Cursus Installatie / Werkverantwoordelijke NEN 3140 (IV / WV NEN 3140)

Opleiding-Instalatieverwantwoordelijke-en-werkverantwoordelijke-NEN-3140-van-Ingenium-de-opleider

Zoekt u een cursus Installatie / Werkverantwoordelijke NEN 3140 (IV / WV NEN 3140)?

Erkend en praktisch ingevuld? De IV / WV NEN 3140 cursus van Ingenium dé opleider is precies wat u zoekt! Door ons opgeleide medewerkers zijn praktisch ingesteld. Ons motto is: Veiligheid is een werkwoord!

De Cursus Installatieverantwoordelijke en Werkverantwoordelijke NEN 3140 wordt onder andere gevolgd door leidinggevende technische dienst medewerkers, leidinggevende medewerkers van bouwbedrijven, het hoofd technische dienst van woningbouwverenigingen, installatiebedrijven, etc. Kortom: de cursus IV NEN 3140 / WV NEN 3140 NEN 3140 is geschikt voor diegenen die leiding geven aan het elektrisch veilig werken dan wel het beheer voeren over de elektrische installaties en de elektrische arbeidsmiddelen.

Schrijf u nu voor de cursus Installatie- en werkverantwoordelijke NEN 3140 van Ingenium dé opleider!

Na afloop bent u op de hoogte van

 • De risico’s van elektriciteit
 • De noodzakelijke maatregelen voor het veilige verloop van de werkzaamheden
 • Elektrotechnische bedrijfsvoering en wetgeving
 • Het opzetten van een borgingssysteem voor NEN 3140 (procedures en instructies)
 • Etc

Een cursus Werk- en Installatieverantwoordelijke NEN 3140 volgt u bij Ingenium de Opleider van elektrisch veilig werkend Nederland!

Na afloop van de opleiding Installatie- en Werkverantwoordelijke NEN 3140 (IV NEN 3140 / WV NEN 3140) bent u op de hoogte van alle risico’s van het werken aan en in de nabijheid van elektrische installaties. Tevens kunt u de noodzakelijke maatregelen nemen om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren.

U kunt tevens door uw werkgever worden aangewezen als Installatieverantwoordelijke of werkverantwoordelijke in het kader van de NEN 3140.

De Installatieverantwoordelijke en de werkverantwoordelijke zijn belangrijke functies binnen de organisatie als het gaat om elektrische veiligheid. De installatieverantwoordelijke is eindverantwoordelijk voor de elektrische installatie en de elektrische arbeidsmiddelen die in het bedrijf worden gebruikt. Dit gaat zowel over de veiligheid maar ook over de bedrijfszekerheid van de elektrische installatie. De werkverantwoordelijke daarentegen geeft leiding aan VP-ers en VOP-ers en is verantwoordelijk voor de uitgevoerde werkzaamheden. Hij zorgt in overleg met de installatieverantwoordelijke onder andere voor veiligheidsprocedures die voor de werkzaamheden benodigd zijn.

Een (elektro)technische vooropleiding op MBO-/HBO-niveau dan wel ervaring welke hiermee vergelijkbaar is, is noodzakelijk.

Duur training: 1 dag

Op het certificaat Installatie- en Werkverantwoordelijke NEN 3140 geen geldigheidsduur, dit is niet wettelijk verplicht. De Artikel 8 van de Arbowet spreekt over dat de werkgever voldoende voorlichting en onderricht dient te verzorgen.

Een herhalingscursus is ook niet wettelijk verplicht, een werkgever mag zelf de frequentie van voorlichting en instructie verzorgen.

Door het volgen van de cursus IW / WV NEN 3140 voldoen zowel de werkgever als de werknemer aan de in de Arbowet gestelde eisen van voldoende instructie en aantoonbare deskundigheid.

De cursussen van Ingenium dé opleiderblinken uit in de praktijk. Theorie is echter noodzakelijk om veilig te kunnen werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties. Gevaren en risico’s kunnen inschatten bij eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden en eenvoudige elektrotechnische handelingen op een veilige manier kunnen uit voeren. De volgende onderwerpen worden onder andere behandeld:

Elektrotechnische gevaren en ongelukken

 • Elektrotechnische gevaren
 • Elektrocutie
 • Kortsluiting
 • Voorkomen van kortsluiting

Elektrotechnische bedrijfsvoering en wetgeving

 • Wetgeving en historie
 • Arbowetgeving
 • De NEN 3140

Veilig werken door deskundig personeel, procedures en PBM’s

 • Inleiding
 • Personeel
 • Periodieke instructie
 • Werk- en onderhoudsprocedures
 • Opstellen van een aanwijzingsbeleid volgens NEN 3140
 • Het implementeren van NEN 3140 in de organisatie
 • Het leiding geven aan veilig werken
 • Uitbesteden van werkzaamheden
 • Inspectie van elektrische installaties
 • Keuring van arbeidsmiddelen
 • Het opstellen, uitvoeren en beheren van inspectieplannen
 • Spanningsloos werken
 • Toestemming om met de werkzaamheden te mogen beginnen
 • Werken in de nabijheid van actieve delen

€ 425,-

Genoemde prijs is per cursist, exclusief BTW, incl. cursusboek, lunch en certificaat.

Wilt u een in-company cursus Installatie / Werkverantwoordelijke NEN 3140 (IV / WV NEN 3140)organiseren? Dit kan snel en praktisch in gang worden gezet. Bel ons gerust voor een voorstel op maat.

Onder specifieke omstandigheden kan deze training onder een OOM, ESF of OTIB subsidie vallen. Het opleidingsfonds van UNETO-VNI, OTIB, heeft het trainingsaanbod opengesteld. Een installatiebedrijf is niet langer gebonden aan de trainingen in de gidsen.

Duur training: 1 dag

Investering van de training: € 425

15-12-2022
Rotterdam

20-12-2022
Zwolle

25-01-2023
Lexmond

31-01-2023
Den Haag / Leiden

23-02-2023
Zwolle

21-03-2023
Rotterdam

14-04-2023
Eindhoven

25-04-2023
Hengelo

08-05-2023
Lexmond

22-05-2023
Amsterdam

31-05-2023
Zwolle

14-06-2023
Den Haag / Leiden

03-07-2023
Lexmond

19-09-2023
Zwolle

29-09-2023
Rotterdam

12-10-2023
Lexmond

31-10-2023
Eindhoven

01-11-2023
Hengelo

09-11-2023
Rotterdam

24-11-2023
Lexmond

07-12-2023
Amsterdam

12-12-2023
Den Haag / Leiden

15-12-2023
Rotterdam

20-12-2023
Zwolle

Referenties van klanten

Een goede en heldere uiteenzetting, volledige terzake.
Starbucks Amsterdam

Erg praktijkgericht, overzichtelijk en een goede uitleg.
Rademakers BV. Roosendaal

Een goede en fijne uitleg op een ontspannende manier, gericht op onze markt.”
Record BV | Lichtenvoorde

Duidelijk, overzichtelijk, verklarend.
Biopetrol BV | Rotterdam

Een zeer goed, kloppend en vooral interessante Training. Een leerzame Training waaraan we veel hebben gehad. Goede voorbeelden en een duidelijke uitleg.
Weenk Nijverdal

Geplaatst in .