidingen: fase, nul, beschermingsleiding
 • Ruimten met een bad of een douche: uitwendige invloeden, beschermingsmaatregelen, potentiaalvereffening
 • Fotovoltaïsche (PV) voedingssystemen: algemene informatie, beschermingsmaatregelen, aarding
 • Installaties voor buitenverlichting
 • Laadinrichtingen voor elektrische voertuigen: beschermingsmaatregelen, laadmethoden, soorten stekkers
 • Symbolen verlichtingsarmaturen: voorkomen van brand

Gelet op de omvangrijkheid van de norm wordt tijdens de introductieronde  bepaald welke specifieke onderwerpen voor de cursisten van toepassing zijn.

Aanvullende bepalingen voor:

 • Woongebouwen en utiliteitsinstallaties
 • Badruimten en badlokalen
 • Tijdelijke installaties
 • Vochtige ruimten
 • Etc

Veel checklijsten en ondersteunende documenten kunt u al vinden via onze downloadpagina.

Per cursist: € 395,-. Genoemde prijzen is per cursist, exclusief BTW, incl. cursusboek, lunch en certificaat.

Wilt u een in-company cursus NEN 1010 basiskennis? Dit kan snel en praktisch in gang worden gezet. Bel ons gerust voor een voorstel op maat.

Onder specifieke omstandigheden kan deze cursus onder een OOM, ESF of OTIB subsidie vallen. Het opleidingsfonds van UNETO-VNI, OTIB, heeft het trainingsaanbod opengesteld. Een installatiebedrijf is niet langer gebonden aan de trainingen in de gidsen.

Wat is het verschil tussen NEN 1010 en NEN 3140?
NEN 1010 en NEN 3140 zijn beide normen die betrekking hebben op elektrotechniek, maar ze hebben verschillende scopes. NEN 1010 is de Nederlandse norm voor laagspanningsinstallaties en geeft richtlijnen voor de ontwerp, aanleg, inspectie en onderhoud van laagspanningsinstallaties. De norm beschrijft bijvoorbeeld de vereisten voor het aanleggen van elektrische installaties in gebouwen, de afscherming van elektrische installaties tegen elektromagnetische storingen en de aarding van elektrische installaties. NEN 3140 is de Nederlandse norm voor elektrische installaties in werkomgevingen en geeft richtlijnen voor het verantwoord uitvoeren van elektrische werkzaamheden op locaties waar personen en goederen in gevaar kunnen komen door elektrische installaties. De norm beschrijft bijvoorbeeld de verantwoordelijkheden van de betrokkenen, de veiligheidseisen voor elektrische installaties en de vereisten voor het uitvoeren van elektrische werkzaamheden. In het kort, NEN 1010 richt zich op laagspanningsinstallaties in gebouwen in de ontwerpfase, terwijl NEN 3140 richt zich op elektrische installaties in werkomgevingen, dus in de gebruiksfase. De NEN 3140 is niet van toepassing op particulieren.

Duur training: 1 dag

Investering van de training: € 395

13-09-2024
Lexmond

15-11-2024
Lexmond

10-12-2024
Hengelo

Referenties van klanten

Geplaatst in .