Machines keuren

VAST AANGESLOTEN MACHINES KEUREN

voorbeeld van vast aangesloten machines keuren

Algemeen Binnen bedrijven worden regelmatig machines vast op het lichtnet aangesloten. Het gaat hier vaak ommetaal- en houtbewerkingsmachines, variërend van kolomboormachines, draaibanken tot pennenbanken en freesbanken, etc. Deze machines kunnen rechtstreeks met een kabel op het net zijn aangesloten of via een werkschakelaar. Ook deze machines vallen onder de keuringsplicht. De keuringsplicht voor het keuren van machines bestaat ook uit een visuele inspectie en de NEN 3140 metingen. Belangrijk is om te weten dat voor het werken aan een vaste installatie kennis op het niveau van Vakbekwaam Persoon noodzakelijk is. Grote voorzichtigheid en een aanwijzing tot vakbekwaam persoon NEN 3140 is geboden bij het keuren van machines die vast op het lichtnet zijn aangesloten.

Visuele inspectie van vast aangesloten machines

De visuele inspectie van vast aangesloten machines vindt op dezelfde wijze plaats als bij arbeidsmiddelen die zijn voorzien van een stekkeraansluiting. Vast aangesloten machines betreft vaak grotere apparatuur zoals draaibanken, freesbanken, etc. Van deze machines dienen dan ook de beschermingskappen op aanwezigheid en stevigheid te worden gecontroleerd tijdens de keuring. Het keuren van de machines moet natuurlijk op een veilige manier plaatsvinden zonder risico voor de keurmeester. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn om een machine spanningsvrij te maken. De standaard procedure voor het spanningsvrij maken van een machine is:

  • Scheiden (vrijschakelen = schakelen en scheiden).
  • Beveiligen tegen wederinschakeling.
  • Spanningsloosheid aantonen.
  • Aarden en kortsluiten.
  • Beschermen van actieve delen.

Het scheiden kan plaatsvinden via de D-patronen, mespatronen of via een groeps- of werkschakelaar. Het beveiligen tegen wederinschakeling kan gedaan worden met behulp van een dummy zekering, hangslot of door gebruik te maken van waarschuwingsboden. De laatste biedt uiteraard geen 100% garantie. Na het spanningsvrij maken dient de spanningsloze toestand te worden gecontroleerd. Gebruik hiervoor een tweepolige spanningszoeker, ook wel vaak duspol genoemd. Het aarden en kortsluiten wat bij het uitvoeren van werkzaamheden vaak gebeurt, hoeft hier niet te worden gedaan. Het zal namelijk de keuring van de machine kunnen beïnvloeden. Ook het beschermen van actieve delen zal niet aan de orde zijn.

Metingen aan vast aangesloten machines

Standaard NEN 3140 meetapparatuur is vaak lastig in te zetten voor het keuren van vast aangesloten machines. Deze zijn altijd voorzien van een 230V contactdoos. Een mogelijke oplossing is het toepassen van een universele meetkabel hieronder weergegeven. Na het volgen van de spanningsvrij procedure kan de kabel worden losgemaakt en kunt u de meetkabel aansluiten. U kunt dan de volgende metingen uitvoeren:

  • Weerstand beschermingsleiding;
  • Isolatieweerstand.

Let wel, de isolatieweerstand meet u maar tot aan het netvoedingsrelais. Als u deze geïdentificeerd hebt kunt u deze met behulp van een geïsoleerde schroevendraaien handmatig bekrachtigen. Ook het achterliggende circuit wordt in dat geval mee gemeten. Omdat veel grotere machines voorzien zijn van CNC-besturing is het aan te raden bij de isolatieweerstandsmeting een testspanning van 250V te gebruiken, tijdens het keuren van deze grotere machines. Voor het meten van de weerstand van de beschermingsleiding is het in principe niet nodig om een installatie spanningsvrij te maken tijdens het keuren van machines. Deze meting kan ook onder spanning worden uitgevoerd door middel van een punt-naar-punt meting. Niet alle NEN 3140 meetinstrumenten bieden deze mogelijkheid. Wilt u een verdiepingscursus keuren elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 volgen? Of neem contact met ons op via 088-2450000 of via info@de-opleider.nl.

Geplaatst in .