Wat mag een werkverantwoordelijke?

De Werkverantwoordelijke (WV) geeft leiding aan de VP en de VOP en is verantwoordelijk voor de uitgevoerde werkzaamheden. Hij zorgt in overleg met de Installatieverantwoordelijke onder andere voor veilige procedures die voor de werkzaamheden benodigd zijn. Hij zorgt, en is daarvoor ook verantwoordelijk, dat het personeel wordt geïnstrueerd over de mogelijke gevaren en risico’s. In de praktijk is een Werkverantwoordelijke vaak een chef van een technische dienst. Een werkverantwoordelijke dient vooral goed kunnen inschatten wat voor risico’s het uitvoerende personeel loopt en de werknemers hierover vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte brengen.

Bij langdurige projecten kan dat zo vaak als nodig is worden herhaald. Een werkverantwoordelijke moet zich goed kunnen inleven welke risico’s zich kunnen voordoen en dient te beoordelen of diegene die de klus doet dit aan kan. Vooral artikel 3.5 uit het Arbobesluit heeft betrekking op de verantwoordelijkheid van een Werkverantwoordelijke.

Bij grote en uitgestrekte installaties kan de verantwoording voor zowel het werk als de installatie worden overgedragen. Het is dus best mogelijk dat niet de hele fabriek onder één persoon valt. Sterker nog, een Installatie- of Werkverantwoordelijke kan zelfs voor een ander deel van de installatie waarvan hij minder goed op de hoogte is, zelfs een lagere bevoegdheid hebben. Wanneer bij een grote klus de werkverantwoordelijkheid wordt verdeeld, is er toch uiteindelijk maar één persoon die de eindverantwoordelijkheid heeft. Hierover is vooraf overleg nodig.

Voor kleine bedrijven blijft het mogelijk beide taken (Werk- en Installatieverantwoordelijke) te combineren.

  • Taken van de Werkverantwoordelijke kunnen zijn:
  • Uitvoeren risico-inventarisatie van de elektrotechnische werkzaamheden; § Opstellen werkprocedures;
  • Bepalen werkmethode;
  • Verdelen van werk op basis van de aanwijzingen;
  • Uitvoeren van toezicht op de naleving van instructies;
  • Etc.
Geplaatst in .