Cursus Keuren elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 voor gevorderden

De Cursus keuren elektrische arbeidsmiddelen voor gevorderden van Ingenium de opleider

Zoekt u een cursus keuren elektrische arbeidsmiddelen voor gevorderden volgens NEN 3140? Erkend en praktisch ingevuld? De keurmeester NEN 3140 gevorderden cursus van Ingenium dé opleider is precies wat u zoekt! Door ons opgeleide keurmeesters zijn praktisch ingesteld. Ze keuren goed daar waar het kan en keuren af daar waar het moet. Als Ingenium dé opleider vinden wij het keuren geen doel op zich, maar een middel om elektrische arbeidsmiddelen veilig te krijgen en te houden. Ons motto is: Veiligheid is een werkwoord! De cursus keuren elektrische arbeidsmiddelen voor gevorderden is opgezet naar aanleiding van vragen van onze oud cursisten om een verdiepende cursus. De cursisten willen zich verder verdiepen in het vak van keurmeester. De basiscursus keuren elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 is voldoende om te kunnen en te mogen keuren. Schrijf u nu in en wordt gevorderd keurmeester NEN 3140 arbeidsmiddelen!

Na afloop heeft u verdiepende kennis over het keuren van de volgende  elektrische arbeidsmiddelen:

 • Complexe vast opgestelde machines
 • Vast op het lichtnet aangesloten machines
 • Machines met frequentieregelaars / ontstoringscomponenten
 • Tijdelijke bouwspanningsvoorzieningen (zwerfkasten / paddestoelen)
 • Oudere machines van voor 1995 zonder CE-markering
 • Uitvoeren risico-inventarisatie machines

Een cursus keuren elektrische arbeidsmiddelen voor gevorderden volgt u bij Ingenium de Opleider voor keurend Nederland!

Na afloop van de keurmeester training elektrische arbeidsmiddelen heeft u uw kennis over het keuren van elektrische machines en middelen verdiept. Het keuren van elektrische arbeidsmiddelen en machines is wettelijk verplicht sinds 1998. De keuringen aan elektrisch materieel kan in eigen beheer worden uitgevoerd maar ook uitbesteed worden. Ook in de VCA checklijst is de jaarlijkse keuringsplicht van elektrische machines opgenomen. Na afloop ontvangt u naast het uitgebreide papieren cursusboek de noodzakelijke checklijsten in Microsoft Word formaat welke u van uw eigen bedrijfsgegevens en logo kunt voorzien. Zo ondersteunt Ingenium u ook bij het keuren in de praktijk!

Een basiscursus keuren elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 is noodzakelijk.

Duur training: 1 dag

Op het certificaat keuren elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 voor gevorderden staat geen geldigheidsduur, dit is niet wettelijk verplicht. Artikel 7.4a lid 5 spreekt over dat de keuring moet worden uitgevoerd door een “deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling”. Een herhalingscursus is ook niet wettelijk verplicht, een keurmeester/inspecteur mag zelf zijn/haar deskundigheid op peil te houden. Dat kan deze zelf regelen b.v. door het volgen van de site www.nen.nl of www.arboportaal.nl (Site van het ministerie) of onze keurmeesters blog (via onze website). Een herhalingscursus kan worden gezien als 1 van de (niet verplichte) mogelijkheden om het kennisniveau op peil te houden. Door het volgen van de training keuren elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 voor gevorderden voldoen zowel de werkgever als de keurmeester aan de in de Arbowet gestelde eisen van voldoende instructie en aantoonbare deskundigheid van de keurmeester.

De trainingen van Ingenium dé opleiderblinken uit in de praktijk. Theorie is echter noodzakelijk om te kunnen keuren. De volgende onderwerpen worden behandeld.

