Verbetercheck machineveiligheid

Machines en het werken met machines vormen een van de grootste risico’s in de metaal. Ongelukken met machines hebben vaak grote gevolgen en veroorzaken regelmatig blijvende schade. Door de sociale partners in de metaalindustrie (Koninklijke Metaalunie, FME, FNV Bondgenoten, CNV en de Unie) is een verbetercheck Machineveiligheid opgezet. Met de Verbetercheck Machineveiligheid en de bijbehorende hulpmiddelen (brochure) kunnen werkgevers en medewerkers eenvoudig en praktisch checken of een machine en het gebruik ervan veilig is. Zo niet, dan levert de Verbetercheck een concreet plan van aanpak op hoe veiliger gewerkt kan worden met de machine. Zij hebben een brochure uitgebracht. Deze is via de 5xbeter website te downloaden. In deze brochure worden de volgende zaken behandeld:

  • Achtergronden van machineveiligheid
  • Het uitvoeren van een risicobeoordeling met behulp van de Fine en Kinney methode
  • De arbeidshygiënische strategie bij machineveiligheid
  • Risicoklassen en de bijbehorende maatregelen
  • Wet- en regelgeving machineveiligheid
  • Wetgeving versus de Arbocatalogus
  • Diverse instrumenten voor het verbeteren van machineveiligheid

Voor de volledigheid: deze verbetercheck is van toepassing op de metaalindustrie. Voor andere bedrijfstakken kunnen afwijkende eisen gelden. Wilt u een praktische cursus machineveiligheid volgen? Schrijf u in op de cursus keuren elektrische arbeidsmiddelen voor gevorderden. Of neem contact met ons op via 088 – 2450000 of info@de-opleider.nl.

Geplaatst in .