Keuren van accugereedschappen volgens NEN 3140

Wanneer er geen stroompunt beschikbaar is op de werkplek, biedt accugereedschap vaak de oplossing. De beschikbaarheid van accugereedschap is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Bijna elk type elektrisch handgereedschap heeft nu een versie met een accu, die qua elektrisch vermogen en risico’s niet onderdoet voor de varianten met een snoer.

Volgens de vuistregel moeten alle apparaten met een snoer gekeurd worden volgens NEN 3140 om te bepalen welke arbeidsmiddelen aan deze norm moeten voldoen. Hierdoor wordt het keuren van accugereedschap vaak als niet noodzakelijk beschouwd. Echter, volgens het Arbo-besluit (artikel 7.4a lid 3) worden alle machines, apparaten, transportmiddelen en gereedschappen op de arbeidsplaats beschouwd als arbeidsmiddelen. Zelfs accugereedschap kan door normaal gebruik slijtage ondergaan, wat uiteindelijk tot gevaarlijke situaties kan leiden. Om dit risico tot een minimum te beperken, moeten werkgevers ook accugereedschap keuren volgens deze norm.

Aangepaste versie van de NEN 3140 keuring

De inspectie van accugereedschap vereist een aangepaste versie van de traditionele NEN 3140-keuring. De acculader met batterij kan echter wel volgens de NEN 3140 worden gekeurd met een visuele inspectie en technische meting.

Voor het gereedschap zelf is een visuele inspectie nodig om beschadigingen, zoals scheuren, barsten of krassen, te controleren die te ernstig kunnen zijn voor de keuring. Daarnaast moet tijdens de functionele beproeving worden gecontroleerd of het apparaat naar behoren werkt, zonder bijvoorbeeld buitensporige trillingen of geluidsniveaus.

Samenvatting keuren accutools

Kortom, de keuring van accugereedschap omvat drie onderdelen: de NEN 3140-keuring voor de acculader en batterij, een visuele inspectie voor het gereedschap zelf, en een functionele beproeving om te controleren of het apparaat correct functioneert.

Een praktische cursus keuren elektrische arbeidsmiddelen volgen? Schrijf nu in bij Ingenium de opleider.

Geplaatst in .