Visuele inspectie van elektrische arbeidsmiddelen volgens NEN 3140

Inleiding

Zowel de visuele inspectie volgens NEN 3140 als de metingen volgens NEN 3140 zijn belangrijk. Een feit is dat op basis van de visuele inspectie de meeste afkeuringen plaatsvinden. De metingen zijn vrij duidelijk te interpreteren. Of de gemeten waarde ligt boven of onder een grenswaarde. Dit betekent goedkeur dan wel afkeur. Visuele inspecties zijn lastiger, er is vaak sprake van een zogenaamd “grijs gebied”. Het is belangrijk om het doel van de keuringen in het achterhoofd te houden. Het doel is veilige elektrische arbeidsmiddelen. Daarom is het van belang om af te keuren daar waar het moet en goed te keuren daar waar het kan.

Visuele inspectie: de letterlijke normtekst NEN 3140

De NEN 3140 spreekt hierbij over de volgende visuele keuringspunten:

 • De mechanische toestand is in orde, rekening houdend met vocht,
 • vuil en corrosie;
 • Beschermings- en aardleidingen zijn niet onderbroken;
 • Hulpmiddelen, bedieningsorganen, magneetschakelaars, schakelaars en waarschuwingsborden zijn in goede staat;
 • Aansluitleidingen of verplaatsbare leidingen zijn niet beschadigd of ondeugdelijk gerepareerd;
 • Het elektrische arbeidsmiddel is bereikbaar voor bediening, onderhoud en inspectie;
 • Er zijn geen tekenen aanwezig die wijzen op een te hoge temperatuur;
 • Beveiligingstoestellen juist zijn gekozen en correct afgesteld en worden periodiek gecontroleerd volgens de aanwijzing van de fabrikant;
 • Er zijn voldoende trekontlastingen aanwezig en leidingen zijn juist ingevoerd,
 • Contactstoppen en koppelcontactstoppen zijn niet beschadigd;
 • Er zijn geen mechanische of elektrische aanpassingen aangebracht, in het bijzonder in veiligheidsketens;
 • Het materiaal wordt toegepast overeenkomstig het ontwerp.

Dit zijn de minimale keuringseisen voor wat betreft NEN 3140. De met name fysieke veiligheidseisen volgen uit het Arbobesluit, hoofdstuk 7. Hier gaat het onder andere over maatregelen tegen:

 • Snijgevaar;
 • Beknellingsgevaar;
 • Thermisch gevaar;
 • Draaiende en overige bewegende delen;
 • Bedieningssystemen;
 • Stop- en noodstopvoorzieningen.

Vertaling visuele NEN 3140 controle naar de praktijk

Bovenstaande normtekst van de NEN 3140 is vrij theoretisch geformuleerd. Vertalen wij deze punten naar de praktijk dan komen wij op de volgende onderwerpen:

 • Controleer het arbeidsmiddel op vervuiling en vocht;
 • Controleer de behuizing van het arbeidsmiddel;
 • Controleer de kabel van het arbeidsmiddel;
 • Controleer de trekontlasting van het arbeidsmiddel;
 • Controleer de schakelaars/bedieningselementen van het arbeidsmiddel;
 • Controleer de thermische aspecten van het arbeidsmiddel;
 • Controleer de (koppel)contactstop van het arbeidsmiddel.

Schrijf u nu in voor onze praktische cursus keuren elektrische arbeidsmiddelen volgens NEN 3140. © Ingenium B.V.

Geplaatst in .