VCA Begrippenlijst Nederlands

Als u binnenkort VCA examen doet dan is het van belang om alle begrippen te kennen. Hierbij een overzicht van de relevante begrippen.

Eerste letter van het woord NederlandsBegrip Nederlands
Aaanslagpunt
Aaardlekschakelaar
Aacetyleen
Aacetyleenfles
Aafbraamschijf
Aafbramen
Aafscherming
Aafzetting
Aafzuiging
Aalarm
Aarbeidsinspectie
Aarbeidsmiddel
Aarbeidsongeval
Aarbeidsongevallenverzekering
Aarbo
Aarbowet
Aasbest
Aasbestinventarisatie
Aasbestverdacht materiaal
Aautogeen lassen
Bbedrijfshulpverlening
Bbeheersing
Bbeitel
Bbeschermende kleding
Bbeschermkap
Bbeschermruitje
Bbesloten ruimte
Bbestrijding
Bbedrijfshulpverlening
Bbhv
Bbijna-ongeval
Bbijtend
Bbijtende stof
Bbiologisch gevaar
Bbiologische stoffen
Bblootstelling aan
Bblusdeken
Bblusmiddel
Bbluspoeder
Bboor
Bbout
Bbovenste explosiegrens
Bbrand
Bbrandalarm
Bbrandbestrijding
Bbrandblusser
Bbrandwacht
Bbron
Bbuitenwacht
Ccentraal diploma register (CDR)
CCE
CCE-markering
Ccentrale preventiedienst
CCO2
Ccontractor
Ccontragewicht
Ccorrosie
Ccorrosief
Ddakrandbeveiliging
Ddifferentieelschakelaar
Ddodemansknop
Ddoorgeleidingsplicht
Dduwhout
Eeerste hulp
Eeerste interventie
Eeerste melding
Eehbo
Eelektrocutie
Eetiket
EEuropese Richtlijn
Eevacuatie
Eevacuatieoefening
Eevacuatieplan
Eevacuatieweg
Eexplosief
Eexplosiegevaarlijk
Eexplosiegevaarlijke omgeving
Eexplosiegrens
Ffilter
Ffilterbus
Ffiltermasker
Ffixeermiddel
Fflens
Fflensverbinding
Fformele werkgever
Ggascilinder
Ggasfles
Ggebodsbord
Ggehoorbescherming
Ggelaatscherm
Ggeleider
Ggeluidsbron
Ggeluidsniveau
Ggevaar
Ggevaarlijke stof
Ggevarendiamant
Ggezondheidswetgeving
Ggiftig
Ggood housekeeping
Ggraafmachine
Ggrenswaarde
Hhalfgelaatmasker
Hhamer
Hhandcirkelzaag
Hhandgereedschap
Hhandschoen
Hhandslijpmachine
Hhandtakel
Hhandzaag
Hhangende last
Hheetwacht
Hheetwerkvergunning
Hheetwerkwacht
Hhekwerk
Hhijsband
Hhijsjuk
Hhijskraan
Hhijswerktuig
Hhogedrukreiniger
Hhoogwerker
Hhouder
Hhulpgeleider
Iincident
Iinlener
Iinstabiliteit
Iintercedent
Iinterventie
Iinterventieploeg
IIR
Iirriterend
Kkabel
Kkabelhaspel
Kkankerverwekkend
Kkatalysator
Kkeramische vezel
Kketting
Kkettingzaag
Kkoelolie
Kkolomboormachine
Kkortsluiting
Kkrullenhaak
Kkunststof handschoen
LLaatste Minuut Risico Analyse
Llabel
Lladder
Llasbril
Llasgordijn
Llaskap
Llasmasker
Llasschort
Llassen
Llast
Llawaaidoofheid
Lleuning
Lleunspaan
Llier
Llint
LLMRA
Lloopplank
Llucht
Lluchtfles
MMAC-waarde
Mmagnetisch veld
Mmangatwacht
Mmarkering
Mmeldingsprocedure
