Cursus inspectie elektrische installaties NEN 1010 en NEN 3140 E-learning

E learning inspectie elektrische installaties NEN 1010 en NEN 3140

Zoekt u een online cursus Inspectie elektrische installaties NEN 1010 / NEN 3140? Erkend en praktisch ingevuld? De E-learning Inspectie elektrische installaties NEN 1010 / NEN 3140 training van Ingenium dé opleider is precies wat u zoekt! Door ons opgeleide inspecteurs zijn praktisch ingesteld. Ze keuren goed daar waar het kan en keuren af daar waar het moet. Als Ingenium dé opleider vinden wij het keuren geen doel op zich, maar een middel om elektrische installaties veilig te krijgen en te houden. Ons motto is: Veiligheid is een werkwoord!

De Ingenium online cursus Inspecteren elektrische installaties NEN 1010 / NEN 3140 werkt als volgt:

 • U schrijft u in voor de E-learning cursus inspecteren elektrische installaties NEN 1010 / NEN 3140
 • U doorloopt thuis of op uw werkplek de lesstof. Dit kunt u geheel in uw eigen tempo doen
 • U maakt de tussenliggende toetsen
 • Indien nodig neemt u bij vragen tussentijds contact met ons op
 • Aansluitend aan het doorlopen van de lesstof vindt de eindtoets plaats. Na het behalen van deze toets ontvangt u een E- learning certificaat inspecteren elektrische installaties NEN 1010 / NEN 3140.

Wat levert het op?

Na afloop van de online cursus Inspecteren elektrische installaties NEN 1010 / NEN 3140 kunt u zelfstandig inspecties aan elektrische installaties uitvoeren.

Een elektrotechnische vooropleiding of een daarmee vergelijkbare ervaring is noodzakelijk.

Duur training: ca. 10 uren

Door het volgen van de online NEN 3140 / NEN 1010 inspectiecursus voldoen zowel de werkgever als de keurmeester aan de in de Arbowet gestelde eisen van voldoende instructie en aantoonbare deskundigheid van de keurmeester.

Geldigheidsduur certificaat

Op het certificaat inspectie elektrische installaties NEN 1010 / NEN 3140 staat geen geldigheidsduur, dit is niet wettelijk verplicht. Artikel 7.4a lid 5 spreekt over dat de keuring moet worden uitgevoerd door een “deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling”. Een herhalingscursus is ook niet wettelijk verplicht, een keurmeester/inspecteur mag zelf zijn/haar deskundigheid op peil te houden. Dat kan deze zelf regelen b.v. door het volgen van de site www.nen.nl of www.arboportaal.nl (Site van het ministerie) of onze keurmeesters blog (via onze website). Een herhalingscursus kan worden gezien als 1 van de (niet verplichte) mogelijkheden om het kennisniveau op peil te houden.

De cursussen van Ingenium dé opleider blinken uit in de praktijk. Theorie is echter noodzakelijk om te kunnen keuren. De volgende onderwerpen worden behandeld.

Theorie opleiding Inspectie NEN 1010 en 3140

 • Inleiding
 • Wettelijke context
 • Risico’s van elektriciteit
 • Bedrijfsvoering van elektrische installaties
 • Schakelmaterialen
 • Basis energietechniek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Veiligheid bij inspecties
 • Meetinstrumenten
 • Overstroombeveiliging
 • Stroomstelsels en beschermingsmaatregelen
 • Voorbereiden van inspecties
 • Visuele inspectie van elektrische installaties
 • Metingen aan elektrische installaties
 • Meten en beproeven volgens NEN 1010 EN NEN 3140
 • Rapportage van inspecties
 • Metingen in de praktijk

Praktijkdeel NEN 3140 en NEN 1010

Aan de hand van video’s per merk en type meetinstrument leert u praktisch hoe u metingen aan elektrische installaties uitvoert.

€ 269,- Genoemde prijs is per cursist, exclusief BTW, inclusief online lesstof en elektronisch cursuscertificaat.

