Aanbod Arbo opleidingen

VCA-cursussen

In artikel 8 van de Arbowet wordt geëist dat de werkgever de werknemers voldoende voorlichting en onderricht geeft over de risico’s van de werkzaamheden en de te nemen maatregelen. Deze voorlichting kan plaatsvinden in de vorm van bedrijfsinstructies, maar ook door middel van opleidingen.

Een VCA basis opleiding is een relatief brede opleiding, deze gaat naast de verplichtingen vanuit de arbowet onder andere in op het werken op hoogte, het werken met machines, gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, etc. De VCA opleiding is een formele cursus die afgesloten wordt met een officieel examen welke wordt afgenomen door een extern examenbureau. De geslaagden ontvangen naast een diploma een VCA pasje.

De opleiding VCA voor operationeel leidinggevenden gaat naast de onderwerpen van de basisopleiding ook in op de wijze waarop leiding kan worden gegeven aan veilig werken.

VCA-systeem

De VCA cursus staat in principe los van het VCA systeem. Een VCA systeem bestaat uit diverse procedure zoals het introduceren van nieuwe medewerkers, keuren van materieel, onderzoeken van ongevallen, organisatie van de bedrijfshulpverlening, etc. Wil een organisatie VCA certificeren dan dienen alle uitvoerenden wel het basisveiligheid VCA certificaat te hebben en de direct leidinggevenden het VOL VCA certificaat.

Een certificerende instantie zoals bijvoorbeeld TuV, Lloyds, Dekra, DNV, BVQI voeren deze certificeringsaudits uit.

Veilig werken in besloten ruimten

Het werken in besloten ruimten is te zien als een risicovolle taak. Tijdens onze praktische cursus worden de verschillende typen besloten ruimtes behandeld, de verschillende risico’s maar belangrijk welke maatregelen je kan nemen om de werkzaamheden veilig uit te voeren. Deze opleiding veilig werken in besloten ruimten verzorgen wij met name op in-company basis.

Asbest herkennen

Over asbest is veel te doen, het verbod op de asbestdaken is onlangs gesneuveld als wetgeving. Toch komen veel werknemers zoals installateurs, werknemers van afvalbrengpunten, etc. in aanraking met asbest verdachte producten. Tijdens de praktische cursus asbestherkenning leert u aan de hand van gesealde asbestmonsters een inschatting maken of het daadwerkelijk om asbest gaat.

Preventiemedewerker

Elke organisatie dient te beschikken over een preventiemedewerker. Een preventiemedewerker is de spil in de organisatie op het gebied van arbeidsomstandigheden. De preventiemedewerker gaat in op de veilige werkomgeving, stelt de risico-inventarisatie en evaluatie op of laat deze opstellen door derden. De preventiemedewerker is ook verantwoordelijk voor de communicatie met de ondernemingsraad. In onze praktische cursus preventiemedewerker leert u de kneepjes van het vak.