Is een NEN 3140 keuring verplicht?

Een bedrijf is strikt verplicht om zijn machines en apparaten volgens de NEN 3140 te keuren. De basis hiervan is artikel 7.4a derde lid.. Daarnaast zijn volgens de Arbowet werkgevers verplicht om voor een veilige en gezonde werkplek te zorgen. Er wordt daarbij dan ook verwezen naar de NEN 3140.
Geplaatst in .