Theorie cursus keuren elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 voor gevorderden

 • Uitwisseling ervaringen keurmeesters NEN 3140
 • Verdieping van de NEN 3140 metingen
 • Meetrisico’s van de NEN 3140 keurmeester
 • Meetfouten tijdens het uitvoeren van NEN 3140 keuringen
 • Achtergronden over kalibratie van NEN 3140 meetapparatuur
 • NEN 3140 keuringen aan machines met een hoge lekstroom
 • Werking en soorten van aardlekschakelaars in Zwerfkasten
 • Het uitvoeren van de NEN 3140 keuringen aan zwerfkasten
 • NEN 3140 keuringen aan complexe driefasenapparaten
 • NEN 3140 keuringen aan aggregaten
 • NEN 3140 keuringen aan vast aangesloten machines
 • NEN 3140 keuringen aan (veiligheids)transformatoren
 • Het NEN 3140 keuren van oudere apparatuur van voor de CE-Markering
 • Het uitvoeren van een machine risico inventarisatie
 • Het opzetten van een administratief systeem om arbeidsmiddelen te keuren volgens NEN 3140

Praktijkdeel cursus Keurmeester NEN 3140 voor gevorderden

Uitvoeren van cases, keuringen en metingen aan (deels) geprepareerde elektrische middelen zoals zwerfkasten, vaste machines, lasapparatuur, etc. Deze praktijksessie vindt plaats onder begeleiding van de docent. Vlot en humorvol. U staat als cursist centraal. Tijdens het praktijkdeel kunt u gebruik maken van uw eigen NEN 3140 apparatentester. Heeft u zelf geen meetapparaat? Geen probleem, wij hebben meerdere merken en typen apparatentesters van onder andere Nieaf-Smitt, Metrel, Gossen Metrawatt en Fluke bij ons. Deze kunt u gebruiken voor het interactieve praktijkdeel.

Per cursist: € 395,-. Genoemde prijs is per cursist, exclusief BTW, incl. cursusboek, lunch en certificaat.

Wilt u een in-company cursus keuren elektrische arbeidsmiddelen voor gevorderden organiseren? Dit kan snel en praktisch in gang worden gezet. Bel ons gerust voor een voorstel op maat.

Onder specifieke omstandigheden kan deze cursus onder een OOM ESF of WIJ-Techniek subsidie vallen. Het opleidingsfonds van UNETO-VNI, WIJ-Techniek, heeft het trainingsaanbod opengesteld. Een installatiebedrijf is niet langer gebonden aan de trainingen in de gidsen.

Mag ik mijn eigen NEN 3140 apparatentester meenemen naar de cursus?
Natuurlijk! Als u een NEN 3140 apparatentester heeft, neem 'm dan mee voor het praktijkdeel. Wel is het belangrijk dat u zich van te voren even in de tester verdiept. Onze docenten zien nogal eens dat cursisten de tester tijdens de cursus uit de verpakking halen, de display folie eraf halen en de bindbandjes van de kabels halen... Neem van ons aan, u kunt veel meer kennis halen als u al wat met uw apparatentester gewerkt heeft. Belangrijk om te weten is wel: een NEN 3140 keurmeestercursus is gericht op de visuele inspectie, de metingen, goed- en afkeurcriteria. Het is géén meteruitleg. De docent heeft geen kans als er 10 personen met 10 verschillende merken en typen testers naar de cursus komen. Natuurlijk doen we onze uiterste best om u goed op weg te helpen en blijven we ook de vraagbaak na afloop van de cursus!

Ik heb nog geen NEN 3140 apparatentester. Mag ik deelnemen aan de cursus?
Jazeker! Onze docenten hebben meerdere merken en typen apparatentesters bij zich voor het praktijkdeel. Deze kunt u uitproberen tijdens het praktijkdeel van de cursus. Sterker nog: wij raden af om snel van tevoren een NEN 3140 apparatentester aan te schaffen. Wij horen wel eens van cursisten dat ze het praktijkdeel willen gebruiken voor uitleg van de tester. Het komt namelijk te vaak voor dat iemand dan tijdens het praktijkdeel tot de conclusie komt dat een ander type tester juist veel handiger zou zijn... Dat is dan echt zonde. Het bedienen van een NEN 3140 apparatentester is met de handleidingen, praktische snelstarthandleidingen en instructiefilms echt een peulenschil te noemen. Ons advies is: volg eerst de cursus en maak daarna een keuze.

