Opleiding keuren woninginstallaties conform NEn 8025 van Ingenium de opleider

Dispensatieregeling VCA-diploma’s

Vanwege de Corona crisis heeft de SSVV (organisatie van de VCA norm en diploma’s) besloten een dispensatie regeling in het leven te roepen.

Update 22 juni 2020

De SSVV heeft op 4 juni besloten de dispensatieregeling voor diploma’s en certificaten uit het Centraal Diploma Register te beperken tot diplomahouders van wie het diploma tussen 13 maart en 1 juli 2020 verloopt.

Dit betekent het volgende:

  • Als het VCA-diploma tussen 13 maart en 1 juli 2020 is verlopen, moet een kandidaat voor 1 september 2020 weer examen doen.
  • Als het VCA-diploma verloopt tussen 1 juli en 1 september 2020, moet een kandidaat voor de verloopdatum gewoon weer examen doen. De kandidaat kan dus niet meer wachten tot 1 september.

Door de coronamaatregelen is de examencapaciteit lager dan normaal. We hebben extra momenten ingepland om de extra groep ‘dispensatiekandidaten’ examen kunnen te laten doen.

Wel blijft gelden: vol=vol. We adviseren daarom om tijdig examens in te plannen.

De volgende maatregelen worden door de SSVV getroffen:

  1. Diplomahouders van wie het diploma na 12 maart 2020 verloopt (of is verlopen), krijgen dispensatie voor een periode tot maximaal drie maanden nadat de overheid haar maatregelen op het gebied van sociale onthouding en fysiek afstand houden intrekt. Op dit moment duren deze maatregelen nog minimaal tot en met 6 april 2020. Dit betekent dat de dispensatie geldt tot en met 6 juli 2020. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken.
  2. Deze regeling geldt ook voor medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun VCA-diploma moeten halen. Voorwaarde is wel dat een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) hen bij het werk begeleidt tot het moment dat zij wél succesvol examen hebben kunnen doen.
  3. Mensen die niet in de onder 1) en 2) genoemde groepen vallen, kunnen geen beroep doen op de dispensatieregeling. Zij zullen geduld moeten hebben tot examen doen weer mogelijk is of afspraken moeten maken met hun opdrachtgever.
  4. Als de overheid besluit haar maatregelen op het gebied van sociale onthouding en fysiek afstand houden te verlengen, verlengt de einddatum van de dispensatieregeling mee. Bijvoorbeeld: de overheid besluit haar maatregelen te verlengen tot en met 1 juli: de dispensatieregeling geldt dan tot en met 1 oktober.
  5. We vragen mensen hun examen op tijd in te plannen, ook zolang het einde van de coronacrisis nog niet in zicht is. Mocht het examen tegen die tijd niet kunnen doorgaan, dan kan altijd weer een nieuwe datum worden gezocht. Zo willen we voorkomen dat er straks, als de coronacrisis voorbij is, een piek in de examenaanvragen ontstaat.

Met deze maatregelen willen we ervoor zorgen dat het dagelijks werk zo veel mogelijk kan doorgaan, zonder dat de veiligheid op de werkvloer in het geding komt. Uitstel is echter geen afstel; wanneer de omstandigheden het toelaten, moet iedereen weer ‘gewoon’ examen doen.

Vragen over de regeling kun je rechtstreeks aan de SSVV stellen via info@ssvv.nl.

Geplaatst in Nieuws.