Aanbod Keurmeester opleidingen

Welkom bij het aanbod aan keurmeester opleidingen en -cursussen van Ingenium dé Opleider!

Ingenium heeft het de groepen arbeidsmiddelen opgedeeld in logische deelgebieden. Zo verzorgen wij onder andere keurmeester cursussen voor elektrische arbeidsmiddelen, landbouwmachines, ladders, trappen, rolsteigers, etc.  Hieronder ons aanbod.

Wettelijke achtergronden van het keuren van arbeidsmiddelen

Het keuren van arbeidsmiddelen is gekoppeld aan het Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 7. In artikel 7.4.a lid 3 wordt geëist dat elk arbeidsmiddel dat voor de gebruiker een risico kan vormen periodiek moet worden gekeurd. De wetgever spreekt over: "zo dikwijls dit voor de goede staat noodzakelijk is". In de praktijk komt neer op een jaarlijkse keuring.

Wie mag er keuren?

Door wie mag deze keuring worden uitgevoerd? De wet spreekt over een "deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling". Met de cursussen van Ingenium de Opleider bent u er van verzekerd dat u als deskundige persoon aangemerkt zal worden. Voor een aantal groepen machines, onder andere het keuren van landbouw-, tuin- en parkmachines, hoogwerkers, heftrucks, autolaadkranen, etc. zult u uiteraard ook technische kennis van de machines moeten hebben.

Wat is een deskundige keurmeester?

Achtergrondkennis, samen met een keurmeester cursus van Ingenium dé Opleider maakt van u een deskundige keurmeester. Onze keurmeester trainingen zijn als volgt opgebouwd. Wij bij Ingenium beginnen altijd bij de basis, namelijk: wat is keuren? Keuren is het beoordelen of het betreffende arbeidsmiddel voldoet aan de eisen van de wetgeving en de normen die op het arbeidsmiddel van toepassing zijn.

Wat is een veilig arbeidsmiddel?

Het keuren vindt plaats om te bepalen of een arbeidsmiddel veilig is. Een veilig arbeidsmiddel is natuurlijk een relatief begrip. Elk arbeidsmiddel levert een risico voor de gebruiker op. 100% veilige arbeidsmiddelen bestaan niet. Ook een nieuwe goedgekeurde machine vormt voor een niet ervaren gebruiker een risico. Een 100% veilig arbeidsmiddel bestaat niet, er is altijd een risico dat er een ongeval plaatsvindt. Risico is te zien als het product van kans maal effect. Door periodiek te keuren, door periodiek onderhoud te plegen en bijvoorbeeld door het plaatsen van afschermingen wordt de kans van een ongeval verkleind.

Door het plaatsen van repressieve maatregelen zoals bijvoorbeeld een noodstop worden de gevolgen van de effecten verkleind. Dit risicodenken is de basis van de keurmeester cursussen van Ingenium.

Opbouw keurmeester cursussen van Ingenium dé Opleider

Zowel de arbeidsomstandighedenwet als ook de NEN 3140 gaan als basis uit van een visuele inspectie. Tijdens dit deel van de cursus leren wij u een risico inschatting te maken van beschadigingen en afwijkingen aan machines. Indien van toepassing (bijvoorbeeld bij elektrische arbeidsmiddelen, lasapparatuur en medische toestellen) gaan wij op een praktische manier in op de metingen die moeten worden uitgevoerd.

Tijdens het praktijkdeel worden diverse praktijkvoorbeelden behandeld. Natuurlijk is het zo dat het soort middelen dat u tijdens de cursus beoordeelt af zal wijken van wat u in de praktijk gaat tegenkomen. De cursusboeken van Ingenium dé opleider vormen in dit geval een perfect naslagwerk. Als Ingenium leveren wij praktische keurmeesters af. Zowel de werkgever als ook de opdrachtgever heeft niets aan wat wij bij Ingenium Keurmeester fundamentalisten noemen. Natuurlijk moet een keurmeester afkeuren daar waar het moet, maar een keurmeester moet volgens onze filosofie vooral goedkeuren daar waar het kan! Bij Ingenium is veiligheid een werkwoord.

Houdt het op na een cursus?

Heeft u verdere ondersteuning nodig? Wij als Ingenium dé opleider gaan in dat geval verder waar anderen ophouden en kunt u ons als vraagbaak raadplegen via mail of telefonisch.

Ingenium is niet voor niets de Opleider van keurend Nederland!