Is het inspecteren van elektrische installaties volgens NEN 1010 en NEN 3140 verplicht?

Inspectie volgens NEN 1010

Als onderdeel voor het opleveren van een elektrische installatie dient een opleveringsinspectie volgens deel 6 van de NEN 1010 plaats te vinden. Er vindt in dat geval een visuele controle plaats of de installatie aan de eisen voldoet. Daarnaast wordt door middel van metingen van de aarding, isolatie en impedantie bepaald of de installatie aan de eisen voldoet. Daarnaast wordt uiteraard ook de (werking van de) aardlekschakelaar gemeten. Deze inspectie dient te worden vastgelegd in de vorm van een opleveringsrapport.

Bij woningen van particulieren geldt geen verplichting voor een periodieke inspectie.

Inspectie volgens NEN 3140

Installaties van werkgevers dienen afhankelijk van de complexiteit van de installatie periodiek geïnspecteerd te worden volgens NEN 3140. De inspectiefrequentie wordt bepaald op basis van een berekening. Doorgaans vindt deze eens in de 4 ‘a 5 jaar plaats. Net als bij de NEN 1010 opleveringsinspectie vindt ook hier een visuele controle plaats of de installatie aan de eisen voldoet. Ook bij de NEN  wordt door middel van metingen van de aarding, isolatie en impedantie bepaald of de installatie aan de eisen voldoet. Daarnaast wordt uiteraard ook de (werking van de) aardlekschakelaar gemeten.

Inspectie als verzekeringseis

Ook verzekeringsmaatschappijen kunnen een periodieke inspectie als eis stellen. Deze eis kan betrekking hebben op een NEN 1010, NEN 3140, een SCIOS Scope 8 of een Scios Scope 10 inspectie. Bepaal goed welke eis de verzekeringsmaatschappij stelt. Ook wordt in de verzekeringsvoorwaarden vaak een vaste herinspecietermijn geeist.

Geplaatst in .