Is de NEN 1010 verplicht?

De NEN 1010 is een Nederlandse norm die gaat over elektrische installaties voor laagspanning in woningen, gebouwen en infrastructuur. Het is niet wettelijk verplicht om de NEN 1010 toe te passen, maar het is wel zo dat deze norm als de standaard wordt beschouwd voor veilige elektrische installaties in Nederland.

In de praktijk betekent dit dat de NEN 1010 vaak als basis wordt gebruikt voor wet- en regelgeving op het gebied van elektrische installaties. Bijvoorbeeld, het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften voor de veiligheid van elektrische installaties in gebouwen die gebaseerd zijn op de NEN 1010.

Daarnaast wordt de NEN 1010 veelvuldig toegepast in de praktijk door professionals, zoals elektrotechnici en installateurs, die verantwoordelijk zijn voor de aanleg en onderhoud van elektrische installaties. Het is dus sterk aanbevolen om de NEN 1010 toe te passen om te voldoen aan de veiligheidseisen en om ervoor te zorgen dat elektrische installaties voldoen aan de geldende normen en standaarden.

Geplaatst in .