Toepassing keuringsstickers

De Ingenium docenten krijgen vaak de vraag of het verplicht is om een keuringsticker te plakken. De keuringssticker wordt niet in de wet genoemd, alleen dat er een bewijs van uitgevoerde keurings aanwezig is.

In de interne instructie van de Arbeidsinspectie wordt erover gesproken dat een keuringssticker plakken mag, maar geen verplichting is.

Hoofdstuk 9.2 van de VCA checklijst spreekt wel over een vervaldatum. De letterlijke tekst luidt:

  • Identificatie keuringsvervaldatum op arbeidsmiddelen en PBM

Dit geeft tevens een antwoord op de vraag dat de volgende keuringstermijn moet worden aangegeven. In principe kunt u volstaan met algemene keuringsstickers. Uiteraard mag u een norm vermelden.

Keuringsstickers nodig?.

Geplaatst in .