Wat is een Werkverantwoordelijke NEN 3140 (WV NEN 3140)?

Een “Werkverantwoordelijke NEN 3140” (WV NEN 3140) is een persoon die is opgeleid en gecertificeerd volgens NEN 3140, de Nederlandse norm voor elektrische installaties. Het certificaat bewijst dat deze persoon bekwaam is in de kennis en toepassing van NEN 3140.

De WV NEN 3140 is verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van elektrische installaties en is daarmee het aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Zij moeten zorgen voor de juiste uitvoering van de installatie volgens de vereisten van NEN 3140 en het naleven van de veiligheidsvoorschriften.

Het certificaat WV NEN 3140 is niet wettelijk verplicht, maar het is aan te bevelen om te werken met een WV NEN 3140 als u wilt zorgen voor een veilige en conforme elektrische installatie.

Geplaatst in .