Wat is een NEN 3140 keuring van elektrische arbeidsmiddelen?

NEN 3140 keuring van elektrische arbeidsmiddelen is het beoordelen of het arbeidsmiddel voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Arbeidsomstandighedenbesluit en de eisen uit de NEN 3140.

Doel van de NEN 3140 keuring van elektrische arbeidsmiddelen

Het doel van de NEN 3140 is keuring dat periodiek bepaald wordt of het elektrische arbeidsmiddel nog veilig is en of het gebruikt mag worden.

Waar bestaat die NEN 3140 keuring van elektrische arbeidsmiddelen dan uit?

De keuring bestaat uit een visuele keuring waarbij onder andere de kabel, de behuizing, de stekker, de verbinding tussen de kabel en de behuizing worden beoordeeld. Daarnaast worden er een aantal metingen uitvoert aan de hand van de klasse van het elektrische arbeidsmiddel.

Welke klassen elektrische arbeidsmiddelen zijn er?

Bij de keuring van elektrische arbeidsmiddelen beoordelen we met name de klasse I (of wel geaarde) arbeidsmiddelen en de klasse II (of wel dubbel geïsoleerde) arbeidsmiddelen.

Bij klasse I arbeidsmiddelen meten we de beschermingsleiding (aarde) en de isolatieweerstand of de reële lekstroom. Bij klasse II arbeidsmiddelen meten we de isolatieweerstand of de reële lekstroom. De grenswaarden van deze metingen zijn vastgelegd in de NEN 3140.

Geplaatst in .