Wat is NEN 3140?

NEN 3140 is een Nederlandse norm die de veiligheidseisen specificeert voor elektrische installaties in het laagspanningsbereik (tot 1000V AC en 1500V DC) in Nederland. Het omvat het ontwerp, de installatie, inspectie en onderhoud van elektrische systemen en apparatuur en is bedoeld om mensen, bezit en het milieu te beschermen tegen elektrische gevaren.

De officiële benaming van de NEN 3140 is: Bedrijfsvoering van elektrische installaties.

Geplaatst in .