Welke eisen stelt het WAS aan speeltoestellen?

Als beheerder van speeltoestellen zijn er een aantal wettelijke verplichtingen waaraan u moet voldoen om ervoor te zorgen dat het speeltoestel geen gevaar oplevert. Als beheerder kunnen worden aangemerkt:

  • Gemeente
  • School
  • Kinderopvang
  • Gastouder
  • Etc.

Vanuit het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen worden er eisen gesteld aan de staat van speeltoestellen en speelgelegenheden. Deze eisen zijn van toepassing op speeltoestellen die onder het WAS vallen.

In het kennisbankartikel geven wij u uitgebreide informatie over de eisen aan speeltoestellen.

Geplaatst in .