Cursus Installatie / Werkverantwoordelijke NEN 3140 (IV / WV NEN 3140)

Opleiding-Instalatieverwantwoordelijke-en-werkverantwoordelijke-NEN-3140-van-Ingenium-de-opleider

Zoekt u een cursus Installatie / Werkverantwoordelijke NEN 3140 (IV / WV NEN 3140)? Erkend en praktisch ingevuld? De IV / WV NEN 3140 cursus van Ingenium dé opleider is precies wat u zoekt! Door ons opgeleide medewerkers zijn praktisch ingesteld. Ons motto is: Veiligheid is een werkwoord! De Cursus Installatieverantwoordelijke en Werkverantwoordelijke NEN 3140 wordt onder andere gevolgd door leidinggevende technische dienst medewerkers, leidinggevende medewerkers van bouwbedrijven, het hoofd technische dienst van woningbouwverenigingen, installatiebedrijven, etc. Kortom: de cursus IV NEN 3140 / WV NEN 3140 NEN 3140 is geschikt voor diegenen die leiding geven aan het elektrisch veilig werken dan wel het beheer voeren over de elektrische installaties en de elektrische arbeidsmiddelen. Schrijf u nu voor de cursus Installatie- en werkverantwoordelijke NEN 3140 van Ingenium dé opleider!

Na afloop bent u op de hoogte van

 • De risico’s van elektriciteit
 • De noodzakelijke maatregelen voor het veilige verloop van de werkzaamheden
 • Elektrotechnische bedrijfsvoering en wetgeving
 • Het opzetten van een borgingssysteem voor NEN 3140 (procedures en instructies)
 • Etc

Een cursus Werk- en Installatieverantwoordelijke NEN 3140 volgt u bij Ingenium de Opleider van elektrisch veilig werkend Nederland!

Na afloop van de opleiding Installatie- en Werkverantwoordelijke NEN 3140 (IV NEN 3140 / WV NEN 3140) bent u op de hoogte van alle risico’s van het werken aan en in de nabijheid van elektrische installaties. Tevens kunt u de noodzakelijke maatregelen nemen om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. U kunt tevens door uw werkgever worden aangewezen als Installatieverantwoordelijke of werkverantwoordelijke in het kader van de NEN 3140. De Installatieverantwoordelijke en de werkverantwoordelijke zijn belangrijke functies binnen de organisatie als het gaat om elektrische veiligheid. De installatieverantwoordelijke is eindverantwoordelijk voor de elektrische installatie en de elektrische arbeidsmiddelen die in het bedrijf worden gebruikt. Dit gaat zowel over de veiligheid maar ook over de bedrijfszekerheid van de elektrische installatie. De werkverantwoordelijke daarentegen geeft leiding aan VP-ers en VOP-ers en is verantwoordelijk voor de uitgevoerde werkzaamheden. Hij zorgt in overleg met de installatieverantwoordelijke onder andere voor veiligheidsprocedures die voor de werkzaamheden benodigd zijn.

Een (elektro)technische vooropleiding op MBO-/HBO-niveau dan wel ervaring welke hiermee vergelijkbaar is, is noodzakelijk.

Duur training: 1 dag

Op het certificaat Installatie- en Werkverantwoordelijke NEN 3140 geen geldigheidsduur, dit is niet wettelijk verplicht. De Artikel 8 van de Arbowet spreekt over dat de werkgever voldoende voorlichting en onderricht dient te verzorgen. Een herhalingscursus is ook niet wettelijk verplicht, een werkgever mag zelf de frequentie van voorlichting en instructie verzorgen. Door het volgen van de cursus IW / WV NEN 3140 voldoen zowel de werkgever als de werknemer aan de in de Arbowet gestelde eisen van voldoende instructie en aantoonbare deskundigheid.

