Definitie keuren van arbeidsmiddelen

Wat wordt verstaan onder het keuren van arbeidsmiddelen

Vaak wordt Ingenium Bedrijfsadvies gevraagd of er een definitie is van het keuren van arbeidsmiddelen.

Voor het begrip keuren in het algemeen heeft de Dikke van Dale een omschrijving:

keu·ren (ov.ww.)

1 onderzoeken en beoordelen of iets of iem. aan gestelde eisen voldoet

 

Het arbeidsmiddel moet dus voldoen aan de gestelde eisen. Deze zijn doorgaans in wetgeving en in normen vastgelegd. De Arbowet heeft onder andere als doel dat de veiligheid –dus ook van arbeidsmiddelen-  gewaarborgd blijft. Dit samenvoegende tot een definitie komen wij op:

Definitie voor het keuren van arbeidsmiddelen

“Keuren is het beoordelen of het arbeidsmiddel voldoet aan de gestelde normen met als doel dat het veilig kan worden ingezet”.

Voor meer informatie over onze diverse keurmeester trainingen.

©Ingenium B.V.

Geplaatst in .