Is een NEN 3140 keuring verplicht?

Een bedrijf is strikt verplicht om zijn machines en apparaten volgens de te keuren. De basis hiervan is artikel 7.4a derde lid.. Daarnaast zijn volgens de Arbowet werkgevers verplicht om voor een veilige en gezonde werkplek te zorgen. De NEN 3140 is te zien als de stand der techniek als het gaat om elektrische veiligheid. Het ligt dus voor de hand om deze norm als basis te gebruiken. In de NEN 3140 staan de metingen en de bijbehorende grenswaarden vermeld.

Volgens de Arbowet is de werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn werknemers bij het gebruik van arbeidsmiddelen en dus ook verantwoordelijk voor het periodiek laten keuren van elektrische arbeidsmiddelen volgens de NEN 3140 norm. Het doel van de keuring is om te waarborgen dat elektrische arbeidsmiddelen veilig zijn voor gebruik en dat ze aan de technische eisen voldoen.

Geplaatst in .