De cursussen van Ingenium dé opleiderblinken uit in de praktijk. Theorie is echter noodzakelijk om veilig te kunnen werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties. Gevaren en risico’s kunnen inschatten bij eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden en eenvoudige elektrotechnische handelingen op een veilige manier kunnen uit voeren. De volgende onderwerpen worden onder andere behandeld:

Elektrotechnische gevaren en ongelukken

 • Elektrotechnische gevaren
 • Elektrocutie
 • Kortsluiting
 • Voorkomen van kortsluiting

Elektrotechnische bedrijfsvoering en wetgeving

 • Wetgeving en historie
 • Arbowetgeving
 • De NEN 3140

Veilig werken door deskundig personeel, procedures en PBM’s

 • Inleiding
 • Personeel
 • Periodieke instructie
 • Werk- en onderhoudsprocedures
 • Opstellen van een aanwijzingsbeleid volgens NEN 3140
 • Het implementeren van NEN 3140 in de organisatie
 • Het leiding geven aan veilig werken
 • Uitbesteden van werkzaamheden
 • Inspectie van elektrische installaties
 • Keuring van arbeidsmiddelen
 • Het opstellen, uitvoeren en beheren van inspectieplannen
 • Spanningsloos werken
 • Toestemming om met de werkzaamheden te mogen beginnen
 • Werken in de nabijheid van actieve delen

€ 425,- Genoemde prijs is per cursist, exclusief BTW, incl. cursusboek, lunch en certificaat.

Wilt u een in-company cursus Installatie / Werkverantwoordelijke NEN 3140 (IV / WV NEN 3140)organiseren? Dit kan snel en praktisch in gang worden gezet. Bel ons gerust voor een voorstel op maat.

Onder specifieke omstandigheden kan deze training onder een OOM, ESF of WIJ-techniek subsidie vallen. Het opleidingsfonds van UNETO-VNI, WIJ-techniek, heeft het trainingsaanbod opengesteld. Een installatiebedrijf is niet langer gebonden aan de trainingen in de gidsen.

Wat mag een installatieverantwoordelijke?
De Installatieverantwoordelijke (IV NEN 3140) is verantwoordelijk voor de elektrische installatie en de elektrische arbeidsmiddelen die in het bedrijf worden gebruikt. Dit gaat zowel over de veiligheid maar ook over de bedrijfszekerheid van de elektrische installatie. Denk hierbij ook aan de verantwoordelijkheid voor de periodieke inspecties. De Installatieverantwoordelijke is praktisch altijd vanaf het begin betrokken bij nieuwbouw, wijzigingen of uitbreidingen. Bij bedieningswerkzaamheden zoals het in- en uitschakelen van installatiedelen, productie-eenheden of motoren is hij degene die bepaalt of deze handelingen wel of niet en wanneer kunnen plaatsvinden. Hij regelt de toegang tot laagspanningsruimten.
Samenwerking tussen Installatie- en Werkverantwoordelijke De Installatieverantwoordelijke en de Werkverantwoordelijke overleggen samen over de te volgen procedures om werkzaamheden veilig uit te voeren. De inbreng van de Installatieverantwoordelijke is belangrijk ten aanzien van de opbouw, werking, beschikbaarheid en de mogelijke gevaren van de installatie. Een Installatieverantwoordelijke moet zijn toegewezen installatie(s) dan ook van haver tot gort kennen en zorgen dat de tekeningen in orde zijn en blijven. Zowel de Werkverantwoordelijke als de Installatieverantwoordelijke dienen zich qua opleidingsniveau te bevinden op niveau WEB 4. Naast de technische aspecten komen ook leidinggevende en organiserende aspecten om de hoek kijken.

