Meten weerstand beschermingsleiding (RPE)

Weerstand beschermingsleiding

Arbeidsmiddelen van beschermklasse I zijn voorzien van een beschermingsleiding welke in volksmond ook wel de groen/gele aarddraad wordt genoemd. Deze beschermingsleiding wordt het arbeidsmiddel binnen gevoerd en is eventueel via een verdeler aan een of meerdere uitwendige metalen delen van het arbeidsmiddel verbonden. Het doel van de beschermingsleiding is het beschermen van de gebruiker wanneer zich een aardlek voordoet. Bij een aardlek komen de uitwendige metalen delen onder spanning te staan en is het mogelijk dat de gebruiker geëlektrocuteerd wordt. Bij het optreden van de aardlek loopt de lekstroom via de beschermingsleiding terug. De ontstane verschilstroom tussen de fase en nul zorgt ervoor dat de aardlekschakelaar uitgeschakeld wordt. Een aardlekschakelaar is in feite een verschilstroommeter welke in geval van een aardlek een verschil tussen de heengaande en terugkomende stroom detecteert. Ook spreekt de aardlekschakelaar aan als er een directe sluiting tussen fase en aarde plaatsvindt. Duidelijk is dat de beschermingsleiding een belangrijke beschermingsfunctie vervult. De weerstand van de beschermingsleiding dient daarom laag te zijn. De weerstand van de beschermingsleiding wordt aangeduid als Rpe (pe staat voor: protecting earth) of Rsl (sl staat voor Schützleitung). De meting wordt uitgevoerd tussen de aardpen van de stekker ten opzichte van de metalen delen aan de buitenzijde van het arbeidsmiddel.

Grenswaarde Rpe

De oude berekening van de weerstand van de beschermingsleiding is niet meer van toepassing. De huidige tabel dient te worden gehanteerd. Vanwege het feit dat een lage weerstand gemeten wordt, vindt de meting plaats met een (kortstondige) hoge stroomsterkte van 200 mA (verplicht volgens NEN 3140) of zelfs tot 10A. Dit heeft een nauwkeurige meting tot gevolg. Bijkomend voordeel is dat mocht de beschermingsleiding door beschadiging te zijn gereduceerd tot 2 van de 30 gevlochten koperdraadjes dan zullen deze door de hoge stroomsterkte doorbranden. In het navolgende (Engelstalige) filmpje is dit principe goed te zien.

Een praktische cursus keuren elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 volgen? Schrijf u in op een van onze 16 locaties.

Geplaatst in .