Mmes
Mmilieugevaarlijk
Mmoersleutel
Mmonster
Nnagelmachine
Nnetbeheerder
Nnietmachine
Nnooddouche
Nnoodplan
Nnoodsituatie
Nnoodstop
Nnooduitgang
Oobservatieronde
Oogen spoelen
Oomheining
Oonafhankelijke adembescherming
Oonafhankelijke ademhalingsbescherming
Oonderste explosiegrens
Oongeval
Oongevallenonderzoek
Oongevallenverzekering
Oontploffingsgrens
Oontstekingsbron
Oontstoppingsmiddel
Oontvlambaar
Ooogbout
Ooordop
Ooorkap
Ooperationele medewerker
Oopslagtank
Oorde en netheid
Ootoplastiek
Ooverall
Ooxiderend
Pp1
Pp2
Pp3
Ppakking
Ppallet
Ppalletwagen
Ppbm
Ppersoonlijk beschermingsmiddel
Ppersoonlijke explosiemeter
Ppersoonlijke monitor
Ppictogram
Ppijpleiding
Pplan van aanpak
Pplint
Pplug
Ppneumatisch
Ppreventie
Ppreventieadviseur
Ppreventiemaatregel
Pproces-verbaal
Pprop
Rradioactieve stof
Rreactie met bluswater
Rregenkleding
Rreukwaarneming
RRIE
Rrisico
Rrisico voor de gezondheid
Rrisicoanalyse
Rrisico-inventarisatie en evaluatie
Rrolsteiger
Rrubber
Rruimzichtbril
Ssamenstel
Sschaarlift
Sschadelijk
Sschadelijk stof
Sschalm
Sschroevendraaier
Ssignaalkleding
Ssignalering
Ssignaleringsbord
Sslagsleutel
Sslangbreukbeveiliging
Sslijpen
Sslijpmachine
Sslijpsteen
Ssluiting
Ssnijden
Ssnuitje
Ssolvent
Sspaan
Ssport
Sspouwmes
Sspreidhoek
SSSVV Opleidingen Gids
Sstaalconstructie
Sstaalkabel
Sstaande steiger
Sstabilisator
Sstahoogte
Sstatische elektriciteit
Ssteiger
Sstikstof
Sstofafzuiging
Sstoffilter
Sstortkoker
Sstraling
Sstralingsbron
Sstreng
Sstreng
Sstruikelgevaar
Sstutten
Ttafelcirkelzaag
Ttakel
Ttoolboxmeeting
TTRA
Ttree
Ttrilling
Uuitgang
Uuitgraving
Uuitzendkracht
Uuitzendorganisatie
Uuv
Vvanglijn
Vvangnet
VVCO
VVCU
Vveiligheidsbril
Vveiligheidsgordel
Vveiligheidshandschoenen
Vveiligheidsharnas
Vveiligheidshelm
Vveiligheidslaarzen
Vveiligheidsmaatregel
Vveiligheidspaspoort
Vveiligheidsschoen
Vveiligheidsvoorschrift
Vveiligheidswetgeving
Vventilatie
Vverankeringspunt
Vverbodsbord
Vverreiker
Vverstrekker
Vverzamelplaats
VVGM-bijeenkomst
Vvlamdover
Vvlampunt
Vvluchtweg
Vvolgelaatmasker
Vvonkoverslag
Vvork
Vvorkheftruck
Vvuurvergunning
Wwaarschuwingsbord
Wwatten
Wwegwerpmasker
Wwelzijnswet
Wwerkbak
Wwerken op hoogte
Wwerkplekinspectie
Wwerkstuk
Wwerkvergunning
WWet Verbetering Poortwachter
Zzaag
Zzaagblad
Zzagen
Zzelfontbrandingstemperatuur
Zziekteverzuim
Zzuurkast
Zzuurstof
Zzuurstofconcentratie

Wilt u een praktische cursus VCA basisveiligheid of Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA volgen? Schrijf u nu in.

Geplaatst in .