Combinatiekorting

Schaft u een NEN 3140 apparatentester aan bij onze collega's van Meetwinkel.nl? Dan profiteert u van een combinatiekorting. Een deel van de cursusprijs wordt in mindering gebracht bij aanschaf van een apparatentester.

Wat is een NEN 3140 apparatentester?

Een NEN 3140 apparatentester, vaak ook wel PAT-tester genoemd is een draagbaar meetapparaat waarmee je op een eenvoudige manier alle metingen aan elektrische arbeidsmiddelen kan uitvoeren.

Eigenlijk is een NEN 3140 apparatentester een soort combinatiemeter van een laagohmige meter voor het meten van de aardingsweerstand, een hoogohmige meter (megger) voor het meten van de isolatieweerstand, een milliamperemeter voor het meten van lekstromen. Bij de vroegere generatie NEN 3140 apparatentesters diende u met een draaischakelaar de metingen in de juiste volgorde te selecteren en diende u zelf de gemeten waarde te interpreteren. De keuringsresultaten werden overgenomen op een papieren checklijst.

Nieuwe generatie NEN 3140 apparatentesters

De nieuwe generatie apparatentesters zijn eenvoudiger in gebruik. Ze hebben vaak een eenknopsbediening of worden vanuit een menu of touch-screen bestuurd.

Alle metingen worden in een “lus” achter elkaar uitgevoerd. De meetwaarden worden op het display weergegeven en per meting wordt er een Vinkje of een Kruis voorgezet of de waarde aan de gestelde eisen voldoet of niet.

Daarnaast geven de meetinstrumenten ook nog een eindoordeel: Goedkeur of Afkeur… Gemakkelijker kan niet..

Apparatentesters in 3 segmenten

De huidige generatie apparatentesters zijn er in 3 segmenten:

 • Het instapsegment. Dit zijn apparatentesters die de metingen in een lus uitvoeren en de resultaten netjes weergeven op het display inclusief het eindoordeel. De keurmeester dient de waarden over te nemen op een papieren checklijst om de rapportage te kunnen verzorgen. Een voorbeeld hiervan is de Nieaf-Smitt Eazypat.
 • Het middensegment. Dit zijn apparatentesters die alle metingen doen, het resultaat weergeven en waarbij je de metingen kunt opslaan in het interne geheugen van de tester. Afhankelijk van het type en merk tester kan je de basisgegevens van de uitgevoerde keuringen op de tester zelf of later achter de computer invullen. Voorbeelden hiervan zijn de Metrel DeltaGT en de Nieaf-Smitt Eazypat 3140 usb.
 • Het hogere segment. Deze testers doen hetzelfde als de testers uit het middensegment. Alleen de administratieve afhandeling van de keuringen gaat veel gemakkelijker en sneller dan bij de testers uit het middensegment. De testers uit het hogere segment zijn voorzien van een QWERTY toetsenbord of een touch-schreen. Ook zijn deze testers vaak voorzien van uitgebreide(re) rapportagesoftware. Voorbeelden van testers uit het hogere segment zijn de Nieaf-Smitt Safetypat en de Metrel MI3360 (OmegaGT).

Hoe keur je krachtstroom machines / 400V machines?

Voor het keuren van krachtstroomapparatuur is er een keur van adapters verkrijgbaar. Zowel voor het actief meten als passief meten van 400 voly machines.

Meer informatie over apparatentesters hebben?

Als u alle ins-en-outs over apparatentesters wilt weten, laat u dan bijpraten door de meetspecialisten van ons zusterbedrijf Meetwinkel.nl 

Zij zijn te bereiken op info@meetwinkel.nl of 088 – 2450050.