Indien gewenst kan na afloop een naslagwerk worden aangeschaft. Deze kost 24,95 exclusief btw.

Het betreft een e-learning cursus. Vanzelfsprekend is het mogelijk een cursus inspectie elektrische installaties NEN 10101 / NEN 3140 op uw locatie te organiseren. Neem contact op over de mogelijkheden.

Onder specifieke omstandigheden kan deze cursus onder een OOM, ESF of Wij-Techniek subsidie vallen. Het opleidingsfonds van UNETO-VNI, Wij-Techniek (voorheen: OTIB), heeft het trainingsaanbod opengesteld. Een installatiebedrijf is niet langer gebonden aan de trainingen in de gidsen.

Wie mag NEN 1010 keuring uitvoeren?
Een NEN 1010 keuring of inspectie is een deskundigenonderzoek naar de veiligheid en betrouwbaarheid van elektrische installaties. Het is belangrijk dat deze keuring wordt uitgevoerd door een deskundige vakbekwame inspecteur. In de praktijk is dat vaak een elektrotechnisch opgeleide persoon MBO Niveau 2 of 3. Een inspectiecursus NEN 1010 is geen verplichting, maar een certificaat maakt het aantonen van inspectiekennis gemakkelijker.

Hoe vaak moet een NEN 1010 keuring?
Volgens de Nederlandse wetgeving is het niet wettelijk verplicht om een periodieke NEN 1010 keuring uit te voeren voor elektrische installaties in woningen. Echter, in bepaalde situaties kan het wel verstandig zijn om een NEN 1010 keuring uit te laten voeren. Bijvoorbeeld bij een nieuwe installatie, na een verbouwing of uitbreiding, of wanneer er vermoedens zijn van een defect of storing. Ook kunnen verzekeraars of opdrachtgevers in sommige gevallen een NEN 1010 keuring eisen om te voldoen aan bepaalde veiligheidseisen. In de praktijk kan het daarom raadzaam zijn om een NEN 1010 keuring te laten uitvoeren als er sprake is van veranderingen of onzekerheid over de veiligheid van de elektrische installatie. Hoe vaak deze keuringen nodig zijn, hangt dus af van de specifieke situatie en risico's die er spelen.

Is de NEN 1010 verplicht?
De NEN 1010 is een Nederlandse norm die gaat over elektrische installaties voor laagspanning in woningen, gebouwen en infrastructuur. Het is niet wettelijk verplicht om de NEN 1010 toe te passen, maar het is wel zo dat deze norm als de standaard wordt beschouwd voor veilige elektrische installaties in Nederland. In de praktijk betekent dit dat de NEN 1010 vaak als basis wordt gebruikt voor wet- en regelgeving op het gebied van elektrische installaties. Bijvoorbeeld, het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften voor de veiligheid van elektrische installaties in gebouwen die gebaseerd zijn op de NEN 1010. Daarnaast wordt de NEN 1010 veelvuldig toegepast in de praktijk door professionals, zoals elektrotechnici en installateurs, die verantwoordelijk zijn voor de aanleg en onderhoud van elektrische installaties. Het is dus sterk aanbevolen om de NEN 1010 toe te passen om te voldoen aan de veiligheidseisen en om ervoor te zorgen dat elektrische installaties voldoen aan de geldende normen en standaarden.

Wat is een NEN 1010 keuring of inspectie?
In de deel 6 van de NEN 1010 staat vermeld hoe een opleveringsinspectie moet worden uitgevoerd om te bepalen of de installatie aan de NEN 1010, dus aan de geldende normen voldoet. Deze keuring / inspectie bestaat uit een visuele controle en een aantal metingen. Visueel wordt onder andere de staat van de aansluitleidingen, de verdeelinrichting (meterkast) en de wandcontactdozen beoordeeld. Voor wat betreft de metingen wordt de beschermingsleiding, circuitimpedantie, de isolatieweerstand en de aanspreektijd van de aardlekschakelaar gemeten. De resultaten van de NEN 1010 inspectie wordt vastgelegd in de vorm van een opleveringsrapport.

