Kennisbank – De NEN 8025 inspectie van woningen

Toepassingsgebied van de NEN8025:2018

De NEN8025:2018 is van toepassing voor het beoordelen van de algemene veiligheid van de bestaande technische installaties en bestaande technische gebruikersvoorzieningen. Voor het beoordelen van nieuwe technische installaties wordt gebruik gemaakt van de NEN1010.

Wel maakt de NEN 8025 gebruik van de NEN1010 van het bouwjaar van de bestaande installatie om de richtlijnen te volgen van de toen gebruikte normen.

De NEN8025:2018 is alleen van toepassing op voor woningen. Onder “woningen “wordt in de NEN8025:2018 verstaan, alle gebouwen of objecten met een gebruiksfunctie wonen welke staat omschreven in het bouwbesluit overeenkomstig het Bouwbesluit.

Onder de technische installaties van de woning wordt verstaan:

  • De elektrische installaties die het elektrisch materieel omvatten ten behoeve van de opwekking, het transport, de omzetting en het gebruik van elektrische energie die een vast onderdeel vormen van een gebouw;
  • De gasinstallatie met vast aangesloten apparatuur, afvoeren en ventilatie ten behoeve van de veilige werking van gasapparaten;
  • De leidingwaterinstallatie met appendages, warmwaterbereiders, terugstroombeveiligingen, drukbeveiligingen en dergelijke.

Onder de technische gebruikersvoorzieningen in de woning wordt verstaan;

  • De elektrische apparatuur die wordt gebruikt in de woning zoals versterkers, CAI, data, telefoon, domotica, snoeren, verlengsnoeren, verdeeldozen en driewegstekkers;
  • De niet vast aangesloten gasapparaten met slangen, afsluiters, koppelingen zoals gasfornuizen kachels en veiligheidsvoorzieningen zoals schermen en standaards;
  • De veelal niet vast aangesloten voorzieningen voor het gebruik van leidingwater zoals wasmachine, tuinsproeiers en degelijke inclusief de slangen en koppelingen.

Beoordelingsmethodiek NEN8025:2018

De NEN8025:2018 is ontwikkeld als een beoordelingsmethodiek om:

  • Te bepalen of een bestaande installatie en gebruikersvoorzieningen voldoet aan de minimale aanvaardbaar veiligheidsniveau;
  • Al wat noodzakelijk is voor een maatschappelijk verantwoorde uitvoering van de periodieke beoordeling van de veiligheid van een object met een woonfunctie.

De NEN8025:2018 is een methodiek voor de bepaling van de veiligheid vaan de technische installatie en de technische voorziening en niet op de goede werking. Hierbij wordt de aandacht gegeven aan gebouw gebonden en gebruiker gebonden zaken.

De gebouw gebonden zaken zijn alle zaken welke eigendom is van de woningeigenaar of verhuurder. Hiermee wordt een juridische invulling gegeven aan de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het verhuurde.

De gebruiker gebonden zaken brengen vaak de grootste risico’s met zich mee, men moet dan denken aan verouderde gasslangen het toepassen van verlengsnoeren, verdeeldozen en onveilige apparatuur zoals gaskacheltjes voor bijverwarming en dergelijke.

Een praktische cursus Inspectie van woningen volgens NEN 8025 volgen?

Meer informatie? Neem contact met ons opa via 088 – 2450000 of via info@de-opleider.nl

Geplaatst in .