Inspectie elektrische installaties NEN 1010 / NEN 3140

INSPECTIE VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES NEN 1010 EN NEN 3140

Nieuwe installaties

Elektrische installaties in woningen en bedrijfspanden dienen te voldoen aan de norm NEN 1010. Dit geldt zowel voor nieuwe installaties als wanneer een installatie uitgebreid wordt. Een installatie mag pas overgedragen worden aan de opdrachtgever wanneer is vastgesteld en gerapporteerd dat aan de NEN 1010 is voldaan. De opleveringsinspectie vindt plaats volgens deel 6 van de NEN 1010.

Gebruiksfase van de installaties

Als de elektrische installatie eenmaal in gebruik wordt genomen door een werkgever dan dient deze de installatie in goede staat te houden en wel zodanig, dat de veiligheid en gezondheid van de werknemers niet in geding komt. Door middel van een periodieke inspectie kan een werkgever dit aantonen. De norm voor het beheren van elektrische installaties is de NEN 3140. Hierin zijn de visuele inspectie en de metingen opgenomen. Naast de Arbowet wordt een periodieke inspectie ook vaak geëist in de voorwaarden van een brandverzekering. Is de inspectie niet aantoonbaar? Dan wordt de schade vaak maar ten dele of soms zelfs niet uitgekeerd.

Periodieke inspectie volgens NEN 1010 en NEN 3140

De inspectie, of dit nu een opleveringsinspectie is, of een periodieke inspectie bestaat uit een visuele component en uit metingen en beproevingen. Visueel worden onder andere de volgende zaken gecontroleerd:

Visuele controle NEN 1010 en NEN 3140

 • Zijn de installatietekeningen, schema’s aanwezig en up-to-date.
 • Zijn alle installatiedelen duidelijk herkenbaar.
 • Vormen aanwezige beschadigingen geen gevaar.
 • Is het schakelmaterieel in overeenstemming met de normen.
 • Is de ruimte rondom schakelkasten goed bereikbaar en vrij van obstakels.
 • Zijn de verbindingen van de aardleidingen in orde.
 • Zijn de beveiligingstoestellen aanwezig en juist ingesteld.
 • Zijn de veiligheidsketens in orde.

De volgende metingen moeten worden uitgevoerd:

Metingen NEN 1010 en NEN 3140

 • Weerstand van de beschermingsleidingen.
 • Circuitimpedantie van de stroomketen.
 • Aardverspreidingsweerstand van de aardelektrode.
 • Isolatieweerstand van de installatie.
 • Scheiding van stroomketens.
 • Aanspreekstroom en aanspreektijd van de aardlekschakelaars.
 • Werking van de overstroombeveiliging.
 • Werking van de beveiliging tegen thermische overbelasting.
 • Werking van veiligheidsketens.
 • Deugdelijkheid van verbindingen.

Voor het inspecteren van elektrische installaties worden door Ingenium B.V. maandelijks cursussen verzorgd. Wilt u hierover informatie? De cursusdata en planning zijn te vinden op onze website. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen.

Meetapparatuur t.b.v. NEN 3140 en NEN 1010 inspecties van elektrische installaties

De metingen aan elektrische installaties worden uitgevoerd gebruikmakend van een NEN 3140/NEN 1010 installatietester. Grote merken hierin zijn Nieaf-Smitt, Fluke en Gossen Metrawatt . Er bestaan eenvoudige testers waarmee de inspecteur de metingen kan uitvoeren en de resultaten kan rapporteren op een papieren checklijsten. Uitgebreidere testers hebben de mogelijkheid om de keuringsresultaten op te staan en te rapporteren met behulp van uitlees- en rapportage software. Enkele voorbeelden zijn:

Wilt u een praktische cursus inspectie en oplevering van elektrische installaties volgens NEN 1010 en NEN 3140 volgen? Klik HIER voor meer informatie.

Geplaatst in .