Speeltoestellen bij gastouders

In 2021 bezocht de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) een gastouder na een incident. Na onderzoek concludeerde de NVWA dat de speeltoestellen in de tuin van de gastouderlocatie niet waren voorzien van een certificaat van goedkeuring en daardoor niet voldeden aan de eisen van de Wet Attracties en Speeltoestellen (WAS). Als gevolg hiervan werden de speeltoestellen, een trampoline en een speelhuisje, buiten gebruik gesteld. Bovendien werd er per speeltoestel een bestuurlijke boete opgelegd van € 525,-.

Bezwaar
Het gastouderbureau NYSA, samen met de GGD en VNG, was van mening dat de Wet Attracties en Speeltoestellen (WAS) niet van toepassing was op gastouderopvang. Om deze reden heeft NYSA besloten de zaak voor te leggen aan de bestuursrechter.

Echter, de rechters hebben geconcludeerd dat gastouderopvang wel degelijk onder de WAS valt. Aangezien gastouders kinderen bedrijfsmatig opvangen en de speeltoestellen op de gastouderlocatie (zowel binnen als buiten) niet uitsluitend in de particuliere sfeer worden gebruikt, vallen ze onder de term “publiek gebruik”. Naar aanleiding van de uitspraak is de brancheorganisatie voor gastouders (Nysa) direct in overleg gegaan met SZW, GGD-GHOR en VNG. Ook de BK is betrokken. NYSA en BK zijn van mening dat in het belang van de gastouders en het spelplezier van de kinderen, voor de gastouderopvang een uitzondering gemaakt dient te worden. Op dit moment is het nog niet duidelijk of- en op welk termijn er zicht is op een eventuele uitzondering die gewenst en beoogd is. De gesprekken hierover lopen nog.

GGD-GHOR en VNG vooralsnog geen wijziging in beleid
GGD-GHOR en VNG geven aan dat er, in de praktijk, op dit moment niet anders wordt omgegaan met de speeltoestellen in de gastouderopvang dan gebruikelijk. De toezichthouder geeft informeel aan nu niet opeens te handhaven als er een speeltoestel in de tuin staat en deze is niet gecertificeerd conform de eisen van de WAS. Toezicht- en handhaving (VNG en GGD GHOR) zal hierover nog een officieel nieuwsbericht over publiceren.

Wat is de beste aanpak voor gastouders op dit moment?

1. Controleer in het artikel in de Kennisbank of het speeltoestel dat je als gastouder gebruikt wel of niet onder de WAS valt. Als het speeltoestel niet onder de WAS valt, kun je het op de gebruikelijke manier blijven gebruiken. Ga wel het toestel jaarlijks inspecteren. Dat kunt u zelf doen na een cursus of laten uitvoeren door een extern inspectiebedrijf.

2. Als het speeltoestel wel onder de WAS valt, raden we aan om het tijdelijk buiten gebruik te stellen totdat er duidelijkheid is over een eventuele uitzondering voor gastouderopvang. Het is verstandig om gedurende deze periode geen gebruik te maken van het speeltoestel. Een alternatieve optie is om het speeltoestel te laten keuren door een AKI (certificerende instantie), zodat het gecertificeerd is en voldoet aan de eisen van de WAS.

3. Houd er rekening mee dat de WAS per 1 juli wordt aangepast. Vanaf die datum moeten alle speeltoestellen gecertificeerd worden door een aangewezen keuringsinstelling (AKI). Bovendien moet er per speeltoestel een actueel dossier of logboek worden bijgehouden.

Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van eventuele updates en nieuwsberichten met betrekking tot dit onderwerp.

Meer hierover lezen? Zie het artikel in de kennisbank van Ingenium dé Opleider.

Geplaatst in Nieuws.