Wat is een NEN 1010 keuring of inspectie?

In de deel 6 van de NEN 1010 staat vermeld hoe een opleveringsinspectie moet worden uitgevoerd om te bepalen of de installatie aan de NEN 1010, dus aan de geldende normen voldoet.

Deze keuring / inspectie bestaat uit een visuele controle en een aantal metingen. Visueel wordt onder andere de staat van de aansluitleidingen, de verdeelinrichting (meterkast) en de wandcontactdozen beoordeeld. Voor wat betreft de metingen wordt de beschermingsleiding, circuitimpedantie, de isolatieweerstand en de aanspreektijd van de aardlekschakelaar gemeten.

De resultaten van de NEN 1010 inspectie wordt vastgelegd in de vorm van een opleveringsrapport.

Geplaatst in .