Is deze cursus een combinatie tussen VP NEN 3140 en NEN 1010 basiskennis?
Nee. Veel mensen denken dat als je de inspectie NEN 1010 / NEN 3140 cursus volgt, dat dan de Vakbekwaam Persoon NEN 3140 met NEN 1010 basiskennis gecombineerd wordt. Het betreft in dit geval puur een inspectiecursus voor elektrische gebouwgebonden installaties met als onderwerpen: de opleveringsinspectie volgens NEN 1010 en de periodieke inspectie volgens NEN 3140.

Is het inspecteren van elektrische installaties volgens NEN 1010 en NEN 3140 verplicht?

Inspectie volgens NEN 1010

Als onderdeel voor het opleveren van een elektrische installatie dient een opleveringsinspectie volgens deel 6 van de NEN 1010 plaats te vinden. Er vindt in dat geval een visuele controle plaats of de installatie aan de eisen voldoet. Daarnaast wordt door middel van metingen van de aarding, isolatie en impedantie bepaald of de installatie aan de eisen voldoet. Daarnaast wordt uiteraard ook de (werking van de) aardlekschakelaar gemeten. Deze inspectie dient te worden vastgelegd in de vorm van een opleveringsrapport. Bij woningen van particulieren geldt geen verplichting voor een periodieke inspectie.

Inspectie volgens NEN 3140

Installaties van werkgevers dienen afhankelijk van de complexiteit van de installatie periodiek geïnspecteerd te worden volgens NEN 3140. De inspectiefrequentie wordt bepaald op basis van een berekening. Doorgaans vindt deze eens in de 4 'a 5 jaar plaats. Net als bij de NEN 1010 opleveringsinspectie vindt ook hier een visuele controle plaats of de installatie aan de eisen voldoet. Ook bij de NEN  wordt door middel van metingen van de aarding, isolatie en impedantie bepaald of de installatie aan de eisen voldoet. Daarnaast wordt uiteraard ook de (werking van de) aardlekschakelaar gemeten.

Inspectie als verzekeringseis

Ook verzekeringsmaatschappijen kunnen een periodieke inspectie als eis stellen. Deze eis kan betrekking hebben op een NEN 1010, NEN 3140, een SCIOS Scope 8 of een Scios Scope 10 inspectie. Bepaal goed welke eis de verzekeringsmaatschappij stelt. Ook wordt in de verzekeringsvoorwaarden vaak een vaste herinspecietermijn geeist.

Wat zijn de voordelen van een E-learning?

Een E-learning heeft verschillende voordelen, waaronder:

 • Flexibiliteit: cursisten kunnen op elk moment en op elke locatie aan de opleiding werken, zolang ze toegang hebben tot een internetverbinding.
 • Kosteneffectiviteit: e-learning is over het algemeen goedkoper dan traditionele klassikale opleidingen, omdat er geen reiskosten, docenten en locatiekosten zijn.
 • Persoonlijke aanpak: cursisten kunnen het tempo bepalen waarin ze de opleiding volgen en de inhoud herhalen zodat ze beter begrijpen.
 • Gemakkelijke toegang tot informatie: e-learning biedt gemakkelijke toegang tot informatie en middelen, zoals video's, presentaties, quizzen en meer.
 • Meetbaar resultaat: de vorderingen van de cursisten kunnen gemakkelijk worden gevolgd en geanalyseerd om te bepalen of ze de opleiding succesvol voltooien.

Wat dien je in te vullen in het Ingenium E-learning account?

Wat vul ik in bij de student details?

Naast uw naam en mailadres is het van belang dat u hier uw geboortedatum invult. Deze wordt namelijk later getoond op uw cursuscertificaat.

Hoe download ik mijn certificaat?

Na het afronden van de eindtoets kunt u als u een eindscore heeft behaald van 70% of meer het certificaat downloaden. Klik hiervoor op de 3 puntjes rechts naast uw cursus. Selecteer “Download certificaat”.

