Manipulatie van veiligheidsvoorzieningen op machines

De Cursus keuren elektrische arbeidsmiddelen voor gevorderden van Ingenium de opleiderWaarom manipuleren medewerkers veiligheidsvoorzieningen?

Gemanipuleerde of gesaboteerde veiligheidsvoorzieningen vormen een groot veiligheidsrisico. Werknemers omzeilen telkens weer de maatregelen voor risicoverlaging van machines en brengen zichzelf maar ook anderen hierdoor in gevaar.
Redenen voor manipulatiehandelingen
Constructeurs en fabrikanten ontwerpen een zo veilig mogelijke machine, waarin risicoverlagende maatregelen zijn opgenomen. Deze verkleinen het risico voor de eigenaar en gebruiker van de machine.

Onderzoeken in Europa en Noord-Amerika tonen aan dat werknemers deze systemen manipuleren / saboteren en hierdoor zichzelf en andere medewerkers in gevaar brengen. Maar wat brengt ze ertoe veiligheidsvoorzieningen te omzeilen of buiten werking te stellen? In diverse onderzoeken worden factoren vermeld die dit gedrag bevorderen:

  • exploitanten van machines die zich regelmatig in de gevarenzones van machines bevinden, omzeilen veiligheidsvoorzieningen bijvoorbeeld door overbruggingen
  • veiligheidssystemen die extra werkzaamheden voor werknemers inhouden, kunnen een motivatie zijn om deze systemen te manipuleren
  • een ontbrekend fundamenteel begrip van de veiligheid op de werkplek bevordert risicovol gedrag en de bereidheid tot het nemen van risico’s en leidt ertoe dat risico’s bewust worden aangegaan

Vooruitziend advies, om veiligheidsrisico’s te beoordelen
Lukt het een bruikbaar bedien- en veiligheidsconcept voor machines te realiseren, dan zal bij bedieners van machines de wens om te manipuleren al helemaal niet ontstaan. Een vooruitziende blik bij de beoordeling, conformiteit en veiligheid van machines is hierbij onmisbaar, dit heeft onze ervaring aangetoond.

In Nederland heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een onderzoek uitgevoerd. Lees het rapport hier.
Geplaatst in .