Inspectie van noodverlichting

Accu’s zijn belangrijke onderdelen van een noodverlichtingssystemen. In het geval dat de verlichting uitvalt dient de accu voldoende stroom te kunnen leveren om de noodverlichting gedurende een langere periode te kunnen laten branden. De noodverlichtingsinstallatie of armatuur moet dus volledig op de accu kunnen vertrouwen: de keuze van het type accu en de bijbehorende laadapparatuur wat is ingebouwd in de centrale voorziening of decentrale noodverlichtingsarmatuur is allesbepalend voor de betrouwbaarheid, de levensduur en het gebruiksgemak. Hoe kan je de kwaliteit en de werking van een accu controleren?

Testen capaciteit accu’s

Het aantal celen en de afmeting bepaalt de daadwerkelijke capaciteit van een accu. De capaciteit geven we aan in ampère-uur (Ah), oftewel hoeveel ampère kan de accu per uur leveren. De hoeveelheid energie in een accu is eindig. Een hoge ontlaadstroom kan maar kort worden geleverd. Bij een lagere stroom kan de accu langer functioneren. Een accu in een noodverlichtingsinstallatie dient minimaal 60 minuten bij volle belasting te kunnen functioneren. De accucapaciteit dient te worden beoordeeld wanneer deze is aangesloten op de nominale belasting. Afbeelding: Accu noodverlichting

Inspectie oudere centrale accusystemen

Bij een al wat oudere centrale noodstroomvoorziening bestaande uit accu’s is het verstandig om regelmatig de conditie van het elektrolyt te controleren m.b.v. een zuurweger. Zorg er wel voor, dat de accu in alle opzichten klaar voor gebruik is voordat er gemeten wordt. Accuvloeistof is een agressieven en risicovolle vloeistof. Het bijt in op kleding, de voedingskast, maar vooral ook op de huid. Spoelen met veel water is de enige remedie. Houd daarom bij dit soort werk een emmer water bij de hand!

Bij het inspecteren van dienen de volgende stappen te worden gehanteerd:

  • Stap 1: Let op gevaar! Oudere accu’s hebben over het algemeen een zeer hoge kortsluitstroom, er kan een behoorlijke vonk getrokken worden. Gebruik de juiste PBM’s.
  • Stap 2: Draai de vuldopjes bovenop de accu los en controleer het niveau van het elektrolyt. Als de bovenrand van de platen boven de elektrolyt uitsteekt, vul dan bij met gedistilleerd water. Vul niet te veel bij. Maak na afloop de bovenkant van de accu, vooral ‘om’ de vulopeningen, met toiletpapier schoon.
  • Stap 3: Maak de accukabels los en maak deze met een staalborstel schoon. Als een kabel erg vast zit, kunt u het beste eerst een doek met heet water om de kabel wikkelen en het dan nog eens proberen. Gebruik in ieder geval geen brute kracht, want een accupool is zó afgebroken.
  • Stap 4: Controleer de conditie van de accupolen en maak ze zo nodig schoon.
  • Stap 5: Controleer de conditie van de accu met een elektronisch accucapaciteitmeetinstrument. De optelsom van de cellen moet voldoende capaciteit hebben om een werking van 60 minuten te waarborgen gedurende een jaar.
  • Stap 6: Sluit de kabels weer aan en smeer daarna een beetje accupoolvet op de polen èn de kabelklemmen. Nogmaals let op veiligheid, er zijn ook accu’s met een uitgangsspanning van 230vDC!!

Veiligheid/milieu

De accu behuizing/afscherming dient schoon te zijn, de accu mag niet lekken, waardoor er later kortsluiting kan ontstaan. De accu dient een normale bedrijfstemperatuur te hebben conform fabrikantgegevens.

Gevaren

Accu’s brengen ook gevaren met zich mee. Verkeerd geselecteerde accu’s kunnen leiden tot onacceptabele opwarming van cel of EVSA. Daarnaast dient de capaciteit voldoende te zijn om werking te garanderen van 60 minuten. Accu’s zijn gevaarlijk bij kortsluiting, ze zijn namelijk niet individueel afgezekerd, waardoor de bedrading kan doorsmelten. Helaas worden accu’s nog steeds gefabriceerd van milieuonvriendelijk materiaal. Daarnaast dient men de hygiëne in acht te nemen daar accumaterialen over het algemeen giftig zijn. De inspectie van de accu’s heeft vooral betrekking op veiligheid, de werking en milieu. Cursus inspectie en onderhoud van noodverlichting volgen? Schrijf u nu in. Bron: Isso

Geplaatst in .