Wat is een NEN 3140 keuring van elektrische arbeidsmiddelen?
NEN 3140 keuring van elektrische arbeidsmiddelen is het beoordelen of het arbeidsmiddel voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Arbeidsomstandighedenbesluit en de eisen uit de NEN 3140.

Doel van de NEN 3140 keuring van elektrische arbeidsmiddelen

Het doel van de NEN 3140 is keuring dat periodiek bepaald wordt of het elektrische arbeidsmiddel nog veilig is en of het gebruikt mag worden.

Waar bestaat die NEN 3140 keuring van elektrische arbeidsmiddelen dan uit?

De keuring bestaat uit een visuele keuring waarbij onder andere de kabel, de behuizing, de stekker, de verbinding tussen de kabel en de behuizing worden beoordeeld. Daarnaast worden er een aantal metingen uitvoert aan de hand van de klasse van het elektrische arbeidsmiddel.

Welke klassen elektrische arbeidsmiddelen zijn er?

Bij de keuring van elektrische arbeidsmiddelen beoordelen we met name de klasse I (of wel geaarde) arbeidsmiddelen en de klasse II (of wel dubbel geïsoleerde) arbeidsmiddelen. Bij klasse I arbeidsmiddelen meten we de beschermingsleiding (aarde) en de isolatieweerstand of de reële lekstroom. Bij klasse II arbeidsmiddelen meten we de isolatieweerstand of de reële lekstroom. De grenswaarden van deze metingen zijn vastgelegd in de NEN 3140.

Ben ik als keurmeester elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 verplicht om eerst een Voldoende Onderricht Persoon NEN 3140 of een Vakbekwaam Persoon NEN 3140 cursus te volgen?
Deze vraag bereikt ons de laatste weken regelmatig. Er is een opleider die er mee schermt dat je vóór de keurmeestercursus een Voldoende Onderricht Persoon NEN 3140 of een Vakbekwaam Persoon NEN 3140 cursus dient te volgen. Dit is juridisch onjuist en heeft puur een commerciële achtergrond. Ons arbobesluit artikel 7.4a vijfde lid spreekt erover dat de keuring wordt uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling. Ook de website Arboportaal van het Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid is er duidelijk over: De werkgever bepaalt zelf door wie hij zijn arbeidsmiddelen laat keuren. Voorwaarde daarbij is dat dit door een deskundig persoon of instelling (artikel 7.4a, vijfde lid) wordt gedaan. Dit kan bijvoorbeeld een onafhankelijke keuringsinstantie zijn, een onderhoudsdienst van een leverancier of de technische dienst van het bedrijf zelf.

Wat zijn dan de Vakbekwaam Persoon NEN 3140 en Voldoende Onderricht Persoon NEN 3140 opleidingen?

De Voldoende Onderricht Persoon NEN 3140 of een Vakbekwaam Persoon NEN 3140 cursus zijn elektrische veiligheidsopleidingen. Deze opleidingen behandelen met name de risico’s en maatregelen voor het veilig werken aan en nabij elektrische installaties. Zo is de VOP NEN 3140 de cursus voor niet elektrotechnici en de VP NEN 3140 de cursus voor elektrotechnici. tijdens deze cursussen worden met name de elektrische risico’s, maatregelen om veilig te werken, eisen aan installaties, persoonlijke beschermingsmiddelen, etc. behandeld.

Conclusie: moet ik als vooropleiding nu een VOP of VP NEN 3140 cursus volgen?

Nee. Tijdens de dagcursus keuren elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 komt ook het veilig uitvoeren van de keuringen aan bod. Een extra cursus is dus niet noodzakelijk. Mocht u nog vragen hebben dan staan wij u graag te woord op: info@de-opleider.nl of via 088 – 2450000

Duur training: 1 dag

Investering van de training: € 395

04-07-2024
Lexmond

30-09-2024
Lexmond

11-10-2024
Drachten

14-11-2024
Lexmond

05-12-2024
Lexmond

Referenties van klanten

Geplaatst in .