Wat mag een werkverantwoordelijke?
De Werkverantwoordelijke (WV) geeft leiding aan de VP en de VOP en is verantwoordelijk voor de uitgevoerde werkzaamheden. Hij zorgt in overleg met de Installatieverantwoordelijke onder andere voor veilige procedures die voor de werkzaamheden benodigd zijn. Hij zorgt, en is daarvoor ook verantwoordelijk, dat het personeel wordt geïnstrueerd over de mogelijke gevaren en risico's. In de praktijk is een Werkverantwoordelijke vaak een chef van een technische dienst. Een werkverantwoordelijke dient vooral goed kunnen inschatten wat voor risico's het uitvoerende personeel loopt en de werknemers hierover vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte brengen. Bij langdurige projecten kan dat zo vaak als nodig is worden herhaald. Een werkverantwoordelijke moet zich goed kunnen inleven welke risico's zich kunnen voordoen en dient te beoordelen of diegene die de klus doet dit aan kan. Vooral artikel 3.5 uit het Arbobesluit heeft betrekking op de verantwoordelijkheid van een Werkverantwoordelijke.
Bij grote en uitgestrekte installaties kan de verantwoording voor zowel het werk als de installatie worden overgedragen. Het is dus best mogelijk dat niet de hele fabriek onder één persoon valt. Sterker nog, een Installatie- of Werkverantwoordelijke kan zelfs voor een ander deel van de installatie waarvan hij minder goed op de hoogte is, zelfs een lagere bevoegdheid hebben. Wanneer bij een grote klus de werkverantwoordelijkheid wordt verdeeld, is er toch uiteindelijk maar één persoon die de eindverantwoordelijkheid heeft. Hierover is vooraf overleg nodig. Voor kleine bedrijven blijft het mogelijk beide taken (Werk- en Installatieverantwoordelijke) te combineren.
 • Taken van de Werkverantwoordelijke kunnen zijn:
 • Uitvoeren risico-inventarisatie van de elektrotechnische werkzaamheden; § Opstellen werkprocedures;
 • Bepalen werkmethode;
 • Verdelen van werk op basis van de aanwijzingen;
 • Uitvoeren van toezicht op de naleving van instructies;
 • Etc.

Wat is het verschil tussen NEN 1010 en NEN 3140?
NEN 1010 en NEN 3140 zijn beide normen die betrekking hebben op elektrotechniek, maar ze hebben verschillende scopes. NEN 1010 is de Nederlandse norm voor laagspanningsinstallaties en geeft richtlijnen voor de ontwerp, aanleg, inspectie en onderhoud van laagspanningsinstallaties. De norm beschrijft bijvoorbeeld de vereisten voor het aanleggen van elektrische installaties in gebouwen, de afscherming van elektrische installaties tegen elektromagnetische storingen en de aarding van elektrische installaties. NEN 3140 is de Nederlandse norm voor elektrische installaties in werkomgevingen en geeft richtlijnen voor het verantwoord uitvoeren van elektrische werkzaamheden op locaties waar personen en goederen in gevaar kunnen komen door elektrische installaties. De norm beschrijft bijvoorbeeld de verantwoordelijkheden van de betrokkenen, de veiligheidseisen voor elektrische installaties en de vereisten voor het uitvoeren van elektrische werkzaamheden. In het kort, NEN 1010 richt zich op laagspanningsinstallaties in gebouwen in de ontwerpfase, terwijl NEN 3140 richt zich op elektrische installaties in werkomgevingen, dus in de gebruiksfase. De NEN 3140 is niet van toepassing op particulieren.

Voor wie is de NEN 3140 cursus bedoeld?
De NEN 3140 cursus is bedoeld voor personen die werkzaam zijn in de elektrotechniek en die verantwoordelijk zijn voor het aanleggen, inspecteren en onderhouden van elektrische installaties. Dit kan bijvoorbeeld zijn:
 • Elektromonteurs;
 • Installateurs;
 • Technische dienstmedewerkers;
 • Installatieverantwoordelijken;
 • Projectleiders.
De cursus is specifiek gericht op personen die elektrische installaties willen uitvoeren volgens de vereisten van NEN 3140 en die zich willen certificeren als Voldoende Onderricht Persoon NEN 3140 (VOP NEN 3140) of Vakbekwaam Persoon NEN 3140 (VP NEN 3140). De NEN 3140 cursus is geschikt voor zowel beginners als ervaren elektromonteurs die zich willen specialiseren in elektrische installaties volgens NEN 3140.

