VCA Begrippenlijst Nederlands

Als u binnenkort VCA examen doet dan is het van belang om alle begrippen te kennen. Hierbij een overzicht van de relevante begrippen.

Eerste letter van het woord Nederlands Begrip Nederlands
A aanslagpunt
A aardlekschakelaar
A acetyleen
A acetyleenfles
A afbraamschijf
A afbramen
A afscherming
A afzetting
A afzuiging
A alarm
A arbeidsinspectie
A arbeidsmiddel
A arbeidsongeval
A arbeidsongevallenverzekering
A arbo
A arbowet
A asbest
A asbestinventarisatie
A asbestverdacht materiaal
A autogeen lassen
B bedrijfshulpverlening
B beheersing
B beitel
B beschermende kleding
B beschermkap
B beschermruitje
B besloten ruimte
B bestrijding
B bedrijfshulpverlening
B bhv
B bijna-ongeval
B bijtend
B bijtende stof
B biologisch gevaar
B biologische stoffen
B blootstelling aan
B blusdeken
B blusmiddel
B bluspoeder
B boor
B bout
B bovenste explosiegrens
B brand
B brandalarm
B brandbestrijding
B brandblusser
B brandwacht
B bron
B buitenwacht
C centraal diploma register (CDR)
C CE
C CE-markering
C centrale preventiedienst
C CO2
C contractor
C contragewicht
C corrosie
C corrosief
D dakrandbeveiliging
D differentieelschakelaar
D dodemansknop
D doorgeleidingsplicht
D duwhout
E eerste hulp
E eerste interventie
E eerste melding
E ehbo
E elektrocutie
E etiket
E Europese Richtlijn
E evacuatie
E evacuatieoefening
E evacuatieplan
E evacuatieweg
E explosief
E explosiegevaarlijk
E explosiegevaarlijke omgeving
E explosiegrens
F filter
F filterbus
F filtermasker
F fixeermiddel
F flens
F flensverbinding
F formele werkgever
G gascilinder
G gasfles
G gebodsbord
G gehoorbescherming
G gelaatscherm
G geleider
G geluidsbron
G geluidsniveau
G gevaar
G gevaarlijke stof
G gevarendiamant
G gezondheidswetgeving
G giftig
G good housekeeping
G graafmachine
G grenswaarde
H halfgelaatmasker
H hamer
H handcirkelzaag
H handgereedschap
H handschoen
H handslijpmachine
H handtakel
H handzaag
H hangende last
H heetwacht
H heetwerkvergunning
H heetwerkwacht
H hekwerk
H hijsband
H hijsjuk
H hijskraan
H hijswerktuig
H hogedrukreiniger
H hoogwerker
H houder
H hulpgeleider
I incident
I inlener
I instabiliteit
I intercedent
I interventie
I interventieploeg
I IR
I irriterend
K kabel
K kabelhaspel
K kankerverwekkend
K katalysator
K keramische vezel
K ketting
K kettingzaag
K koelolie
K kolomboormachine
K kortsluiting
K krullenhaak
K kunststof handschoen
L Laatste Minuut Risico Analyse
L label
L ladder
L lasbril
L lasgordijn
L laskap
L lasmasker
L lasschort
L lassen
L last
L lawaaidoofheid
L leuning
L leunspaan
L lier
L lint
L LMRA
L loopplank
L lucht
L luchtfles
M MAC-waarde
M magnetisch veld
M mangatwacht
M markering
M meldingsprocedure
M mes
M milieugevaarlijk
M moersleutel
M monster
N nagelmachine
N netbeheerder
N nietmachine
N nooddouche
N noodplan
N noodsituatie
N noodstop
N nooduitgang
O observatieronde
O ogen spoelen
O omheining
O onafhankelijke adembescherming
O onafhankelijke ademhalingsbescherming
O onderste explosiegrens
O ongeval
O ongevallenonderzoek
O ongevallenverzekering
O ontploffingsgrens
O ontstekingsbron
O ontstoppingsmiddel
O ontvlambaar
O oogbout
O oordop
O oorkap
O operationele medewerker
O opslagtank
O orde en netheid
O otoplastiek
O overall
O oxiderend
P p1
P p2
P p3
P pakking
P pallet
P palletwagen
P pbm
P persoonlijk beschermingsmiddel
P persoonlijke explosiemeter
P persoonlijke monitor
P pictogram
P pijpleiding
P plan van aanpak
P plint
P plug
P pneumatisch
P preventie
P preventieadviseur
P preventiemaatregel
P proces-verbaal
P prop
R radioactieve stof
R reactie met bluswater
R regenkleding
R reukwaarneming
R RIE
R risico
R risico voor de gezondheid
R risicoanalyse
R risico-inventarisatie en evaluatie
R rolsteiger
R rubber
R ruimzichtbril
S samenstel
S schaarlift
S schadelijk
S schadelijk stof
S schalm
S schroevendraaier
S signaalkleding
S signalering
S signaleringsbord
S slagsleutel
S slangbreukbeveiliging
S slijpen
S slijpmachine
S slijpsteen
S sluiting
S snijden
S snuitje
S solvent
S spaan
S sport
S spouwmes
S spreidhoek
S SSVV Opleidingen Gids
S staalconstructie
S staalkabel
S staande steiger
S stabilisator
S stahoogte
S statische elektriciteit
S steiger
S stikstof
S stofafzuiging
S stoffilter
S stortkoker
S straling
S stralingsbron
S streng
S streng
S struikelgevaar
S stutten
T tafelcirkelzaag
T takel
T toolboxmeeting
T TRA
T tree
T trilling
U uitgang
U uitgraving
U uitzendkracht
U uitzendorganisatie
U uv
V vanglijn
V vangnet
V VCO
V VCU
V veiligheidsbril
V veiligheidsgordel
V veiligheidshandschoenen
V veiligheidsharnas
V veiligheidshelm
V veiligheidslaarzen
V veiligheidsmaatregel
V veiligheidspaspoort
V veiligheidsschoen
V veiligheidsvoorschrift
V veiligheidswetgeving
V ventilatie
V verankeringspunt
V verbodsbord
V verreiker
V verstrekker
V verzamelplaats
V VGM-bijeenkomst
V vlamdover
V vlampunt
V vluchtweg
V volgelaatmasker
V vonkoverslag
V vork
V vorkheftruck
V vuurvergunning
W waarschuwingsbord
W watten
W wegwerpmasker
W welzijnswet
W werkbak
W werken op hoogte
W werkplekinspectie
W werkstuk
W werkvergunning
W Wet Verbetering Poortwachter
Z zaag
Z zaagblad
Z zagen
Z zelfontbrandingstemperatuur
Z ziekteverzuim
Z zuurkast
Z zuurstof
Z zuurstofconcentratie

Wilt u een praktische cursus VCA basisveiligheid of Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA volgen? Schrijf u nu in.

Geplaatst in .