Inspectie SZW Sectorrapporten

De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) heeft sinds kort haar sectorrapporten openbaar gemaakt. In deze rapporten wordt per branche de stand van veiligheid en het resultaat van de inspecties weergegeven. In verschillende branches wordt ook de veiligheid van arbeidsmiddelen meegenomen.

Machineveiligheid krijgt de laatste jaren veel aandacht bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Recentelijk is een website Veilig Werken met machines opgezet. Op deze website wordt uitgebreid ingegaan op de onderdelen Testen van machine, bedienen van machines, onderhouden van machines en keuren en aanpassen van machines.

Geplaatst in .