Uitvoeren keuringen door jongeren

Mogen jongeren onder de 18 jaar veiligheidskeuringen aan arbeidsmiddelen uitvoeren? Via de volgende link vindt u de Basisinspectiemodule van de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) over het uitvoeren van arbeid door jongeren.

 

 

In dit document wordt een onderscheid gemaakt in de volgende categorien werk:

 • Niet-industriële hulp / arbeid van lichte aard
 • Niet-industriële arbeid van lichte aard
 • Arbeid waaraan bijzondere eisen worden gesteld (risicovolle werkzaamheden)

Het uitvoeren van keuringen wordt als een risicovolle taak gezten. In de tabel op pagina 3 van het document is te zien dat tot en met 15 jaar deze werkzaamheden zijn verboden. Voor jeugdigen van 16 en 17 jaar is het toegestaan onder deskundig toezicht.

Belangrijk is het dat u deze werkzaamheden opneemt in een deel RI&E voor jongere werknemers. Er dient doeltreffende en aantoonbare voorlichting en onderricht te worden gegeven.

Aan het toezicht worden de volgende eisen gesteld. De toezichthouder, een persoon van 18 jaar of ouder, moet:

 • bij het toekennen van de werkzaamheden rekening houden met de persoonlijke eigenschappen van de jonge werknemer;
 • zich ervan overtuigen dat voorafgaand aan het werk adequate voorlichting en onderricht is
 • gegeven;
 • regelmatig de werkplek beoordelen en verifiëren of de gegeven voorlichting en instructie voldoende is overgekomen;
 • zich ervan overtuigen dat de nodige beschermingsmiddelen aanwezig zijn en dat deze op de juiste manier worden gebruikt of toegepast;
 • aanwezig is in de nabijheid van de werkplek of direct oproepbaar is;
 • kunnen ingrijpen in het productieproces.
 • Een werkgever moet goede afspraken maken over (het waarborgen van) het deskundig toezicht
 • en dit bij voorkeur schriftelijk vastleggen.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op onder 088 – 2450000 of via info@de-opleider.nl.

Geplaatst in .