Wat mag een installatieverantwoordelijke?

De Installatieverantwoordelijke (IV NEN 3140) is verantwoordelijk voor de elektrische installatie en de elektrische arbeidsmiddelen die in het bedrijf worden gebruikt. Dit gaat zowel over de veiligheid maar ook over de bedrijfszekerheid van de elektrische installatie. Denk hierbij ook aan de verantwoordelijkheid voor de periodieke inspecties.

De Installatieverantwoordelijke is praktisch altijd vanaf het begin betrokken bij nieuwbouw, wijzigingen of uitbreidingen. Bij bedieningswerkzaamheden zoals het in- en uitschakelen van installatiedelen, productie-eenheden of motoren is hij degene die bepaalt of deze handelingen wel of niet en wanneer kunnen plaatsvinden. Hij regelt de toegang tot laagspanningsruimten.

Samenwerking tussen Installatie- en Werkverantwoordelijke
De Installatieverantwoordelijke en de Werkverantwoordelijke overleggen samen over de te volgen procedures om werkzaamheden veilig uit te voeren. De inbreng van de Installatieverantwoordelijke is belangrijk ten aanzien van de opbouw, werking, beschikbaarheid en de mogelijke gevaren van de installatie. Een Installatieverantwoordelijke moet zijn toegewezen installatie(s) dan ook van haver tot gort kennen en zorgen dat de tekeningen in orde zijn en blijven. Zowel de Werkverantwoordelijke als de Installatieverantwoordelijke dienen zich qua opleidingsniveau te bevinden op niveau WEB 4. Naast de technische aspecten komen ook leidinggevende en organiserende aspecten om de hoek kijken.

Geplaatst in .