Wat mag je met NEN 3140?

De NEN 3140 is een Nederlandse norm die gaat over de veiligheid van elektrische installaties en apparatuur in de werkomgeving. De norm beschrijft de minimale veiligheidseisen voor het werken met en aan elektrische installaties en apparatuur en is van toepassing op alle elektrische installaties en apparatuur met een netspanning tot 1000 Volt wisselstroom of 1500 Volt gelijkstroom.

Met de NEN 3140 norm kunt u als werkgever of eigenaar van elektrische installaties en apparatuur voldoen aan de wettelijke eisen en zorgdragen voor een veilige werkomgeving voor uw medewerkers. De norm geeft richtlijnen voor de inspectie, het onderhoud en het veilig gebruik van elektrische installaties en apparatuur en beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van werkgevers en werknemers op het gebied van elektrische veiligheid.

Wanneer u de NEN 3140 norm toepast in uw werkomgeving, kunt u erop vertrouwen dat u de veiligheid van uw medewerkers waarborgt en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van elektrische veiligheid.

Als werknemer kan je met een NEN 3140 cursus worden aangewezen als VOP of VP NEN 3140. Daarmee kan je de bevoegdheid krijgen om bepaalde werkzaamheden aan of in de nabijheid van elektrische installaties te verrichten.

Geplaatst in .