Animatie NEN 3140 metingen elektrische arbeidsmiddelen

In de hiernavolgende film van Nieaf-Smitt worden de NEN 3140 metingen aan elektrische arbeidsmiddelen geanimeerd. Achtereenvolgens worden de volgende metingen gevisualiseerd:

  • Meting weerstand beschermingsleiding klasse I apparatuur
  • Meting isolatieweerstand klasse I apparatuur
  • Meting isolatieweerstand klasse II apparatuur
  • Meting reële lekstroom klasse I apparatuur
  • Meting reële lekstroom klasse II apparatuur (aanraaklekstroom)

Geplaatst in .