Keuren arbeidsmiddelen Duitsland

Het keuren van arbeidsmiddelen is Duitsland is geregeld in de zogenaamde DGUV voorschriften.  Dit zijn de door de Duitse staat opgestelde wetten en regels. Daarnaast zijn er specifieke regels opgesteld door zogenaamde ongevalsverzekeraars ook wel Berufsgenossenschaften genoemd (onder andere voor de bouwsector).

Deze Berufsgenossenschaften stellen documenten op zoals bijvoorbeeld publicatie 208-016 waarin is vastgelegd hoe met ladders en trappen moet worden omgegaan inclusief de periodieke keuring.

Wettelijke context

Het keuren van machines is geregeld in de DGUV regel 100-500 Gebruik van arbeidsmiddelen (BGV A2 / VBG-4). Paragraaf 10 hiervan beschrijft het volgende:

§ 10 Prüfung der Arbeitsmittel

(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Arbeitsmittel, deren Sicherheit von den Montagebedingungen abhängt, nach der Montage und vor der ersten Inbetriebnahme sowie nach jeder Montage auf einer neuen Baustelle oder an einem neuen Standort geprüft werden. Die Prüfung hat den Zweck, sich von der ordnungsgemäßen Montage und der sicheren Funktion dieser Arbeitsmittel zu überzeugen. Die Prüfung darf nur von hierzu befähigten Personen durchgeführt werden.

(2) Unterliegen Arbeitsmittel Schäden verursachenden Einflüssen, die zu gefährlichen Situationen führen können, hat der Arbeitgeber die Arbeitsmittel entsprechend den nach § 3 Abs. 3 ermittelten Fristen durch hierzu befähigte Personen überprüfen und erforderlichenfalls erproben zu lassen. Der Arbeitgeber hat Arbeitsmittel einer außerordentlichen Überprüfung durch hierzu befähigte Personen unverzüglich zu unterziehen, wenn außergewöhnliche Ereignisse stattgefunden haben, die schädigende Auswirkungen auf die Sicherheit des Arbeitsmittels haben können. Außergewöhnliche Ereignisse im Sinne des Satzes 2 können insbesondere Unfälle, Veränderungen an den Arbeitsmitteln, längere Zeiträume der Nichtbenutzung der Arbeitsmittel, oder Naturereignisse sein. Die Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 sind mit dem Ziel durchzuführen, Schäden rechtzeitig zu entdecken und zu beheben sowie die Einhaltung des sicheren Betriebs zu gewährleisten.

(3) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Arbeitsmittel nach Instandsetzungsarbeiten, welche die Sicherheit der Arbeitsmittel beeinträchtigen können, durch befähigte Personen auf ihren sicheren Betrieb geprüft werden.

(4) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Prüfungen auch den Ergebnissen der Gefährdungsbeurteilung nach § 3 genügen.

Keuren elektrische arbeidsmiddelen

Analoog aan het Nederlandse Arbobesluit spreekt de Duitse wetgeving hier over een keuring voor de eerste gebruikname en een periodieke keuring door een deskundige keurmeester. In Duitsland is er uiteraard geen NEN 3140. Dit is een Nederlandse norm. Door het “Verband Deutsche Elektriker” zijn zogenaamde VDE documenten opgesteld:

  • VDE 0100 Elektrische installaties
  • VDE 0113 (EN 60204-1) Elektrische machines
  • VDE 0701 Verplaatsbare elektrische arbeidsmiddelen eerste keuring en keuring na reparatie/verandering
  • VDE 0702 Verplaatsbare elektrische arbeidsmiddelen herhalingskeuring
  • VDE 0105 Elektrische installaties herhalingskeuring

 

VDE keuring algemeen

Bij de VDE keuring van elektrische arbeidsmiddelen is De klasse indeling is identiek aan de NEN 3140 (Klasse 1, Klasse 2 en Klasse 3).

Hierbij alvast een verklaring van de begrippen:

  • Schutzleiterwiderstand = weerstand van de beschermingsleiding
  • Isolationsmessung = isolatieweerstand
  • Schutzleiter – oder Differenzstrom = verschilstroom
  • Ersatzableitstroom = vervangende lekstroom
  • Berührungsstrom =  Aanraaklekstroom

 

VDE 0701 Verplaatsbare elektrische arbeidsmiddelen eerste keuring en keuring na reparatie/verandering

In het navolgende schema is de VDE 0701 heeft de volgende indeling en bijbehorende grenswaarden.

VDE 0702 Verplaatsbare elektrische arbeidsmiddelen herhalingskeuring

In het navolgende schema is de VDE 0702 heeft de volgende indeling en bijbehorende grenswaarden.

Aanvullende grenswaarden bij specifieke apparatuur

Bij een aantal specifieke groepen arbeidsmiddelen gelden afwijkende grenswaarden.

Bij grootkeukenapparatuur is de grenswaarde van de vervangende lekstroom 1mA/kW. Voor verwarmingselementen, waterkokers, ovens geldt een vervangende lekstroom van < 7mA tot 6kW en boven de 6 kW <15mA.

Keuringsfrequentie

De keuringsfrequentie is in de VDE 0701 en 0702 uitgebreid vastgelegd per soort middel. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt in de jaarlijks te keuren arbeidsmiddelen op bouwplaatsen, in scholen, laboratoria, etc. en de tweejaarlijkse keuring van kantoorapparatuur.

Voor een uitgebreide beschrijving zie het Amprobe document waarin de keuring in Duitsland volledig wordt uitgelegd.

Geplaatst in .