Wilt u als HRM functionaris meerdere cursisten aanmelden?

Ingenium de Opleider kan u dan als tutor aanmaken in het systeem. U kunt in dat geval de vorderingen van de cursisten volgen en de certificaten downloaden.

Vragen?

Heeft u vragen over het aanmeldproces? Neem dan in de E-learning omgeving contact op via de chat of bel de helpdesk op 085 – 1301854.

Moet ik bij een e-learning ook nog een praktijkdeel doen?

Nee, wij hebben bij de keurmeestercursussen gekozen om het praktijkdeel te verzorgen met behulp van een combinatie tussen fotomateriaal en filmmateriaal. Op deze manier kunnen wij de aspirant keurmeesters het proces van keuren eigen laten maken.

Bij de keurmeester elektrische arbeidsmiddelen en inspectie elektrische installaties werken wij met uitgebreide films waarbij metingen worden uitgevoerd en uitgelegd. Bij keuren ladders, trappen en rolsteigers, valbeveiliging, landbouwmachines werken we met name met fotomateriaal waarmee goed- en afkeurcriteria worden uitgelegd.

Hoe werken de E-learnings van Ingenium dé Opleider?

Als u zich online aanmeldt voor een E-learning krijgt u eerst een bevestiging via mail. Op deze bevestigingsmail staat een fictieve datum van 31 december. Maakt u zich geen zorgen! Dit is puur een site technische datum.

Van onze cursusadministratie ontvangt u snel een factuur. Die mailen we u toe voorzien van een iDeal betaallink: gemakkelijk en snel dus!

Als u de factuur zelf wilt overmaken stuurt u ons dan even een bericht dat deze betaald is.

Dan ontvangt u ze snel mogelijk een uitnodigingsmail vanuit het Ingenium E-learning platform.


Wat is het verschil tussen NEN 1010 en NEN 3140?
NEN 1010 en NEN 3140 zijn beide normen die betrekking hebben op elektrotechniek, maar ze hebben verschillende scopes. NEN 1010 is de Nederlandse norm voor laagspanningsinstallaties en geeft richtlijnen voor de ontwerp, aanleg, inspectie en onderhoud van laagspanningsinstallaties. De norm beschrijft bijvoorbeeld de vereisten voor het aanleggen van elektrische installaties in gebouwen, de afscherming van elektrische installaties tegen elektromagnetische storingen en de aarding van elektrische installaties. NEN 3140 is de Nederlandse norm voor elektrische installaties in werkomgevingen en geeft richtlijnen voor het verantwoord uitvoeren van elektrische werkzaamheden op locaties waar personen en goederen in gevaar kunnen komen door elektrische installaties. De norm beschrijft bijvoorbeeld de verantwoordelijkheden van de betrokkenen, de veiligheidseisen voor elektrische installaties en de vereisten voor het uitvoeren van elektrische werkzaamheden. In het kort, NEN 1010 richt zich op laagspanningsinstallaties in gebouwen in de ontwerpfase, terwijl NEN 3140 richt zich op elektrische installaties in werkomgevingen, dus in de gebruiksfase. De NEN 3140 is niet van toepassing op particulieren.

Hoe lang is mijn NEN 3140 keurmeestercertificaat geldig?
De opleidingsadviseurs van Ingenium krijgen regelmatig de volgende vraag:
 • Wat is de geldigheid van mijn certificaat keurmeester nen 3140?
 • Hoe lang is mijn keurmeester certificaat geldig?
 • Moet ik verplicht een herhalingscursus volgen?
 • Op mijn keurmeester certificaat van een andere opleider staat wel een einddatum, geldt dit?
Onze mening hierover is eenduidig. Er is geen vaste geldigheidsduur!

Herhaling Keurmeester certificaten

Wij voorzien onze keurmeester certificaten en diploma’s niet van een einddatum, ook wel geldigheidsduur genoemd. Dit geldt voor alle keurmeester cursussen, zoals keuren elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140, keuren landbouwmachines, inspecteren elektrische installaties, etc.