Wat is een Installatieverantwoordelijke NEN 3140 (IV NEN 3140)?
Een "Installatieverantwoordelijke NEN 3140" (IV NEN 3140) is een persoon die is opgeleid en gecertificeerd volgens NEN 3140, de Nederlandse norm voor elektrische installaties. Het certificaat bewijst dat deze persoon bekwaam is in de kennis en toepassing van NEN 3140. De IV NEN 3140 is verantwoordelijk voor de uitvoering van elektrische installaties volgens de vereisten van NEN 3140 en het naleven van de veiligheidsvoorschriften. Het certificaat IV NEN 3140 is niet wettelijk verplicht, maar het is aan te bevelen om te werken met een IV NEN 3140 als u wilt zorgen voor een veilige en conforme elektrische installatie.

Wat is een Werkverantwoordelijke NEN 3140 (WV NEN 3140)?
Een "Werkverantwoordelijke NEN 3140" (WV NEN 3140) is een persoon die is opgeleid en gecertificeerd volgens NEN 3140, de Nederlandse norm voor elektrische installaties. Het certificaat bewijst dat deze persoon bekwaam is in de kennis en toepassing van NEN 3140. De WV NEN 3140 is verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van elektrische installaties en is daarmee het aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Zij moeten zorgen voor de juiste uitvoering van de installatie volgens de vereisten van NEN 3140 en het naleven van de veiligheidsvoorschriften. Het certificaat WV NEN 3140 is niet wettelijk verplicht, maar het is aan te bevelen om te werken met een WV NEN 3140 als u wilt zorgen voor een veilige en conforme elektrische installatie.

Is een NEN 3140 certificaat voor medewerkers wettelijk verplicht?
Nee, een NEN 3140 certificaat voor medewerkers is niet wettelijk verplicht in Nederland. Het is echter aan te bevelen dat medewerkers die werkzaam zijn met elektrische installaties, zoals installateurs, een opleiding en certificering hebben volgens NEN 3140. Dit zorgt ervoor dat zij bekend zijn met de juiste methoden en technieken voor het installeren en onderhouden van elektrische installaties en de bijbehorende veiligheidsvoorschriften. Bovendien kan een certificaat aantonen dat ze bekwaam en gekwalificeerd zijn voor hun werk en kan het vertrouwen van de gebruiker vergroten.

Wat is het verschil tussen VP en VOP?
Binnen de NEN 3140 zijn er vier niveaus te onderkennen:
 • De Voldoende Onderricht Persoon, ook wel VOP NEN 3140 genoemd. Dit is een medewerker die geen elektrotechnische vooropleiding hoeft te hebben, maar die wel werkzaamheden verricht waarbij er elektrische risico's worden gelopen;
 • De Vakbekwaam Persoon NEN 3140, ook wel VP NEN 3140 genoemd. Dit is een medewerker die wel een elektrotechnische vooropleiding heeft of een ervaring die je daaraan vergelijkbaar kunt stellen, die de volwaardige elektrische werkzaamheden verricht;
 • De Werkverantwoordelijke NEN 3140, ook wel WV NEN 3140 genoemd. Dit is de leidinggevende monteur die de Voldoende Onderrichte Personen en Vakbekwame Personen aanstuurt;
 • De Installatieverantwoordelijke NEN 3140, ook wel IV NEN 3140 genoemd. Dit is de eindverantwoordelijke voor de elektrische installatie, arbeidsmiddelen en werkzaamheden.

Duur training: 1 dag

Investering van de training: € 425

14-06-2024
Den Haag / Leiden

03-07-2024
Lexmond

11-09-2024
Zwolle

10-10-2024
Rotterdam

11-10-2024
Lexmond

31-10-2024
Eindhoven

01-11-2024
Hengelo

11-11-2024
Rotterdam

25-11-2024
Lexmond

06-12-2024
Amsterdam

12-12-2024
Den Haag / Leiden

13-12-2024
Rotterdam

20-12-2024
Zwolle

Referenties van klanten

Geplaatst in .