Opleiding keuren woninginstallaties conform NEn 8025 van Ingenium de opleider

Nieuwe NEN 8025: Inspectie Installatietechniek in woningen

De NTA (Nederlands Technische Afspraak) 8025 is sinds kort overgegaan in een officiële norm, de NEN 8025: Inspectie Installatietechniek in woningen. Deze wijziging heeft plaatsgevonden in overleg met UNETO-VNI en TVVL – kennisknooppunt voor installateurs, adviseurs, onderzoekers, leveranciers, architecten en vastgoedeigenaren. Met de vorige NTA 8025 is twaalf jaar praktijkervaring opgedaan.

De nieuwe NEN 8025 strekt zich, meer nog dan de bestaande NTA 8025, integraal uit over alle installatietechniek in woningen. Bovendien moeten gas, water, elektrotechniek en ventilatie binnen anderhalf uur kunnen worden geïnspecteerd door één inspecteur. Dit onder meer om de kosten binnen de perken te houden. In sommige gevallen moet hierbij een tweede persoon aanwezig zijn, bijvoorbeeld wanneer in een kruipruimte wordt geïnspecteerd. Anderhalf uur lijkt nogal kort voor de inspectie van alle installatietechniek in de woning. De initiatiefnemers leggen uit waarom zij deze beperkte inspectieduur toch haalbaar achten:

 • Het uitgangspunt is een gemiddelde 1-gezinswoning
 • De inspectie is net als bij een Auto-APK uitsluitend gericht op de veiligheid
 • Hierbij gaat het niet om de functionaliteit of bedrijfszekerheid van installaties
 • Uitval van installaties levert doorgaans immers geen directe veiligheidsrisico’s op
 • Dit met uitzondering van bijzondere situaties, zoals zorgwoningen.

Doel NEN 8025

Het doel van de NEN 8025 inspectie is uitsluitend het voorkomen van:

 • Schade en letsel door onder meer brand, elektrische aanraking (schok), vonkvorming en vlambogen
 • Het vrijkomen van explosieve gassen
 • Het ontstaan van verbrandingsgassen (CO2)
 • Het ontstaan van rioolgassen
 • Het ontstaan van ongezonde lucht door een gebrek aan of vervuiling van – ventilatiesystemen.

Visuele inspectie

Bij dit alles wordt natuurlijk het nodige getest en gemeten, maar het gaat vooral om de visuele inspectie van zaken als gasleidingen, gasaansluitingen, de aangesloten verbrandingstoestellen, de status van de meterkast, de wandcontactdozen en schakelaars, de aardklemmen, de afvoeren en riolering, en de ventilatiesystemen.

Op verouderde installaties worden stevige pv-systemen aangesloten. Gaat dat goed? Deze laatste kunnen bij onvoldoende onderhoud van gesloten systemen eveneens gevaar voor de gezondheid opleveren.

Inhoud van de nieuwe NEN 8025 voor woninginstallaties:

In de nieuwe NEN 8025 staat vooral:

 • Wat de woninginspecteur moet doen
 • Hoe hij dat doet
 • Hoe hij dat rapporteert aan de opdrachtgever
 • Welke vakbekwaamheidseisen hiervoor nodig zijn

Wilt u meer weten? Volg onze interactieve tweedaagse cursus inspectie van woningen volgens NEN 8025…

Geplaatst in Nieuws.