Cursus Inspectie van speelgelegenheden en speeltoestellen

De cursus inspectie van speeltoestellen en speelgelegenheden van Ingenium de opleider van keurend Nederland

Zoekt u een cursus inspecteren van speelgelegenheden en speeltoestellen?

Erkend en praktisch ingevuld? De speeltoestellen inspectiecursus van Ingenium dé opleider is precies wat u zoekt! Door ons opgeleide inspecteurs zijn praktisch ingesteld. Ze keuren goed daar waar het kan en keuren af daar waar het moet. Als Ingenium dé opleider vinden wij het keuren geen doel op zich, maar een middel om speeltoestellen en speelgelegenheden veilig te krijgen en te houden. Ons motto is: Veiligheid is een werkwoord!

Schrijf u nu in en wordt inspecteur speelgelegenheden en speeltoestellen!

Na afloop bent u bevoegd voor het inspecteren van

 • Speeltoestellen volgens het Warenwetbesluit Attractie en speeltoestellen
 • Zowel voor de eigen organisatie als voor derden

Opmerking: een fabrikant is wettelijk verplicht om nieuwe speeltoestellen te voorzien van een typekeuring. Deze mag alleen worden uitgegeven door een door het Ministerie van VWS aangewezen keuringsinstantie (AKI). Wij willen er nadrukkelijk op wijzen dat de cursus ingaat op de verplichte jaarlijkse periodieke keuring/inspectie en niet de typekeuring.

Enkele partijen hebben een keurmerk veilig spelen opgezet waarin onderscheid wordt gemaakt in een 1-sterren en een 2-sterren inspecteur. Wij nemen geen deel aan dit keurmerk.

Een cursus inspecteren van speeltoestellen volgt u bij Ingenium de Opleider van inspecterend Nederland!

Na afloop van de inspecteren van speelgelegenheden en speeltoestellen inspectie cursus kunt u zelfstandig inspecties aan speeltoestellen en speelgelegenheden uitvoeren.

Het (laten) inspecteren van speeltoestellen en speelgelegenheden is wettelijk verplicht. De inspecties kunnen in eigen beheer maar ook uitbesteed worden.

Een technische vooropleiding is niet noodzakelijk, enige technische voorkennis is wenselijk.

Duur training: 1 dag

Op het certificaat inspectie van speelgelegenheden en speeltoestellen staat geen geldigheidsduur, dit is niet wettelijk verplicht. Artikel 7.4a lid 5 spreekt over dat de keuring moet worden uitgevoerd door een “deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling”.

Een herhalingscursus is ook niet wettelijk verplicht, een keurmeester/inspecteur mag zelf zijn/haar deskundigheid op peil te houden.

Dat kan deze zelf regelen b.v. door het volgen van de site www.nen.nl of www.arboportaal.nl (Site van het ministerie) of onze keurmeesters blog (via onze website). Een herhalingscursus kan worden gezien als 1 van de (niet verplichte) mogelijkheden om het kennisniveau op peil te houden.

Door het volgen van de cursus inspecteren van speelgelegenheden en speeltoestellen voldoen zowel de werkgever als de inspecteur aan de in de Arbowet gestelde eisen van voldoende instructie en aantoonbare deskundigheid.

De cursussen van Ingenium dé opleiderblinken uit in de praktijk. Theorie is echter noodzakelijk om te kunnen inspecteren. De volgende onderwerpen worden behandeld.

Theorie inspectie van speelgelegenheden en speeltoestellen

 • Speelgelegenheden en speeltoestellen algemeen
 • Betrokken partijen en verplichtingen
 • Wetgeving, waaronder het Warenwetbesluit Attractie en Speeltoestellen
 • Eisen aan speeltoestellen
 • Eisen aan de ondergrond
 • Beheer van speelgelegenheden
 • Logboek en jaarplan
 • Onderhoud en inspectie van speeltoestellen en speelgelegenheden

Praktijkdeel cursus inspectie van speelgelegenheden en speeltoestellen

Uitvoeren van cases en inspecties van (deels) geprepareerde speeltoestellen onder begeleiding van de docent. Vlot en humorvol. U staat als cursist centraal.

 • Per cursist: € 329,-

Genoemde prijzen zijn per cursist, exclusief BTW, incl. cursusboek, lunch en certificaat.

Wilt u een in-company cursus inspectie van speelgelegenheden en speeltoestellen organiseren? Dit kan snel en praktisch in gang worden gezet. Bel ons gerust voor een voorstel op maat.

Onder specifieke omstandigheden kan deze training onder een OOM, ESF of WIJ-techniek subsidie vallen. Het opleidingsfonds van UNETO-VNI, WIJ-techniek, heeft het trainingsaanbod opengesteld. Een installatiebedrijf is niet langer gebonden aan de trainingen in de gidsen.

Welke eisen stelt het WAS aan speeltoestellen?
Als beheerder van speeltoestellen zijn er een aantal wettelijke verplichtingen waaraan u moet voldoen om ervoor te zorgen dat het speeltoestel geen gevaar oplevert. Als beheerder kunnen worden aangemerkt:
 • Gemeente
 • School
 • Kinderopvang
 • Gastouder
 • Etc.
Vanuit het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen worden er eisen gesteld aan de staat van speeltoestellen en speelgelegenheden. Deze eisen zijn van toepassing op speeltoestellen die onder het WAS vallen. In het kennisbankartikel geven wij u uitgebreide informatie over de eisen aan speeltoestellen.

Duur training: 1 dag

Investering van de training: € 329

26-06-2024
Emst

29-08-2024
Emst

30-09-2024
Emst

29-11-2024
Emst

Referenties van klanten

Geplaatst in .