Geschiktheid arbeidsmiddelen

Opleiding keurmeester ladders trappen en rolsteigers volgens NEN 2484 en NEN 1004Werkgevers denken vaak ten onrechte dat als ze een door een interne of externe keurmeester goedgekeurd arbeidsmiddel beschikbaar stellen, dat ze dan al aan de Arbowet voldoen.

Naast het geven van (voldoende) voorlichting en onderricht dient een arbeidsmiddel ook geschikt te zijn voor het gebruik.

Artikel 7.3 Arbobesluit – Geschiktheid arbeidsmiddelen

In Artikel 7.3 van het arbeidsomstandighedenbesluit is beschreven dat bij de keuze van een arbeidsmiddel rekening moet worden gehouden met de uit de risico-inventarisatie en -evaluatie gebleken specifieke kenmerken van de arbeid. Met de omstandigheden waaronder deze worden verricht, met de al op de arbeidsplaats aanwezige risico’s en met de gevaren die door het gebruik  ervan kunnen worden toegevoegd. Arbeidsmiddelen mogen alleen worden gebruikt waar zij oorspronkelijk voor zijn bestemd, kortom: ze moeten geschikt zijn voor het uit te voeren werk.

Recente rechtersuitspraak

Een nagenoeg nieuwe en goedgekeurde ladder kan in de praktijk door een werkgever beschikbaar worden gesteld aan een schilder. Bij het schuren van een kozijn op 3,5 meter hoogte valt de persoon van de ladder, wat uiteindelijk leidt tot letsel. Het blijkt dat de beschikbaar gestelde ladder te kort is. De werkgever beschikt over een actuele RI&E, de werkende beschikt over een VCA certificaat en heeft een cursus voor het werken op hoogte gevolgd. Door de schilder wordt de werkgever en diens verzekeraar aangesproken voor vergoeding van de schade.

De kantonrechter stelt dat het gebruik van een arbeidsmiddel geen gevaar voor de veiligheid mag opleveren. En dat deze verantwoordelijk is voor de (technische) veiligheid van het arbeidsmiddel. Ook dient deze rekening te houden met het ervaringsfeit dat werknemers niet altijd de noodzakelijke voorzichtigheid betrachten. In dit geval heeft de werkgever geen passend middel beschikbaar gesteld. Deze was simpelweg te kort en daarnaast had de gebruikte ladder een afstandhouder die minder breed was dan het bewuste raam. Hierdoor kon de schilder de ladder niet voor het raam zetten. Hierdoor moest hij op de een na hoogste trede gaan staan om het bovenste kozijn te kunnen bewerken.

Conclusie van de rechter was dat de ladder, gelet op de omstandigheden, niet geschikt was voor het uit te voeren werk. Hoewel de ladder zelf deugdelijk en gekeurd was, leidt dit niet tot een ander oordeel. De werkgever is hiermee aansprakelijk voor de direct geleden schade en immateriële schade.

Tijdens de keurmeester cursussen wijzen wij de aspirant keurmeesters op deze punten. Als een keurmeester van werknemers of klanten verneemt dat onjuiste middelen worden gebruikt dan is het belangrijk dat dit wordt gerapporteerd en dat de noodzakelijke actie wordt ondernomen.

Meer informatie? Bel ons via 088-2450000 of mail ons via info@de-opleider.nl

Geplaatst in .