Zegelrecht elektrische installaties

Bij Ingenium krijgen wij regelmatig de vraag of ze met een cursus Vakbekwaam Persoon NEN 3140 ook gelijk zegelrecht hebben.

Een cursus Vakbekwaam Persoon NEN 3140 is puur een elektrische veiligheidscursus die in gaat op de elektrische risico’s en hoe u daar verantwoord mee kan omgaan.

Zegelrecht daarentegen is in het leven geroepen om erkende installateurs veilig te kunnen laten werken aan E-installaties, voor bijvoorbeeld het vervangen van de groepenkast of hoofdschakelaar. Het zegelrecht geldt voor installaties met hoofdzekeringen tot en met 80 ampère.

Zegelrechtverklaringen

Binnen Nederland zijn meerdere netbeheerders actief die ieder hun eigen afspraken over zegelrecht vastleggen in contracten met erkende installateurs, de zogenoemde zegelrechtverklaringen. De netbeheerders hebben de regels ten opzichte van vroeger gestroomlijnd waardoor er geen grote verschillen meer zijn per regio.”

Wat mag met zegelrecht?

Erkende installateurs die zegelrecht hebben, mogen doorgaans:

  • de bedrijfszegels op de huisaansluitkast verbreken
  • hoofdzekeringen tijdelijk verwijderen om de installatie spanningsloos te maken
  • het klemmendeksel van de KWh-meter openen om de bedrading van de meter naar de groepenkast te vervangen
  •  (huis)installaties die niet in bedrijf staan tijdelijk van spanning voorzien voor meetdoeleinden.

Wat mag niet?

Sommige netbeheerders staan ook toe dat elektriciteitsmeters worden gewisseld in opdracht van de netbeheerder, maar het oplossen van storingen aan hoofdzekeringen is nooit toegestaan.

Bent u actief in meerdere regio’s?

Aangezien netbeheerders nuances aanbrengen zijn de zegelrechtverklaringen tussen de erkende installateur en de netbeheerder uit diens regio altijd leidend. “Het is aan te bevelen deze verklaring als erkend installateur goed door te lezen en ook na te leven, zeker wanneer je in meerdere regio’s actief bent, om misverstanden achteraf te voorkomen”. Welke netbeheerder verantwoordelijk is voor de installatie ter plaatse is via de EAN code te controleren, deze is te vinden via het EAN-codeboek.

Zegelrecht kan worden aangevraagd als u InstallQ erkend bent. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met InstallQ.

Bron: installatiejournaal

Geplaatst in Nieuws.