Eisen bekwaamheid keurmeester(s)

In het Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 7.4a 5e lid staat dat de keuring van arbeidsmiddelen moet worden uitgevoerd door een: “Deskundige natuurlijke persoon of rechtspersoon”. De website Arboportaal.nl van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid geeft een nadere toelichting over wie de arbeidsmiddelen dient te keuren. De werkgever mag dat zelf bepalen, dit kan een onafhankelijk keuringsbedrijf zijn, een onderhoudsdienst van een leverancier of een technische medewerker van het bedrijf zelf. Voor enkele arbeidsmiddelen geldt wel een afwijking, dat zij door en aangewezen onafhankelijke instantie moeten worden gekeurd:
 • hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen aan boord van schepenen Arboregeling artikel 7.4 en 7.5;
 • duik- en caissonsystemen;
 • drukapparatuur (Warenwetbesluit drukapparatuur artikel 21 en artikel 22);
 • containers (Warenwetbesluit containers artikel 5);
 • mobiele hijskranen en torenkranen met capaciteit van 10 tonmeter of meer (Warenwetbesluit machines artikel 6d);
 • liften voor personenvervoer (Warenwetbesluit liften artikel 17, eerste t/m het derde lid);
 • hijs- en hefwerktuigen voor beroepsmatig personenvervoer (Warenwetbesluit machines, artikel 6fa, eerste en tweede lid).
Kennis over de keuringen en deskundigheid kan worden opgedaan door het volgen van een keurmeester cursus of opleiding. In het artikel wordt niet gesproken over een periodieke herhaling van de cursus.  Een herhalingscursus is dus ook niet wettelijk verplicht, een keurmeester/inspecteur mag zelf zijn/haar deskundigheid op peil te houden. Hiervoor kan een keurmeester gebruik maken verschillende bronnen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief van het Nederlands normalisatie instituut.  Via de site van het Ministerie van SWW www.arboportaal.nl of onze keurmeesters  kennisbank of onze nieuwsbrief van Ingenium, de opleider van keurend Nederland. Een herhalingscursus kan worden gezien als één van de (niet verplichte) mogelijkheden om het kennisniveau op peil te houden.

De praktijk

Ook wij komen af en toe cursisten tegen die tijdens een NEN 3140 keuring van een handboormachine de opmerking maken: “moet ik die meetpen aansluiten dan? Dat heb ik in al die jaren nooit gedaan…”. Voor zo iemand zou een herhalingscursus echt wel handig zijn… Als advies herhalingsfrequentie raden wij voor keurmeesters een vijfjarige interval aan. In vijf jaren wil er nog wel eens een wets- of normwijziging zijn. Staat er toch een einddatum op het certificaat van een andere opleider? In dat geval kennen wij de verhalen dat VCA- / ISO-aditoren hier een opmerking over plaatsen. Het is mogelijk om hier tegen in bezwaar te gaan. Een alternatief is wellicht het volgen van een cursus zonder einddatum. Dit kan natuurlijk als een reguliere cursus, maar tegenwoordig ook als E-learning.

E-learning als alternatief

Tegenwoordig zijn ook e-learning cursussen een uitstekend alternatief om als herhalingscursus te dienen: E-learning keuren elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 herhaling E-learning keuren ladders, trappen en rolsteigers herhaling E-learning keuren valbeveiliging herhaling E-learning keuren hijs- en hefmiddelen herhaling E-learning combicursus keuren klimmateriaal, hijs- en valmiddelen herhaling

Verdiepen in plaats van herhalen

In plaats van het volgen van een herhalingscursus kunt u ook uw kennis verdiepen. Bijvoorbeeld met de eendaagse cursus keuren elektrische arbeidsmiddelen voor gevorderden. Meer informatie? Neem contact met ons op via 088-2450000 of via info@de-opleider.nl.

Duur training: ca. 10 uren

Investering van de training: € 269

31-12-2024
E-Learning

Referenties van klanten

Geplaatst in .