Basismodule Inspectie SZW Elektrische risico’s

Basis Inspectiemodule Elektrische installaties en werkzaamheden

Deze basis-inspectiemodule is ontwikkeld voor de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) als tool om bij preventieve controles en bij ongevalsonderzoeken te beoordelen of aan de eisen van de Arbowet is voldaan. De module toepasbaar voor beoordeling van de elektrische veiligheid bij werkzaamheden aan en nabij elektrische installaties en onder spanning staande delen die gevaar kunnen opleveren.

Dit geldt zowel voor extra lage spanning (ELV), laagspanning (LS) als hoogspanning (HS). In normale omstandigheden wordt als veilige spanning < 50V~ en 120V= aangehouden. Echter in sommige risico verhogende omstandigheden kan de ELV ook het veilig verloop van werkzaamheden niet waarborgen.

In de module worden de volgende vragen gesteld:

  • Is er sprake van elektrische delen in voor leken toegankelijke ruimten, die onder spanning staan en die gevaar op kunnen leveren terwijl er geen sprake is van werkzaamheden?
  • Is sprake van een veilige arbeidsplaats t.a.v. onder spanning staande delen?
  • Worden er elektrische werkzaamheden uitgevoerd door daartoe deskundige en bevoegde personen?
  • Zijn voldoende doeltreffende maatregelen genomen om een gevaarloos verloop van de spanningsloze werkzaamheden te borgen?
  • Zijn voldoende doeltreffende maatregelen genomen om een gevaarloos verloop van de werkzaamheden aan of nabij spanning te borgen?
  • Is sprake van gevaar door gebruikte (hulp) middelen?
  • Is sprake van periodiek onderhoud, keuring en het in goede staat houden van veiligheden?
  • Zijn de elektrische risico’s in de RI&E opgenomen?
  • Maatregelen m.b.t. werken in hoogspanningsmasten voldoende uitgewerkt?

Zie ook het originele document van de Inspectie SZW.

Geplaatst in .